Lukiolaiset pääsivät ideoimaan ikääntyville sopivia digiympäristöjä yhdessä ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Kimpisen lukio ja Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia) markkinoinnin opiskelijat (markkinointiosuuskunta Missio) suunnittelivat ja toteuttivat lukion yrittäjyyden peruskurssin päättöpäivän ohjelman Saimialla tammikuussa 2019. Päivän teemana oli innovointi. Päivän alussa opiskelijat kertoivat opinnoistaan, esittelivät päivän ohjelman sekä antoivat työn aloittamiseen liittyviä ohjeita. Tämän jälkeen lukiolaiset jaettiin pieniin tiimeihin, joiden tehtävänä oli päivän aikana suunnitella, miten vanhukset pystyisivät toimimaan paremmin digiympäristössä. Opiskelijat ideoivat esimerkiksi sovelluksia. Markkinoinnin opiskelijat kiersivät tiimien luona auttamassa heitä. Päivän lopuksi tiimit esittelivät tuotoksensa Power point- esityksinä ja saivat niistä palautetta kurssinsa opettajalta sekä markkinoinnin opiskelijoilta.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, Yritys tai muu työelämän edustaja, Kolmas sektori, Korkeakoulu
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Liiketalouden tai kauppatieteiden opiskelijat sekä yritykset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Malli edellytti suunnittelupalaverin järjestämistä kurssin opettajan, markkinoinnin opiskelijoiden sekä Saimian Tunne työ – suunnittele ura- hankkeen koordinaattorin kanssa. Lisäksi mallia suunniteltiin sähköpostiviestien avulla. Mallin toteuttamisessa opiskelijat käyttivät omia tietokoneitaan. Opiskelijat saapuivat ammattikorkeakouluun omin kyydein. Saimia huolehti tilavarauksista.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan: kyseessä oli kurssin oma päättöpäivä, jolloin opiskelijoilla ei ollut muita oppitunteja.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, mikäli opiskelijoita esimerkiksi kuljetetaan toiseen oppilaitokseen.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Saimian opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat toimintamallin. Lukion opiskelijat toimivat ohjelman osallistujina ja antoivat siitä palautetta. Toimintamalliin osallistuminen mahdollisti jatko-opintojen ja urapolkujen esittelemisen ja kehitti tiimityöskentelytaitoja.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani osallistuu suunnittelutyöhön ja toteutukseen asiantuntijana ja mentorina. Oppilaitos ja koulutusohjelma saavat mainosta. Lisäksi korkeakoulun opiskelijat saattavat saada toimintamallin suunnittelusta ja toteutuksesta opintosuorituksia tai rahallisen korvauksen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttaminen edellyttää luotujen verkostojen ylläpitämistä ja toimintamallin käyttämistä joko sellaisenaan tai muokattuna tulevilla kursseilla. Lisäksi toimintamallia tulee mainostaa muillekin yhteiskuntaopin opettajille.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Keskiverto

Mallin suunnittelu vei aikaa noin viisi tuntia. Myös mallin toteuttaminen vei aikaa noin viisi tuntia.

Malli toteutettiin yrittäjyyskurssin päätteeksi kurssin loppukokeena, jolloin opiskelijat pääsivät hyödyntämään kurssilla oppimaansa. Ajankohdassa kannattaa myös huomioida korkeakoulun lukuvuosiohjelma.

Kimpisen lukio

Kuvaus

Kimpisen lukio ja Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia) markkinoinnin opiskelijat (markkinointiosuuskunta Missio) suunnittelivat ja toteuttivat lukion yrittäjyyden peruskurssin päättöpäivän ohjelman Saimialla tammikuussa 2019. Päivän teemana oli innovointi. Päivän alussa opiskelijat kertoivat opinnoistaan, esittelivät päivän ohjelman sekä antoivat työn aloittamiseen liittyviä ohjeita. Tämän jälkeen lukiolaiset jaettiin pieniin tiimeihin, joiden tehtävänä oli päivän aikana suunnitella, miten vanhukset pystyisivät toimimaan paremmin digiympäristössä. Opiskelijat ideoivat esimerkiksi sovelluksia. Markkinoinnin opiskelijat kiersivät tiimien luona auttamassa heitä. Päivän lopuksi tiimit esittelivät tuotoksensa Power point- esityksinä ja saivat niistä palautetta kurssinsa opettajalta sekä markkinoinnin opiskelijoilta.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, Yritys tai muu työelämän edustaja, Kolmas sektori, Korkeakoulu
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Liiketalouden tai kauppatieteiden opiskelijat sekä yritykset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Malli edellytti suunnittelupalaverin järjestämistä kurssin opettajan, markkinoinnin opiskelijoiden sekä Saimian Tunne työ – suunnittele ura- hankkeen koordinaattorin kanssa. Lisäksi mallia suunniteltiin sähköpostiviestien avulla. Mallin toteuttamisessa opiskelijat käyttivät omia tietokoneitaan. Opiskelijat saapuivat ammattikorkeakouluun omin kyydein. Saimia huolehti tilavarauksista.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan: kyseessä oli kurssin oma päättöpäivä, jolloin opiskelijoilla ei ollut muita oppitunteja.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, mikäli opiskelijoita esimerkiksi kuljetetaan toiseen oppilaitokseen.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Saimian opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat toimintamallin. Lukion opiskelijat toimivat ohjelman osallistujina ja antoivat siitä palautetta. Toimintamalliin osallistuminen mahdollisti jatko-opintojen ja urapolkujen esittelemisen ja kehitti tiimityöskentelytaitoja.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani osallistuu suunnittelutyöhön ja toteutukseen asiantuntijana ja mentorina. Oppilaitos ja koulutusohjelma saavat mainosta. Lisäksi korkeakoulun opiskelijat saattavat saada toimintamallin suunnittelusta ja toteutuksesta opintosuorituksia tai rahallisen korvauksen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttaminen edellyttää luotujen verkostojen ylläpitämistä ja toimintamallin käyttämistä joko sellaisenaan tai muokattuna tulevilla kursseilla. Lisäksi toimintamallia tulee mainostaa muillekin yhteiskuntaopin opettajille.

Ota yhteyttä

Kimpisen lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Keskiverto

Mallin suunnittelu vei aikaa noin viisi tuntia. Myös mallin toteuttaminen vei aikaa noin viisi tuntia.

Malli toteutettiin yrittäjyyskurssin päätteeksi kurssin loppukokeena, jolloin opiskelijat pääsivät hyödyntämään kurssilla oppimaansa. Ajankohdassa kannattaa myös huomioida korkeakoulun lukuvuosiohjelma.