Kärkikurssit ovat Aalto yliopiston ja lukioiden yhteistyökursseja, jotka järjestetään intensiivikursseina eri aihepiireistä. Yleensä aiheet ovat oppiainerajat ylittäviä sekä sisältö lukiolaiselle vaativa. Kurssin opettajina toimivat yliopiston opettajat ja jatko-opiskelijat. Teorian lisäksi kursseilla on runsaasti käytännön tekemistä. Kurssien avulla on mahdollisuus kurkistaa yliopistomaailman puolelle. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitelty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Rohkeus
Kyky tehdä päätöksiä

Kärkikurssi on 3-4 päivän intensiivikurssi Aalto -yliopiston tiloissa. Kurssilaisina on aiheesta kiinnostuneita ja kurssille hakeneita lukiolaisia. Kurssilla opettajina toimivat yliopiston opettajat ja jatko-opiskelijat.

Kärkikursseja on järjestetty esim. mikro- ja nanoteknologiasta, avaruudesta ja satelliiteista, biotekniikasta, biotaiteesta, geologiasta ja geofysiikasta sekä matematiikasta.

Valittava ryhmä on yleensä pieni, 10-20 opiskelijaa, kurssista riippuen. Opiskelijat ovat sitoutuneet olemaan läsnä koko kärkikurssin. Kärkikursseille on voinut olla ennakkotehtäviä.

Kärkikurssipäivässä on yleensä aamupäivällä teoriaa ja iltapäivällä omia kokeellisia harjoituksia tai oman projektin eteenpäin viemistä. Muutamiin kursseihin on liittynyt koko päivän vierailu esim. avaruus ja satelliitit kurssissa on vierailtu Metsähovin tutkimusyksikössä tai Ilmatieteenlaitoksen avaruusyksikössä ja Geologia ja geofysiikkakurssilla vierailtiin kivimuseossa. Useilla kursseilla on tehty lopputyönä pieni oma projekti, joka on esitelty saman ikäiselle yleisölle mukana olevan lukion järjestämässä loppuseminaarissa.

Kurssilla opiskelijoista on vastannut lukionopettaja, joka on samalla saanut jatkokoulutusta omalla alallaan.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Toteuttajana Espoossa on ollut Aalto -yliopisto. Kurssit on kuitenkin luotu yhteistyössä lukio-opettajien kanssa, jolloin kurssit ovat olleet sopivan tasoisia lukiolaisille sekä järjestetty lukiolaisten näkökulmasta oikeaan aikaan. Etukäteen tulee tietää minkä vuosikurssin opiskelijoille kurssia tarjotaan näin jo suunniteltaessa voidaan ottaa huomioon kurssilaisten pohjatiedot.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluja on paljon kokeellisilla kursseilla. Muuten kurssin rakentaminen noudattaa muun kurssin suunnittelemisen kaavaa. Lukiolaisten kokemattomuus kokeelliseen työskentelyyn voi aiheuttaa vaaratekijöitä, jotka tulee sulkea pois.

Tiedottaminen on tärkeässä roolissa, jotta kurssille saadaan ne opiskelijat, joiden tasoon kurssi on suunniteltu.

Resurssit tulivat alkuun Aalto -yliopiston laitoksilta. Kursseja varten jopa hankittiin välineistöä. Tänä päivänä Aalto yliopistossa toimii Aalto Junior, jonka kautta kurssit järjestetään.

Opiskelijoiden rooli ja hyödyt

Opiskelija on opiskelijana kurssilla. Kurssi on vaativa ja hänen tulee voida keskittyä kurssiin. Kurssilla on läsnäolovelvollisuus.

Opiskelijalla on kurssin kautta mahdollisuus saada melko realistinen kuva yliopisto-opiskelun menetelmistä ja tasosta. Kurssilla tapaa myös muita samasta aihepiiristä kiinnostuneita lukiolaisia. Onnistuessaan kurssi innostaa hakeutumaan yliopisto-opintohin. Kun opinnoista on jonkinlainen kuva, oppaita lehteillessä kärkikurssin käynyt opiskelija tietää merkityksen oppaissa kerrotuille käsitteille ja osaa tehdä tarkempia valintoja jatko-opintojensa suhteen. Ajatuksena on ollut myös nopeuttaa opiskelijoiden hakeutumista opintoihin. Kärkikurssin käynyt opiskelija usein juurtuu nopeammin korkeakouluun ja tajuaa erilaisia hänelle hyviä mahdollisuuksia kuten vaihto-ohjelmia.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyödyt

Kun järjestäjänä on Aalto yliopisto, yhteistyökumppaneina ovat lukiot.

Lukioiden tehtävänä on ollut tiedottaa kurssista opettajia ja opiskelijoita, tarvittaessa lukio on joutunut valitsemaan kurssille sopivimmat osallistujat. Kurssin lukio-opettaja on valittu niistä lukioista, joiden opiskelijoita kurssilla on ollut.

Lukiolle ja niiden opettajille on hyödyllistä päästä yhteistyöhön korkeakoulun kanssa. Opettajien tiedot ja taidot päivittyvät ja samalla lukio pystyy tarjoamaan mahdollisuuden opiskelijoilleen korkeakoulukurkistuksille.

