Lahden lyseon opiskelijat saivat uuden tavan tutustua työelämän edustajiin ja aktiivisiin kansalaisiin Elävä kirjasto -tapahtumassa. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Luovuus

Elävä kirjasto -tapahtumassa lukiolle pyydettiin erilaisia ihmisiä ”kirjoiksi”, joita opiskelijat pääsivät lainaamaan. Elävään kirjaan tutustuttiin keskustelemalla ja kysymällä. ”Kirjojen” valinnalla voi muokata tilaisuutta yrittäjyys/työelämä/ammatti- tai mihin tahansa teemaan. Mallin tapahtumaan ”kirjoina” osallistui muun muassa poliitikkoja, sateenkaarinuori, rauhanturvaaja, toimittaja, yrittäjä, aktiviinen kansalainen, vapaaehtoistyöntekijä.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelijakunta, Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Kaikki verkostot

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Vieraiden kontaktointi ja pyytäminen paikalle. Kysymysten valmistelu lainauksen tueksi.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan. Opettajat pystyivät tuomaan oman ryhmänsä tapahtumaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat keksivät kysymyksiä ja toimivat aktiivisesti osallistujina. Opiskelijat saivat tapahtumasta kontakteja työelämään ja järjestöihin.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Kertoa tapahtumaan osallistuville opiskelijoille toiminnastaa, työstän tai urapolustaan. Yritysten ja järjestöjen edustajat saavat näkyvyyttä toiminnalleen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tehdään tapahtumasta perinne.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Helppo/nopea

Aikaa meni muutama tunti henkilöiden kontaktointiin ja 75 minuuttia tapahtumaan.

Malli ei ole sidoksissa tiettyyn kurssiin, joten se voidaan toteuttaa missä tahansa kohtaa lukuvuotta.

Elina Hölttä, Lahden lyseo
elina.holtta@edu.lahti.fi

Kuvaus

Elävä kirjasto -tapahtumassa lukiolle pyydettiin erilaisia ihmisiä ”kirjoiksi”, joita opiskelijat pääsivät lainaamaan. Elävään kirjaan tutustuttiin keskustelemalla ja kysymällä. ”Kirjojen” valinnalla voi muokata tilaisuutta yrittäjyys/työelämä/ammatti- tai mihin tahansa teemaan. Mallin tapahtumaan ”kirjoina” osallistui muun muassa poliitikkoja, sateenkaarinuori, rauhanturvaaja, toimittaja, yrittäjä, aktiviinen kansalainen, vapaaehtoistyöntekijä.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelijakunta, Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Kaikki verkostot

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Vieraiden kontaktointi ja pyytäminen paikalle. Kysymysten valmistelu lainauksen tueksi.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan. Opettajat pystyivät tuomaan oman ryhmänsä tapahtumaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat keksivät kysymyksiä ja toimivat aktiivisesti osallistujina. Opiskelijat saivat tapahtumasta kontakteja työelämään ja järjestöihin.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Kertoa tapahtumaan osallistuville opiskelijoille toiminnastaa, työstän tai urapolustaan. Yritysten ja järjestöjen edustajat saavat näkyvyyttä toiminnalleen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tehdään tapahtumasta perinne.

Ota yhteyttä

Elina Hölttä, Lahden lyseo
elina.holtta@edu.lahti.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Luovuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Helppo/nopea

Aikaa meni muutama tunti henkilöiden kontaktointiin ja 75 minuuttia tapahtumaan.

Malli ei ole sidoksissa tiettyyn kurssiin, joten se voidaan toteuttaa missä tahansa kohtaa lukuvuotta.