Kimpisen lukion opiskelijat pääsivät syventämään tietojansa biologian kurssin sisällöistä korkeakouluvierailulla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Tavoitteellisuus

Kimpisen lukion BI05- ryhmä vieraili Jyväskylän yliopiston biologian laitoksella. Opiskelijat saivat tutustua laitokseen ja sen tiloihin, korkeakouluopiskelijoihin ja itse opintoihin. Vierailulla keskusteltiin myös pääsykokeesta ja siihen lukemisesta.

Pääteema vierailulla oli kuitenkin laboratorio-kokeet. Biologian opiskelijat pitivät lukiolaisille labrat muun muassa PCR- menetelmästä ja elektroforeesista. Molemmat ovat hyvin tärkeitä BI05- kurssin sisältöjä, joihin koulussa ei kuitenkaan yleensä ole mahdollisuuksia syventyä käytännössä. Lukion opiskelijat pääsivät nyt tekemään käytännössä kokeita, joista kirjoista opiskellaan vain teoria.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, Opinto-ohjaaja
2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Korkeakoulut

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Opettaja otti yhteytttä Jyväskylän yliopiston biologian laitoksen amanuenssiin ja tiedusteli vierailumahdollisuutta. Tämän jälkeen sovittiin vierailun ajankohta. Opettajan piti suunnitella ja varata kuljetus koululta yliopistolle.

Muille opettajille kerrottiin retkipäivästä etukäteen ja heidän kanssaan sovittiin opiskelijoiden poissaoloista muusta opetuksesta, sillä retki kesti koko päivän.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, esimerkiksi oppilaitosten välillä tehtävien matkojen kuljetuskustannukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat aktiivisia oppijoita ja toteuttajia. He tutustuivat laboratoriotyöhön ja saivat myös tietoa jatko-opinnoista.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani oppilaitoksen tutorit toimivat asiantuntijoina ja opastajina. Yhteistyö voi auttaa opiskelijarekrytoinnissa, koska kumppani saa näkyvyyttä oppilaitokselleen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Korkeakoulussa ollaan vierailtu useita kertoja ja yhteistyön kehittämisestä keskustellaan aktiivisesti yhteistyökumppanin kanssa.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Teemapäivä, Keskiverto

Vierailuajankohdan sopiminen ajoissa on tärkeää. Malli toteutettiin huhtikuussa ja sen aikataulusta sovittiin jo helmikuussa.
Aikatauluttamisessaon huomioitava myös se, että tarpeelliset asiat on käyty jo kurssilla ennen kuin niitä käsitellään yliopistolla.
BI05- kurssia lukevat pääasiassa 2. vuosikurssin opiskelijat, joten tämä malli soveltuu parhaiten heille.

Hanna Buuri, Kimpisen lukio
hanna.buuri@lappee.fi

Kuvaus

Kimpisen lukion BI05- ryhmä vieraili Jyväskylän yliopiston biologian laitoksella. Opiskelijat saivat tutustua laitokseen ja sen tiloihin, korkeakouluopiskelijoihin ja itse opintoihin. Vierailulla keskusteltiin myös pääsykokeesta ja siihen lukemisesta.

Pääteema vierailulla oli kuitenkin laboratorio-kokeet. Biologian opiskelijat pitivät lukiolaisille labrat muun muassa PCR- menetelmästä ja elektroforeesista. Molemmat ovat hyvin tärkeitä BI05- kurssin sisältöjä, joihin koulussa ei kuitenkaan yleensä ole mahdollisuuksia syventyä käytännössä. Lukion opiskelijat pääsivät nyt tekemään käytännössä kokeita, joista kirjoista opiskellaan vain teoria.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, Opinto-ohjaaja
2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Korkeakoulut

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Opettaja otti yhteytttä Jyväskylän yliopiston biologian laitoksen amanuenssiin ja tiedusteli vierailumahdollisuutta. Tämän jälkeen sovittiin vierailun ajankohta. Opettajan piti suunnitella ja varata kuljetus koululta yliopistolle.

Muille opettajille kerrottiin retkipäivästä etukäteen ja heidän kanssaan sovittiin opiskelijoiden poissaoloista muusta opetuksesta, sillä retki kesti koko päivän.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, esimerkiksi oppilaitosten välillä tehtävien matkojen kuljetuskustannukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat aktiivisia oppijoita ja toteuttajia. He tutustuivat laboratoriotyöhön ja saivat myös tietoa jatko-opinnoista.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani oppilaitoksen tutorit toimivat asiantuntijoina ja opastajina. Yhteistyö voi auttaa opiskelijarekrytoinnissa, koska kumppani saa näkyvyyttä oppilaitokselleen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Korkeakoulussa ollaan vierailtu useita kertoja ja yhteistyön kehittämisestä keskustellaan aktiivisesti yhteistyökumppanin kanssa.

Ota yhteyttä

Hanna Buuri, Kimpisen lukio
hanna.buuri@lappee.fi

Luovuus
Tavoitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Teemapäivä, Keskiverto

Vierailuajankohdan sopiminen ajoissa on tärkeää. Malli toteutettiin huhtikuussa ja sen aikataulusta sovittiin jo helmikuussa.
Aikatauluttamisessaon huomioitava myös se, että tarpeelliset asiat on käyty jo kurssilla ennen kuin niitä käsitellään yliopistolla.
BI05- kurssia lukevat pääasiassa 2. vuosikurssin opiskelijat, joten tämä malli soveltuu parhaiten heille.