Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Rohkeus
Kyky ymmärtää, tunnistaa ja hallita riskejä

Tämä kurssi on tarkoitettu Etelä-Tapiolan yleislukiolaisille. Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään liike-elämää ja tutustumaan samalla siihen liittyvään sanastoon. Kurssin aikana oppilaat saavat mahdollisuuden harjoitella business englannin taitojaan ja luoda oman kirjallisen ja videoidun cv:n. Tutustumme myös LinkedInnin käyttöön.

Tunne Työ – hankkeen aikana kurssia muutettiin niin että oppilailla on nyt mahdollisuus vierailla yrityksissä joiden virallisena kielenä on Englanti. Oppilaat tutustuvat yritysten tapoihin, tuotteisiin ja operatiiviseen puoleen. Jos vierailu yritykseen ei ollut mahdollista yrityksen edustaja tulee vierailemaan koululle. Oppilaat saavat loistavan mahdollisuuden tutustua yrityksiin ja, ennen kaikkea, saavat mahdollisuuden laajentaa omaa verkostoaan. Samalla oppilaat pääsevät käyttämään LinkedIn profiiliaan ja video CV:tä lähestyäkseen yrityksiä oppien samalla miten markkinoidaan omia taitoja työpaikkaa hakiessa.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti

Kuvaus

Tämä kurssi on tarkoitettu Etelä-Tapiolan yleislukiolaisille. Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään liike-elämää ja tutustumaan samalla siihen liittyvään sanastoon. Kurssin aikana oppilaat saavat mahdollisuuden harjoitella business englannin taitojaan ja luoda oman kirjallisen ja videoidun cv:n. Tutustumme myös LinkedInnin käyttöön.

Tunne Työ – hankkeen aikana kurssia muutettiin niin että oppilailla on nyt mahdollisuus vierailla yrityksissä joiden virallisena kielenä on Englanti. Oppilaat tutustuvat yritysten tapoihin, tuotteisiin ja operatiiviseen puoleen. Jos vierailu yritykseen ei ollut mahdollista yrityksen edustaja tulee vierailemaan koululle. Oppilaat saavat loistavan mahdollisuuden tutustua yrityksiin ja, ennen kaikkea, saavat mahdollisuuden laajentaa omaa verkostoaan. Samalla oppilaat pääsevät käyttämään LinkedIn profiiliaan ja video CV:tä lähestyäkseen yrityksiä oppien samalla miten markkinoidaan omia taitoja työpaikkaa hakiessa.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Rohkeus
Kyky ymmärtää, tunnistaa ja hallita riskejä
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti