Kotitalouden kurssilla toteutettiin kolmen oppitunnin teemakokonaisuus yhteistyössä Saimian keittiömestarin kanssa. Ruoanlaiton lisäksi opiskelijat pääsivät kehittämään tunneilla myös työelämätaitojaan. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Kyky tehdä päätöksiä

Toimintamalli toteutettiin lukion kurssilla Ko1 syksyllä 2018. Vierailija esitteli itsensä ja kertoi keittiömestarin koulutuksesta ja työurastaan sekä koulutusmahdollisuuksista. Tämä oli kolmen kerran kokonaisuus, jossa ensimmäisellä tunnilla koottiin taululle erilaisten raaka-aineiden nimiä, joista ei pitänyt tai joita halusi kokeilla. Näiden pohjalta suunnittelimme ”Helppoa kotiruokaa” -kokonaisuuden, joka toteuttiin seuraavalla kerralla kotitalousluokassa. Ryhmä jaettiin alku-, pääruoka ja jälkiruokatiimeihin. Myös vaihto-oppilaita osallistui opetukseen tiimien mukana. Toinen kokonaisuus oli ”Helppoa fine-diningia”, joka toteutettiin Saimian tiloissa, missä lukio-opiskelijat pääsivät kokeilemaan suurtalouskeittiön laitteita. Työnjako oli sama, mutta tiimien vastuualueet vaihtuivat.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, Yritys tai muu työelämän edustaja, Kolmas sektori
1. vuosikurssilla/ 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Ravintola-alan opiskelijat ja opettajat, yritykset, Martat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkoon oli järjestettävä kotitalousluokan tilat ja Saimian tilavaraukset, kuljetus Saimian tiloihin sekä materiaalihankinnat.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut mitenkään erityisesti muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, esimerkiksi kuljetuksista, materiaalihankinnoista, vierailijan palkkioista ja tilavuokrista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat ideoimiseen, toteuttamiseen sekä palautteen antoon. Koulutus- ja uratietoisuuden ohella mallissa harjoiteltiin tiimityötä ja vastuunottamista.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani toteuttaa asiantuntijavierailun ja mentoroinnin yhteistyössä lukion kanssa. Yhteistyökumppani voi saada mainosta edustamalleen oppilaitokselle tai yritykselle tai rahallisen korvauksen. Opiskelija voi mahdollisesti sisällyttää mallin omiin opintoihinsa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallia pyritään käyttämään joko sellaisenaan tai muokattuna  jatkossakin samalla KO1-kurssilla tai jollakin muulla soveltuvalla kurssilla. Malli soveltuu käytettäväksi myös esimerkiksi Henkilökohtaisen talouden -kurssilla.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Helppo/nopea

Suunnitteluun käytettiin noin 2-3 tuntia, toteuttamiseen 8 tuntia.
Mallin voi toteuttaa mihin aikaan vaan lukuvuotta.

Kimpisen lukio

Kuvaus

Toimintamalli toteutettiin lukion kurssilla Ko1 syksyllä 2018. Vierailija esitteli itsensä ja kertoi keittiömestarin koulutuksesta ja työurastaan sekä koulutusmahdollisuuksista. Tämä oli kolmen kerran kokonaisuus, jossa ensimmäisellä tunnilla koottiin taululle erilaisten raaka-aineiden nimiä, joista ei pitänyt tai joita halusi kokeilla. Näiden pohjalta suunnittelimme ”Helppoa kotiruokaa” -kokonaisuuden, joka toteuttiin seuraavalla kerralla kotitalousluokassa. Ryhmä jaettiin alku-, pääruoka ja jälkiruokatiimeihin. Myös vaihto-oppilaita osallistui opetukseen tiimien mukana. Toinen kokonaisuus oli ”Helppoa fine-diningia”, joka toteutettiin Saimian tiloissa, missä lukio-opiskelijat pääsivät kokeilemaan suurtalouskeittiön laitteita. Työnjako oli sama, mutta tiimien vastuualueet vaihtuivat.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, Yritys tai muu työelämän edustaja, Kolmas sektori
1. vuosikurssilla/ 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Ravintola-alan opiskelijat ja opettajat, yritykset, Martat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkoon oli järjestettävä kotitalousluokan tilat ja Saimian tilavaraukset, kuljetus Saimian tiloihin sekä materiaalihankinnat.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut mitenkään erityisesti muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, esimerkiksi kuljetuksista, materiaalihankinnoista, vierailijan palkkioista ja tilavuokrista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat ideoimiseen, toteuttamiseen sekä palautteen antoon. Koulutus- ja uratietoisuuden ohella mallissa harjoiteltiin tiimityötä ja vastuunottamista.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani toteuttaa asiantuntijavierailun ja mentoroinnin yhteistyössä lukion kanssa. Yhteistyökumppani voi saada mainosta edustamalleen oppilaitokselle tai yritykselle tai rahallisen korvauksen. Opiskelija voi mahdollisesti sisällyttää mallin omiin opintoihinsa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallia pyritään käyttämään joko sellaisenaan tai muokattuna  jatkossakin samalla KO1-kurssilla tai jollakin muulla soveltuvalla kurssilla. Malli soveltuu käytettäväksi myös esimerkiksi Henkilökohtaisen talouden -kurssilla.

Ota yhteyttä

Kimpisen lukio

Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Kyky tehdä päätöksiä
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Helppo/nopea

Suunnitteluun käytettiin noin 2-3 tuntia, toteuttamiseen 8 tuntia.
Mallin voi toteuttaa mihin aikaan vaan lukuvuotta.