Iver för företagsamhet! – uppgiftsboken och handledarens tipshäfte

Företagsamhetsläromaterial för 9-12-åringar leder till företagsamma egenskaper samt en företagsam livsinställning i skolelevens vardag.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Företagsamhetsläromaterial för 9-12-åringar. Lärömaterialet leder till företagsamma egenskaper samt en företagsam livsinställning i skolelevens vardag. Handledarens tipshäfte är ett hjälpmedel för Iver -för företagsamhet! uppgiftsboken och internetsidorna. Tipshäftet berättar om bakgrunderna till uppgifterna och ger alternativa sätt att genomföra uppgifterna i boken.

Iver för företagsamhet! -uppgiftsboken (pdf)
Iver för företagsamhet! -handledarens tiphäfte (pdf)

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kaksi viikkoa, Viikko, Päivä, Useita oppitunteja, Oppitunti

Kehittämiskeskus Opinkirjo – Utvecklingscentralen Lärorik
opinkirjo@opinkirjo.fi
050 400 9914

Kuvaus

Företagsamhetsläromaterial för 9-12-åringar. Lärömaterialet leder till företagsamma egenskaper samt en företagsam livsinställning i skolelevens vardag. Handledarens tipshäfte är ett hjälpmedel för Iver -för företagsamhet! uppgiftsboken och internetsidorna. Tipshäftet berättar om bakgrunderna till uppgifterna och ger alternativa sätt att genomföra uppgifterna i boken.

Iver för företagsamhet! -uppgiftsboken (pdf)
Iver för företagsamhet! -handledarens tiphäfte (pdf)

Ota yhteyttä

Kehittämiskeskus Opinkirjo – Utvecklingscentralen Lärorik
opinkirjo@opinkirjo.fi
050 400 9914

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kaksi viikkoa, Viikko, Päivä, Useita oppitunteja, Oppitunti