Muut lukiolaiset ovat kurssille osallistuvien opiskelijoiden kautta saaneet näkökulmaa korkeakouluopiskelulle.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminta on vakiintunutta

Tutustu lisää

Länsiväylän artikkeli

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi

Kurssi on intensiivikurssi, joka järjestetään 3-4 päivässä

Maija Flinkman

Otaniemen lukio, PL3251, 02070 Espoo kaupunki

maija.flinkman@espoo.fi

Kuvaus

Kärkikurssi on 3-4 päivän intensiivikurssi Aalto -yliopiston tiloissa. Kurssilaisina on aiheesta kiinnostuneita ja kurssille hakeneita lukiolaisia. Kurssilla opettajina toimivat yliopiston opettajat ja jatko-opiskelijat.

Kärkikursseja on järjestetty esim. mikro- ja nanoteknologiasta, avaruudesta ja satelliiteista, biotekniikasta, biotaiteesta, geologiasta ja geofysiikasta sekä matematiikasta.

Valittava ryhmä on yleensä pieni, 10-20 opiskelijaa, kurssista riippuen. Opiskelijat ovat sitoutuneet olemaan läsnä koko kärkikurssin. Kärkikursseille on voinut olla ennakkotehtäviä.

Kärkikurssipäivässä on yleensä aamupäivällä teoriaa ja iltapäivällä omia kokeellisia harjoituksia tai oman projektin eteenpäin viemistä. Muutamiin kursseihin on liittynyt koko päivän vierailu esim. avaruus ja satelliitit kurssissa on vierailtu Metsähovin tutkimusyksikössä tai Ilmatieteenlaitoksen avaruusyksikössä ja Geologia ja geofysiikkakurssilla vierailtiin kivimuseossa. Useilla kursseilla on tehty lopputyönä pieni oma projekti, joka on esitelty saman ikäiselle yleisölle mukana olevan lukion järjestämässä loppuseminaarissa.

Kurssilla opiskelijoista on vastannut lukionopettaja, joka on samalla saanut jatkokoulutusta omalla alallaan.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Toteuttajana Espoossa on ollut Aalto -yliopisto. Kurssit on kuitenkin luotu yhteistyössä lukio-opettajien kanssa, jolloin kurssit ovat olleet sopivan tasoisia lukiolaisille sekä järjestetty lukiolaisten näkökulmasta oikeaan aikaan. Etukäteen tulee tietää minkä vuosikurssin opiskelijoille kurssia tarjotaan näin jo suunniteltaessa voidaan ottaa huomioon kurssilaisten pohjatiedot.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluja on paljon kokeellisilla kursseilla. Muuten kurssin rakentaminen noudattaa muun kurssin suunnittelemisen kaavaa. Lukiolaisten kokemattomuus kokeelliseen työskentelyyn voi aiheuttaa vaaratekijöitä, jotka tulee sulkea pois.

Tiedottaminen on tärkeässä roolissa, jotta kurssille saadaan ne opiskelijat, joiden tasoon kurssi on suunniteltu.

Resurssit tulivat alkuun Aalto -yliopiston laitoksilta. Kursseja varten jopa hankittiin välineistöä. Tänä päivänä Aalto yliopistossa toimii Aalto Junior, jonka kautta kurssit järjestetään.

Opiskelijoiden rooli ja hyödyt

Opiskelija on opiskelijana kurssilla. Kurssi on vaativa ja hänen tulee voida keskittyä kurssiin. Kurssilla on läsnäolovelvollisuus.

Opiskelijalla on kurssin kautta mahdollisuus saada melko realistinen kuva yliopisto-opiskelun menetelmistä ja tasosta. Kurssilla tapaa myös muita samasta aihepiiristä kiinnostuneita lukiolaisia. Onnistuessaan kurssi innostaa hakeutumaan yliopisto-opintohin. Kun opinnoista on jonkinlainen kuva, oppaita lehteillessä kärkikurssin käynyt opiskelija tietää merkityksen oppaissa kerrotuille käsitteille ja osaa tehdä tarkempia valintoja jatko-opintojensa suhteen. Ajatuksena on ollut myös nopeuttaa opiskelijoiden hakeutumista opintoihin. Kärkikurssin käynyt opiskelija usein juurtuu nopeammin korkeakouluun ja tajuaa erilaisia hänelle hyviä mahdollisuuksia kuten vaihto-ohjelmia.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyödyt

Kun järjestäjänä on Aalto yliopisto, yhteistyökumppaneina ovat lukiot.

Lukioiden tehtävänä on ollut tiedottaa kurssista opettajia ja opiskelijoita, tarvittaessa lukio on joutunut valitsemaan kurssille sopivimmat osallistujat. Kurssin lukio-opettaja on valittu niistä lukioista, joiden opiskelijoita kurssilla on ollut.

Lukiolle ja niiden opettajille on hyödyllistä päästä yhteistyöhön korkeakoulun kanssa. Opettajien tiedot ja taidot päivittyvät ja samalla lukio pystyy tarjoamaan mahdollisuuden opiskelijoilleen korkeakoulukurkistuksille.

Muut lukiolaiset ovat kurssille osallistuvien opiskelijoiden kautta saaneet näkökulmaa korkeakouluopiskelulle.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminta on vakiintunutta

Tutustu lisää

Länsiväylän artikkeli

Ota yhteyttä

Maija Flinkman

Otaniemen lukio, PL3251, 02070 Espoo kaupunki

maija.flinkman@espoo.fi

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Rohkeus
Kyky tehdä päätöksiä
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi

Kurssi on intensiivikurssi, joka järjestetään 3-4 päivässä