CASE STUDY 2.0 -tule mukaan ratkaisemaan yritysten haasteita -lukiokurssi

Yrityscasen ratkaisemiseen keskittyvä lukiokurssi, joka tarjottiin Mikkelin ja Ristiinan lukioissa projektiviikolla.

Luovuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Lukion projektiviikolle luotu kurssi, jossa ratkaistiin paikallisen yrityksen (voi olla myös muita organisaatioita) antamaa kehittämistehtävää ryhmässä. Tarjottiin nuorille tutustumista työelämään uudella ja mielenkiintoisella tavalla (kyse ei ollut nyt hyllyjen järjestämisestä kaupassa tai kopioimisesta toimistossa). Oppilaat saivat arvokasta kokemusta työelämää ja jatko-opintoja varten. Kehittämistehtävät liittyivät yrityksen toiminnan kehittämiseen, esim. markkinointiin, uusien tuotteiden kehittelyyn tai uusien asiakasryhmien löytämiseen.  Kehitystehtävä toteutettiin 4 hengen ryhmissä ja ryhmä pääsi valitsemaan itseään kiinnostavaa casea useasta vaihtoehdosta. Onnistuminen edellytti rohkeutta, luovuutta, avoimuutta, ennakkoluulottomuutta, vahvaa sitoutumista sekä myönteistä ja iloista asennetta.  Projektissa tehtiin tuotos yhdessä yrityksen kanssa päätetyssä muodossa. 

Esimerkkilukujärjestys:

Maanantai: Aloitus ja casen anto
Klo 10.00 Aloitus, viikon ohjelma; Oppilaitososuuskunnat; Oman osaamisen tunnistaminen – idea ja tehtävänanto
Klo 13.00 Iltapäivällä vierailu case-yritykseen. Sovitaan yhdessä miten yrityksen edustajan kanssa kommunikoidaan viikon aikana.

Tiistai: Case-työskentelyn aloitus
9.00 Sparraus case työskentelyn aloittamiseksi; Mikä on ongelma – miten te lähdette tätä työstämään; Tehdään lukujärjestys, työsuunnitelma, etsitään yrityksestä tietoa,
pohditaan ratkaisumalleja. Mikä on tuotos – video, teksti, pp-diasarja? Missä muodossa esitetään perjantaina?
Klo 12.00 iltapäivä itsenäistä työskentelyä oman ryhmän kanssa (opettaja saatavilla)

Keskiviikko: Yritystapaaminen ja casen työstö
Klo 9.00 Tsekkaus yrityksen kanssa; Itsenäistä työskentelyä; Sparrausmahdollisuus

Torstai: Idean jalostus ja pitchaus
Klo 9.00 Itsenäinen työskentely – Sparrausmahdollisuus
Klo 12.00 Pitchaamisen harjoittelu

Perjantai: Omien ideoiden esittely ja palkitseminen
Klo 10.00 Esitys case-yrityksessä sovitulla tavalla
Viikon koonti, esittelyt ja palkitsemiset
Vertaisarviointi
Palautekysely

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Viikko

Maisa Kantanen
YES Etelä-Savo
maisa.kantanen@xamk.fi
040 5697 899

Kuvaus

Lukion projektiviikolle luotu kurssi, jossa ratkaistiin paikallisen yrityksen (voi olla myös muita organisaatioita) antamaa kehittämistehtävää ryhmässä. Tarjottiin nuorille tutustumista työelämään uudella ja mielenkiintoisella tavalla (kyse ei ollut nyt hyllyjen järjestämisestä kaupassa tai kopioimisesta toimistossa). Oppilaat saivat arvokasta kokemusta työelämää ja jatko-opintoja varten. Kehittämistehtävät liittyivät yrityksen toiminnan kehittämiseen, esim. markkinointiin, uusien tuotteiden kehittelyyn tai uusien asiakasryhmien löytämiseen.  Kehitystehtävä toteutettiin 4 hengen ryhmissä ja ryhmä pääsi valitsemaan itseään kiinnostavaa casea useasta vaihtoehdosta. Onnistuminen edellytti rohkeutta, luovuutta, avoimuutta, ennakkoluulottomuutta, vahvaa sitoutumista sekä myönteistä ja iloista asennetta.  Projektissa tehtiin tuotos yhdessä yrityksen kanssa päätetyssä muodossa. 

Esimerkkilukujärjestys:

Maanantai: Aloitus ja casen anto
Klo 10.00 Aloitus, viikon ohjelma; Oppilaitososuuskunnat; Oman osaamisen tunnistaminen – idea ja tehtävänanto
Klo 13.00 Iltapäivällä vierailu case-yritykseen. Sovitaan yhdessä miten yrityksen edustajan kanssa kommunikoidaan viikon aikana.

Tiistai: Case-työskentelyn aloitus
9.00 Sparraus case työskentelyn aloittamiseksi; Mikä on ongelma – miten te lähdette tätä työstämään; Tehdään lukujärjestys, työsuunnitelma, etsitään yrityksestä tietoa,
pohditaan ratkaisumalleja. Mikä on tuotos – video, teksti, pp-diasarja? Missä muodossa esitetään perjantaina?
Klo 12.00 iltapäivä itsenäistä työskentelyä oman ryhmän kanssa (opettaja saatavilla)

Keskiviikko: Yritystapaaminen ja casen työstö
Klo 9.00 Tsekkaus yrityksen kanssa; Itsenäistä työskentelyä; Sparrausmahdollisuus

Torstai: Idean jalostus ja pitchaus
Klo 9.00 Itsenäinen työskentely – Sparrausmahdollisuus
Klo 12.00 Pitchaamisen harjoittelu

Perjantai: Omien ideoiden esittely ja palkitseminen
Klo 10.00 Esitys case-yrityksessä sovitulla tavalla
Viikon koonti, esittelyt ja palkitsemiset
Vertaisarviointi
Palautekysely

Ota yhteyttä

Maisa Kantanen
YES Etelä-Savo
maisa.kantanen@xamk.fi
040 5697 899

Luovuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Viikko