Tunne Työ-hankkeessa toteutettiin lukiorehtoreiden ja yritysjohtajien johtamisvarjostus. Lukiorehtori ja yritysjohtaja ovat vertaismentoripari, jotka varjostavat toistensa työntekoa, sparraavat toisiaan ja oppivat toisiltaan. Johtamisvarjostukseen on osallistunut rehtoreita Helsingin, Espoon, Vantaan, Lahden ja Lappeenrannan lukioista. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Mitä työkaluja lukion rehtori voi saada johtamiseen yrityselämästä? Millaista osaamista yritysjohtajat saavat rehtoreilta?

Lukio uudistuu ja tavoitteena on muun muassa tukea lukioiden toimintakulttuurin kehittymistä, edistää opiskelijoiden laaja-alaista osaamista ja työelämävalmiuksia sekä tiivistää lukioiden yhteistyötä korkeakoulujen ja työelämän kanssa. Uudistuksella pyritään siihen, että lukiokoulutus vastaa tulevaisuudessa vielä nykyistä paremmin yhteiskunnallisiin osaamistarpeisiin.

Tunne Työ – suunnittele ura -hanke (ESR) tarttui haasteeseen ja on järjestänyt vuonna 2018 ja 2019 hankkeessa mukana olevien lukioiden rehtoreille Johtamisvarjostuksen yhdessä yritysjohtajien kanssa. Johtamisvarjostukseen on osallistunut yhteensä 16 lukiorehtoria ja 16 yritysjohtajaa kahden vuoden aikana.

Johtamisvarjostuksen tavoitteena on ollut:

  • Tukea rehtoreita onnistumaan yhteiskunnan vaatimuksia vastaavan lukion kehittämisessä.
  • Mahdollistaa rehtoreiden ja yritysjohdon johtajana kasvu luomalla foorumi tietojen, taitojen, osaamisten ja käytännön työkalujen jakamiseen ja yhteiseen kehittämiseen.
  • Tutustuttaa yritysjohtoa nykyaikaiseen oppilaitosten johtamiseen ja tulevaisuuden työntekijöiden koulutukseen.
  • Luoda lukioihin verkostoyhteistyön avulla työelämälähtöistä toimintakulttuuria ja tukea kumppanuuksien rakentamista.
  • Tehdä tulevaisuustyötä yritysten ja lukioiden johtajien yhteistyönä.

Johtamisvarjostuksessa rehtori ja yritysjohtaja ovat olleet vertaismentoripari, jotka varjostavat toistensa ”tavallista” työpäivää, sparraavat toisiaan ja yhteisen reflektion avulla oppivat toisiltaan.

Varjostuksessa esille tulleita teemoja on käsitelty yhteisissä lähipäivissä, joissa kaikki johtamisvarjostukseen mukaan lähteneet rehtorit ja yritysjohtajat kohtaavat. Lähipäivissä on pidetty myös rehtoreiden ja yritysjohtajien erityisosaamisalueisiin liittyviä tietoiskuja.

Yhteensä Johtamisvarjostus muodostuu mentoriparin henkilökohtaisesta tapaamisesta, kolmesta (3) lähipäivästä, vähintään kahdesta (2) varjostuspäivästä ja muutamista kehittämistehtävistä. Johtamisvarjostuksessa on ollut lisäksi erillinen fasilitaattori.

Johtamisvarjostuksen suunnittelussa on hyödynnetty Critical Friends-vertaismentoriohjelmaa, joka on Talous ja Nuoret TAT:in, Jyväskylän yliopiston ja Suomen rehtoreiden kehittämä. Lue lisää. 

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Johtamisvarjostuksen voi toteuttaa niin koulutuksen järjestäjä, lukiorehtorit ja työelämän eri johtajat, yritykset tai esimerkiksi kolmas sektori.

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yhteistyökumppaniksi soveltuu kaikki työelämän eri toimijat, yritykset, julkinen tai 3. sektori.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Aikaa ja resursseja tarvitsee varata ennakkoon vertaismentoriparien verkostoitumiseen ja etsimiseen. Johtamisvarjostukseen osallistuvat voivat myös itse hankkia haluamansa vertaismentoriparin.

Mallin toteuttaminen vaikutti muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan sillä, että lukiorehtori osallistuu varjostuspäiviin ja lähikoulutuspäiviin.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia erillisestä kouluttajasta/fasilitaattorista, sekä tiloista ja tarjoiluista. Johtamisvarjostuksen voi toteuttaa omissa koulutustiloissa.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Lukiorehtori saa uusia työkaluja ja ideoita lukion työelämälähtöisen toimintakulttuurin ja johtamisen kehittämiseen, tulevaisuuden työntekijöiden koulutukseen sekä mahdollisuuden pitkäjänteiseen kumppanuuteen yrityksen kanssa, josta myös opiskelijat voivat hyötyä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yritysjohtajat saavat tietoa tulevaisuuden työntekijöiden koulutuksesta ja saavat olla mukana yhteiskunnan vaatimuksia vastaavan lukion kehittämisessä. Johtamisvarjostuksessa on tilaisuus tehdä  tulevaisuustyötä win-win –periaattein yritysten ja lukioiden johtajien yhteistyönä, jolla tuetaan elinkeinoelämän elinvoimaisuutta. Yritysjohtajilla on mahdollisuus edistää työnantajakuvaa ja kertoa omista tulevaisuuden osaamistarpeistaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Johtamisvarjostuksen avulla rakennetaan molempia osapuolia hyödyttävää, pitkäkestoista kumppanuutta. Päämääränä on, että lukiorehtori ja yritysjohtaja verkostoituvat, sparraavat toisiaan jatkossakin tai löytävät molempia osapuolia hyödyttäviä yhteistyömuotoja johtamisvarjostuksen päätyttyä. Johtamisvarjostusryhmän kanssa on mahdollisuus järjestää get together-tapaamisia tai verkostoitua sosiaalisen median kanavissa.

Tutustu lisää

Hel.fi-sivuston uutinen
Delingua Oy:n blogi: Mitä rehtorit opettivat?
Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksullinen

Fasilitaattorin/kouluttajan palkkio. Mahdolliset majoitus-, tila- ja tarjoilukustannukset.

Kesto / Laajuus
Lukukausi, Kurssi, Koulutusohjelma, Keskiverto

Yhteensä johtamisvarjostus muodostuu mentoriparin henkilökohtaisesta tapaamisesta, kolmesta (3) lähipäivästä, vähintään kahdesta (2) varjostuspäivästä ja muutamista kehittämistehtävistä. Johtamisvarjostuksessa vertaismentoriparien etsiminen toteutettiin keväällä. Kesällä toteutettiin vertaismentoriparien henkilökohtaisest tapaamiset. Syksyn aikana toteutettiin varjostuspäivät, lähikoulutuspäivät ja kehittämistehtävät.

Tunne Työ – suunnittele ura -hanke (2017-2019)

suvi.kytoharju@hel.fi

Kuvaus

Mitä työkaluja lukion rehtori voi saada johtamiseen yrityselämästä? Millaista osaamista yritysjohtajat saavat rehtoreilta?

Lukio uudistuu ja tavoitteena on muun muassa tukea lukioiden toimintakulttuurin kehittymistä, edistää opiskelijoiden laaja-alaista osaamista ja työelämävalmiuksia sekä tiivistää lukioiden yhteistyötä korkeakoulujen ja työelämän kanssa. Uudistuksella pyritään siihen, että lukiokoulutus vastaa tulevaisuudessa vielä nykyistä paremmin yhteiskunnallisiin osaamistarpeisiin.

Tunne Työ – suunnittele ura -hanke (ESR) tarttui haasteeseen ja on järjestänyt vuonna 2018 ja 2019 hankkeessa mukana olevien lukioiden rehtoreille Johtamisvarjostuksen yhdessä yritysjohtajien kanssa. Johtamisvarjostukseen on osallistunut yhteensä 16 lukiorehtoria ja 16 yritysjohtajaa kahden vuoden aikana.

Johtamisvarjostuksen tavoitteena on ollut:

  • Tukea rehtoreita onnistumaan yhteiskunnan vaatimuksia vastaavan lukion kehittämisessä.
  • Mahdollistaa rehtoreiden ja yritysjohdon johtajana kasvu luomalla foorumi tietojen, taitojen, osaamisten ja käytännön työkalujen jakamiseen ja yhteiseen kehittämiseen.
  • Tutustuttaa yritysjohtoa nykyaikaiseen oppilaitosten johtamiseen ja tulevaisuuden työntekijöiden koulutukseen.
  • Luoda lukioihin verkostoyhteistyön avulla työelämälähtöistä toimintakulttuuria ja tukea kumppanuuksien rakentamista.
  • Tehdä tulevaisuustyötä yritysten ja lukioiden johtajien yhteistyönä.

Johtamisvarjostuksessa rehtori ja yritysjohtaja ovat olleet vertaismentoripari, jotka varjostavat toistensa ”tavallista” työpäivää, sparraavat toisiaan ja yhteisen reflektion avulla oppivat toisiltaan.

Varjostuksessa esille tulleita teemoja on käsitelty yhteisissä lähipäivissä, joissa kaikki johtamisvarjostukseen mukaan lähteneet rehtorit ja yritysjohtajat kohtaavat. Lähipäivissä on pidetty myös rehtoreiden ja yritysjohtajien erityisosaamisalueisiin liittyviä tietoiskuja.

Yhteensä Johtamisvarjostus muodostuu mentoriparin henkilökohtaisesta tapaamisesta, kolmesta (3) lähipäivästä, vähintään kahdesta (2) varjostuspäivästä ja muutamista kehittämistehtävistä. Johtamisvarjostuksessa on ollut lisäksi erillinen fasilitaattori.

Johtamisvarjostuksen suunnittelussa on hyödynnetty Critical Friends-vertaismentoriohjelmaa, joka on Talous ja Nuoret TAT:in, Jyväskylän yliopiston ja Suomen rehtoreiden kehittämä. Lue lisää. 

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Johtamisvarjostuksen voi toteuttaa niin koulutuksen järjestäjä, lukiorehtorit ja työelämän eri johtajat, yritykset tai esimerkiksi kolmas sektori.

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yhteistyökumppaniksi soveltuu kaikki työelämän eri toimijat, yritykset, julkinen tai 3. sektori.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Aikaa ja resursseja tarvitsee varata ennakkoon vertaismentoriparien verkostoitumiseen ja etsimiseen. Johtamisvarjostukseen osallistuvat voivat myös itse hankkia haluamansa vertaismentoriparin.

Mallin toteuttaminen vaikutti muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan sillä, että lukiorehtori osallistuu varjostuspäiviin ja lähikoulutuspäiviin.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia erillisestä kouluttajasta/fasilitaattorista, sekä tiloista ja tarjoiluista. Johtamisvarjostuksen voi toteuttaa omissa koulutustiloissa.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Lukiorehtori saa uusia työkaluja ja ideoita lukion työelämälähtöisen toimintakulttuurin ja johtamisen kehittämiseen, tulevaisuuden työntekijöiden koulutukseen sekä mahdollisuuden pitkäjänteiseen kumppanuuteen yrityksen kanssa, josta myös opiskelijat voivat hyötyä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yritysjohtajat saavat tietoa tulevaisuuden työntekijöiden koulutuksesta ja saavat olla mukana yhteiskunnan vaatimuksia vastaavan lukion kehittämisessä. Johtamisvarjostuksessa on tilaisuus tehdä  tulevaisuustyötä win-win –periaattein yritysten ja lukioiden johtajien yhteistyönä, jolla tuetaan elinkeinoelämän elinvoimaisuutta. Yritysjohtajilla on mahdollisuus edistää työnantajakuvaa ja kertoa omista tulevaisuuden osaamistarpeistaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Johtamisvarjostuksen avulla rakennetaan molempia osapuolia hyödyttävää, pitkäkestoista kumppanuutta. Päämääränä on, että lukiorehtori ja yritysjohtaja verkostoituvat, sparraavat toisiaan jatkossakin tai löytävät molempia osapuolia hyödyttäviä yhteistyömuotoja johtamisvarjostuksen päätyttyä. Johtamisvarjostusryhmän kanssa on mahdollisuus järjestää get together-tapaamisia tai verkostoitua sosiaalisen median kanavissa.

Tutustu lisää

Hel.fi-sivuston uutinen
Delingua Oy:n blogi: Mitä rehtorit opettivat?
Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Tunne Työ – suunnittele ura -hanke (2017-2019)

suvi.kytoharju@hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksullinen

Fasilitaattorin/kouluttajan palkkio. Mahdolliset majoitus-, tila- ja tarjoilukustannukset.

Kesto / Laajuus
Lukukausi, Kurssi, Koulutusohjelma, Keskiverto

Yhteensä johtamisvarjostus muodostuu mentoriparin henkilökohtaisesta tapaamisesta, kolmesta (3) lähipäivästä, vähintään kahdesta (2) varjostuspäivästä ja muutamista kehittämistehtävistä. Johtamisvarjostuksessa vertaismentoriparien etsiminen toteutettiin keväällä. Kesällä toteutettiin vertaismentoriparien henkilökohtaisest tapaamiset. Syksyn aikana toteutettiin varjostuspäivät, lähikoulutuspäivät ja kehittämistehtävät.