Kimpisen lukiossa pelattiin Circula -kiertotalouspeliä osana lukiokurssien päättöpäivän ohjelmaa. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Lukion opiskelijat pääsivät maantiedon GE01- ja taloustiedon YH02-kurssien päättöpäivänä hyödyntämään kursseilla oppimaansa pelaamalla Circula-kiertotalouspeliä. Tässä toimintamallissa hyödynnettiin tiimipedagogiikkaa.
Hankkeen asiantuntijaopettaja laati opettajille peliohjeet, joita maantiedon ja taloustiedon opettajat hyödynsivät ja muokkasivat kurssiensa päättöpäivään sopiviksi.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Circula-pelin myynnistä vastaavat tahot. Peluuttamisen voisi toteuttaa myös joku yrittäjyyteen ja/tai kestävään kehitykseen liittyvä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin toimija.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin toteuttaminen edellytti peliin ja sen ohjeisiin perehtymistä sekä muokkaamista oman kurssin päättöpäivän ohjelmaan sopivaksi.
Maantiedon opettajat olivat olleet seuraamassa pelin peluuttamista Lappeenrannan ja Lahden teknillisellä yliopistolla järjestetyssä lukiolaisille suunnatussa tapahtumassa. Taloustiedon opettaja kävi seuraamassa pelin kulkua GE01-kurssin päättöpäivänä.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia itse pelistä.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat pelasivat peliä ja antoivat siitä palautetta. Kurssiteemojen lisäksi peli opettaa opiskelijoille tiimityöskentely- ja yrittäjyystaitoja.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Pelin laatija ja peluuttamiseeen mahdollisesti osallistuva taho saa edistettyä kiertotalouteen ja yrittäjyyteen liittyvää tietoutta. Pelin laatija ja myyjä saa myyntituloja.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Peliä pyritään peluuttamaan aiheeseen sopivilla kursseilla ja mainostamaan sitä opettajakunnalle. Tarvittaessa heille järjestetään aiheeseen liittyvää opastusta.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Helppo/nopea

Opettajalla kului aikaa pelin opetteluun ja ohjeiden sisäistämiseen sekä materiaalin järjestelemiseen ja hankkimiseen pari tuntia. Opettaja voi valita, kuinka laajana pelin toteuttaa. Mallissa toteutettujen pelien kesto oli 2-3 tuntia.
Mallin toteuttaminen ei ole sidottu tiettyyn ajankohtaan.

Kimpisen lukio

Kuvaus

Lukion opiskelijat pääsivät maantiedon GE01- ja taloustiedon YH02-kurssien päättöpäivänä hyödyntämään kursseilla oppimaansa pelaamalla Circula-kiertotalouspeliä. Tässä toimintamallissa hyödynnettiin tiimipedagogiikkaa.
Hankkeen asiantuntijaopettaja laati opettajille peliohjeet, joita maantiedon ja taloustiedon opettajat hyödynsivät ja muokkasivat kurssiensa päättöpäivään sopiviksi.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Circula-pelin myynnistä vastaavat tahot. Peluuttamisen voisi toteuttaa myös joku yrittäjyyteen ja/tai kestävään kehitykseen liittyvä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin toimija.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin toteuttaminen edellytti peliin ja sen ohjeisiin perehtymistä sekä muokkaamista oman kurssin päättöpäivän ohjelmaan sopivaksi.
Maantiedon opettajat olivat olleet seuraamassa pelin peluuttamista Lappeenrannan ja Lahden teknillisellä yliopistolla järjestetyssä lukiolaisille suunnatussa tapahtumassa. Taloustiedon opettaja kävi seuraamassa pelin kulkua GE01-kurssin päättöpäivänä.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia itse pelistä.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat pelasivat peliä ja antoivat siitä palautetta. Kurssiteemojen lisäksi peli opettaa opiskelijoille tiimityöskentely- ja yrittäjyystaitoja.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Pelin laatija ja peluuttamiseeen mahdollisesti osallistuva taho saa edistettyä kiertotalouteen ja yrittäjyyteen liittyvää tietoutta. Pelin laatija ja myyjä saa myyntituloja.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Peliä pyritään peluuttamaan aiheeseen sopivilla kursseilla ja mainostamaan sitä opettajakunnalle. Tarvittaessa heille järjestetään aiheeseen liittyvää opastusta.

Ota yhteyttä

Kimpisen lukio

Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Helppo/nopea

Opettajalla kului aikaa pelin opetteluun ja ohjeiden sisäistämiseen sekä materiaalin järjestelemiseen ja hankkimiseen pari tuntia. Opettaja voi valita, kuinka laajana pelin toteuttaa. Mallissa toteutettujen pelien kesto oli 2-3 tuntia.
Mallin toteuttaminen ei ole sidottu tiettyyn ajankohtaan.