Kansainvälisten ammattikorkeakouluopiskeloiden pienimuotoinen kehittämisprojekti yritykselle. Tämän taustalla on huoli ulkomaalaisten opiskelijoiden mahdollisuuksien alihyödyntämisessä alueen pienissä yrityksissä.

Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Vastuunottaminen

Opiskelijat voivat tehdä pienimuotoisia kehittämistehtäviä osana Industrial Management Case Study-opintoja. Neljännen ja kolmannen vuoden ohjelmassa on kokoava projektimaisella toteutustavalla suoritettava opintojakso, jossa tavoitteena on tehdä käytännön pienimuotoinen yrityksen kehittämistehtävä. Tämä kehittämistehtävä suunnitellaan yhdessä yrityksen tarpeeseen, aiheiltaan vaihdellen. Projekti voi liittyä tuotantoon, laatuun, markkinointiin…

Selvityksen/tehtävän laajuus on 2 opintopistettä (vastaa 54 tuntia opiskelijan työtä).  Ajoitus voidaan suunnitella yrityksen tarpeiden mukaan, projektit tässä tapauksessa voivat käynnistyä joustavasti. Toimintatapana on, että kun aihe saadaan (joko opiskelijan/ opiskelijaryhmän itsensä etsimänä tai opettajalle tulleen yhteyden pohjalta), laaditaan suunnitelma, joka hyväksytetään yrityksellä ja opettajalla, sen jälkeen opiskelija tekee työn, ohjausta saatavilla tarpeen mukana. Valmiit projektit esitellään yritykselle ja opiskelijaryhmälle. Käytännössä tämä 2 op opintojakso toimii non-stop periaatteella. Voidaan tehdä yksin tai 2-3 opiskelijan ryhmissä.

Tästä yhteistyöstä hyötyvät niin opiskelijat kuin yritykset.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi

2 ECTS, vastaa noin 54 tunnin opiskelijan työtä

 

Kaija Arhio, kaija.arhio@centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu, Ylivieskan kampus

+358-44-4492570

Kuvaus

Opiskelijat voivat tehdä pienimuotoisia kehittämistehtäviä osana Industrial Management Case Study-opintoja. Neljännen ja kolmannen vuoden ohjelmassa on kokoava projektimaisella toteutustavalla suoritettava opintojakso, jossa tavoitteena on tehdä käytännön pienimuotoinen yrityksen kehittämistehtävä. Tämä kehittämistehtävä suunnitellaan yhdessä yrityksen tarpeeseen, aiheiltaan vaihdellen. Projekti voi liittyä tuotantoon, laatuun, markkinointiin…

Selvityksen/tehtävän laajuus on 2 opintopistettä (vastaa 54 tuntia opiskelijan työtä).  Ajoitus voidaan suunnitella yrityksen tarpeiden mukaan, projektit tässä tapauksessa voivat käynnistyä joustavasti. Toimintatapana on, että kun aihe saadaan (joko opiskelijan/ opiskelijaryhmän itsensä etsimänä tai opettajalle tulleen yhteyden pohjalta), laaditaan suunnitelma, joka hyväksytetään yrityksellä ja opettajalla, sen jälkeen opiskelija tekee työn, ohjausta saatavilla tarpeen mukana. Valmiit projektit esitellään yritykselle ja opiskelijaryhmälle. Käytännössä tämä 2 op opintojakso toimii non-stop periaatteella. Voidaan tehdä yksin tai 2-3 opiskelijan ryhmissä.

Tästä yhteistyöstä hyötyvät niin opiskelijat kuin yritykset.

Ota yhteyttä

 

Kaija Arhio, kaija.arhio@centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu, Ylivieskan kampus

+358-44-4492570

Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Vastuunottaminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi

2 ECTS, vastaa noin 54 tunnin opiskelijan työtä