Alppilan lukiossa järjestettiin jatkokoulutusaamupäivä, johon koko koulu osallistui. Jatkokoulutusaamupäivässä alumnit kertoivat opinnoistaan ja korkeakoulujen hakuprosesseista. Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Syksyllä 2018 Alppilan lukiossa järjestettiin ensimmäistä kertaa jatkokoulutusaamupäivä. Opettajat ottivat yhteyttä tällä hetkellä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa opiskeleviin lukion alumneihin ja heidät kutsuttiin Alppilaan kertomaan opinnoistaan ja korkeakoulujen hakuprosesseista. Aamupäivän aikana kuultiin yhteensä noin 30 esitystä. Suosituimpia olivat lääketieteen, media-alan, kauppatieteen, psykologian ja sotatieteen esitelmät. Jokainen opettaja toimi kahden vierailijan isäntänä tai emäntänä, eli varmisti, että esitystekniikka toimi luokkatilassa ja että luentoa saapuivat kuuntelemaan sille ilmoittautuneet opiskelijat. Opiskelijat valitsivat etukäteen kaksi esitystä, joita kuulemaan he ilmoittautuivat. Ykkösten ja kakkosten tehtävänä oli myös kirjoittaa kuulemistaan esityksistä dokumentit, jotka he palauttivat omalle opolleen. Jatkokoulutusaamupäivä kytkettiin osaksi pakollista OP02-kurssia.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Alumnit

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen tapahtumaa alumneihin ja oppilaitoksiin otettiin yhteyttä ja sovittiin vierailusta. Lisäksi täytyi varmistaa, että luokissa on toimiva esitystekniikka. Alumneille tarjottiin aamiaisbuffet, joten myös se hoidettiin etukäteen.

Koko koulu osallistui yhden aamupäivän ajan, joten oppitunnit oli peruttu kyseiseltä aamulta. Jokaisella opettajalla oli myös valmisteluvastuu esim. hankkimalla esittelijöitä.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdollisista tarjoiluista koituvat lisäkustannukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat esittelyihin. Tavoitteena oli vahvistaa opiskelijoiden urasuunnitelmia.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli jakaa tietoutta jatko-opintovaihtoehdoista.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toimintamallin juurruttaminen vaatii koko opettajakunnan sitouttamista järjestelyihin.

Tutustu lisää

Alppilan lukion blogi
Lisätietoa päivästä

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Teemapäivä, Keskiverto

Pääsuunnittelijan aikaa kului seuraavanlaisesti: suunnitteluun noin 20 tuntia, YS-aikaa 4 tuntia, aamupäivän toteutus 3 tuntia, koonnin ja palautteen tekemistä 4 tuntia.

Tapahtuma toteutettiin marraskuun alussa. Ajankohta oli sopiva esimerkiksi abien kannalta.

Antti Vesivalo, Alppilan lukio

antti.vesivalo@edu.hel.fi

Kuvaus

Syksyllä 2018 Alppilan lukiossa järjestettiin ensimmäistä kertaa jatkokoulutusaamupäivä. Opettajat ottivat yhteyttä tällä hetkellä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa opiskeleviin lukion alumneihin ja heidät kutsuttiin Alppilaan kertomaan opinnoistaan ja korkeakoulujen hakuprosesseista. Aamupäivän aikana kuultiin yhteensä noin 30 esitystä. Suosituimpia olivat lääketieteen, media-alan, kauppatieteen, psykologian ja sotatieteen esitelmät. Jokainen opettaja toimi kahden vierailijan isäntänä tai emäntänä, eli varmisti, että esitystekniikka toimi luokkatilassa ja että luentoa saapuivat kuuntelemaan sille ilmoittautuneet opiskelijat. Opiskelijat valitsivat etukäteen kaksi esitystä, joita kuulemaan he ilmoittautuivat. Ykkösten ja kakkosten tehtävänä oli myös kirjoittaa kuulemistaan esityksistä dokumentit, jotka he palauttivat omalle opolleen. Jatkokoulutusaamupäivä kytkettiin osaksi pakollista OP02-kurssia.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Alumnit

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen tapahtumaa alumneihin ja oppilaitoksiin otettiin yhteyttä ja sovittiin vierailusta. Lisäksi täytyi varmistaa, että luokissa on toimiva esitystekniikka. Alumneille tarjottiin aamiaisbuffet, joten myös se hoidettiin etukäteen.

Koko koulu osallistui yhden aamupäivän ajan, joten oppitunnit oli peruttu kyseiseltä aamulta. Jokaisella opettajalla oli myös valmisteluvastuu esim. hankkimalla esittelijöitä.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdollisista tarjoiluista koituvat lisäkustannukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat esittelyihin. Tavoitteena oli vahvistaa opiskelijoiden urasuunnitelmia.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli jakaa tietoutta jatko-opintovaihtoehdoista.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toimintamallin juurruttaminen vaatii koko opettajakunnan sitouttamista järjestelyihin.

Tutustu lisää

Alppilan lukion blogi
Lisätietoa päivästä

Ota yhteyttä

Antti Vesivalo, Alppilan lukio

antti.vesivalo@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Teemapäivä, Keskiverto

Pääsuunnittelijan aikaa kului seuraavanlaisesti: suunnitteluun noin 20 tuntia, YS-aikaa 4 tuntia, aamupäivän toteutus 3 tuntia, koonnin ja palautteen tekemistä 4 tuntia.

Tapahtuma toteutettiin marraskuun alussa. Ajankohta oli sopiva esimerkiksi abien kannalta.