Tikkurilan lukiossa toteutettiin asiantuntijavieraskokonaisuus, jossa opiskelijat kävivät kerran viikossa kuuden viikon ajan kuuntelemassa eri työelämän asiantuntijoita. Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Tikkurilan lukiossa toteutettiin asiantuntijavieraskokonaisuus syksyllä toisessa jaksossa. Opiskelijoille tarjottiin osana pakollista opinto-ohjauksen kurssia asiantuntijavierasluentoja joka torstai (yhteensä kuusi torstaita). Vieraat olivat työelämän asiantuntijoita ja he edustivat monipuolisesti eri aloja ja työnkuvia. Opiskelijat valitsivat tarjotuista vieraista yhden jokaiselle viikolle ja kävivät kuuntelemassa tämän vieraan luennon. Asiantuntijavieraat suunnittelivat itse luentonsa.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opinto-ohjaaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yhteistyökumppaniksi soveltuu oman alansa asiantuntija, joka on kiinnostunut puhumaan lukiolaisille. Tärkeää on, että vieraat ovat innostuneita siitä, mitä tekevät. Nuorten kiinnostuksenkohteet on myös hyvä ottaa huomioon vieraita valitessa.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Toimintamallia varten täytyi hankkia asiantuntijavieraat ja sopia vierailujen ajankohdista heidän kanssaan. Vieraiden hankinnassa käytettiin hyödyksi lukion omia verkostoja ja alumneja. Lisäksi opiskelijoita tuli tiedottaa toiminnan eri vaiheissa.

Luennot toteutettiin opinto-ohjauksen kurssin tuntien aikaan, joten ne eivät vaikuttaneet oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Mallissa on huomioitava mahdolliset vieraista koituvat kustannukset kustannukset (palkkiot, kahvit ja syömiset).

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat tekivät vierailuista reflektoivan tehtävän, johon sisältyi esimerkiksi palaute vieraalle. Toimintamallin kautta opiskelijat tutustuivat eri toimialoihin ja saivat kenties ideoita omalle tulevalle urapolulleen.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Asiantuntijavieraiden roolina on kertoa esim. miten he ovat päätyneet ammattiinsa, mitkä ovat ammatin hyviä ja huonoja puolia, millaisia työtehtäviä heillä on, millaisia koulutuspolkuja ammattiin voi olla ja miltä tulevaisuus näyttää alalla. Yhteistyökumppanit saavat vierailun jälkeen kiitosviestin ja opiskelijoilta kootun palautteen luennosta.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisen kannalta tärkeää on ylläpitää olemassa olevia suhteita; kun toimintamallia järjestää joka vuosi samat henkilöt, työskentely on jo etukäteen tuttua.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Keskiverto

Mallin suunnittelu aloitettiin syyskuussa ja toteuttamisen jälkeinen työ (esim. opiskelijoiden tehtävien lukeminen ja palautteen lähettäminen vieraille) saatiin valmiiksi jouluun mennessä. Varsinaisiin vierailuihin kului aikaa 6x75min.

Malli toteutettiin lukion tokaluokkalaisille osana pakollista opinto-ohjauksen kurssia. Asiantuntijavierailuja suunniteltaessa tulee siis ottaa huomioon tämän kurssin aikataulut.

Nanna Oinonen, Tikkurilan lukio

Kuvaus

Tikkurilan lukiossa toteutettiin asiantuntijavieraskokonaisuus syksyllä toisessa jaksossa. Opiskelijoille tarjottiin osana pakollista opinto-ohjauksen kurssia asiantuntijavierasluentoja joka torstai (yhteensä kuusi torstaita). Vieraat olivat työelämän asiantuntijoita ja he edustivat monipuolisesti eri aloja ja työnkuvia. Opiskelijat valitsivat tarjotuista vieraista yhden jokaiselle viikolle ja kävivät kuuntelemassa tämän vieraan luennon. Asiantuntijavieraat suunnittelivat itse luentonsa.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opinto-ohjaaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yhteistyökumppaniksi soveltuu oman alansa asiantuntija, joka on kiinnostunut puhumaan lukiolaisille. Tärkeää on, että vieraat ovat innostuneita siitä, mitä tekevät. Nuorten kiinnostuksenkohteet on myös hyvä ottaa huomioon vieraita valitessa.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Toimintamallia varten täytyi hankkia asiantuntijavieraat ja sopia vierailujen ajankohdista heidän kanssaan. Vieraiden hankinnassa käytettiin hyödyksi lukion omia verkostoja ja alumneja. Lisäksi opiskelijoita tuli tiedottaa toiminnan eri vaiheissa.

Luennot toteutettiin opinto-ohjauksen kurssin tuntien aikaan, joten ne eivät vaikuttaneet oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Mallissa on huomioitava mahdolliset vieraista koituvat kustannukset kustannukset (palkkiot, kahvit ja syömiset).

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat tekivät vierailuista reflektoivan tehtävän, johon sisältyi esimerkiksi palaute vieraalle. Toimintamallin kautta opiskelijat tutustuivat eri toimialoihin ja saivat kenties ideoita omalle tulevalle urapolulleen.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Asiantuntijavieraiden roolina on kertoa esim. miten he ovat päätyneet ammattiinsa, mitkä ovat ammatin hyviä ja huonoja puolia, millaisia työtehtäviä heillä on, millaisia koulutuspolkuja ammattiin voi olla ja miltä tulevaisuus näyttää alalla. Yhteistyökumppanit saavat vierailun jälkeen kiitosviestin ja opiskelijoilta kootun palautteen luennosta.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisen kannalta tärkeää on ylläpitää olemassa olevia suhteita; kun toimintamallia järjestää joka vuosi samat henkilöt, työskentely on jo etukäteen tuttua.

Ota yhteyttä

Nanna Oinonen, Tikkurilan lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Keskiverto

Mallin suunnittelu aloitettiin syyskuussa ja toteuttamisen jälkeinen työ (esim. opiskelijoiden tehtävien lukeminen ja palautteen lähettäminen vieraille) saatiin valmiiksi jouluun mennessä. Varsinaisiin vierailuihin kului aikaa 6x75min.

Malli toteutettiin lukion tokaluokkalaisille osana pakollista opinto-ohjauksen kurssia. Asiantuntijavierailuja suunniteltaessa tulee siis ottaa huomioon tämän kurssin aikataulut.