Espoonlahden lukiossa kehitettiin erilaisista ammatteja ja opintoja esittelevistä tapahtumista yksi integroitu esittelyjärjestelmä, joka toimii läpi vuoden. Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Espoonlahden lukiossa on jo useamman vuoden ajan toiminut työelämätapahtuma Ammattien aamu -nimellä. Tällöin olemme pyytäneet opiskelijoidemme vanhempia koululle esittelemään omia ammattejaan ja urapolkujaan. Tulevan uuden opetussuunnitelman korostaessa entisestään korkeakouluyhteistyötä ja työelämätuntemusta päätimme kehittää koulussamme tätä osa-aluetta. Päätimme yhdistää ammattien aamun ja alumnien ja korkeakoulujen pitämät kaksi esittelypäivää yhdeksi integroiduksi esittelyjärjestelmäksi, joka toimii läpi vuoden. Tällöin jokainen opiskelija saa mahdollisuuden osallistua jopa sataan esittelyyn opintojensa aikana aikaisemman muutaman kymmenen sijaan. Opinto-ohjaajat ja koulun muut kontakteja omaavat rekrytoivat jatkuvalla järjestelmällä esittelijöitä sekä vierailijoita niin korkeakouluista kuin työelämästä opiskelijoille esityksiä pitämään. Tämä järjestelmä on myös ketterämpi, koska jokainen jakso voidaan suunnitella sen hetken aikataulujen mukaan (kuten myös esittelijöiden aikataulujen), eikä kaikkea tarvitse saada sopimaan muutamalle päivälle lukuvuodessa.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Alumnit, korkeakoulut, opiskelijoiden vanhemmat, muut työelämän edustajat yms.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Toimintamalli vaatii paljon suunnittelua sekä jatkuvaa yhteistyökumppaneiden etsimistä. Myös tilaresursseja joudutaan jatkuvasti käymään läpi, jotta esittelyille saadaan järjestettyä sopivat tilat.

Esittelyt haluttiin sijoittaa ”hyville” ajoille aamupäivään, joten opiskelijat tulevat valitsemiinsa esityksiin 15 minuuttia sillä hetkellä olevan tunnin loppumista ennen. Tämä nähtiin pieneksi uhraukseksi, koska mitään tunteja ei tarvinnut peruuttaa eikä hoitaa muilla järjestelyillä. Yhdistettynä välituntiin tämä antaa esittelyille hyvin 30 minuuttia aikaa.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat esittelyihin, esittivät kysymyksiä esittelijöille ja selvittivät omia kiinnostuksen kohteitaan jatko-opintojen ja työelämän suhteen. Heiltä myös tuli palaute keitä ja minkä alojen esittelijöitä kaivataan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanit esittelevät työelämää ja/tai opintoja.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Oppitunti, Vaativa

Itse suunnitteluun käytettiin muutamia kokouksia, sen jälkeen tarvitaan aikaa esittelijoiden rekrytoimiseen tuleviin tapahtumiin.

Malli pyörii lukiossamme läpi vuoden, abiturientereille tarkoitetut esittelyt kannattaa sijoittaa ennen lukulomaa ja yhteishakua.

Tapani Pikkarainen, Espoonlahden lukio

Kuvaus

Espoonlahden lukiossa on jo useamman vuoden ajan toiminut työelämätapahtuma Ammattien aamu -nimellä. Tällöin olemme pyytäneet opiskelijoidemme vanhempia koululle esittelemään omia ammattejaan ja urapolkujaan. Tulevan uuden opetussuunnitelman korostaessa entisestään korkeakouluyhteistyötä ja työelämätuntemusta päätimme kehittää koulussamme tätä osa-aluetta. Päätimme yhdistää ammattien aamun ja alumnien ja korkeakoulujen pitämät kaksi esittelypäivää yhdeksi integroiduksi esittelyjärjestelmäksi, joka toimii läpi vuoden. Tällöin jokainen opiskelija saa mahdollisuuden osallistua jopa sataan esittelyyn opintojensa aikana aikaisemman muutaman kymmenen sijaan. Opinto-ohjaajat ja koulun muut kontakteja omaavat rekrytoivat jatkuvalla järjestelmällä esittelijöitä sekä vierailijoita niin korkeakouluista kuin työelämästä opiskelijoille esityksiä pitämään. Tämä järjestelmä on myös ketterämpi, koska jokainen jakso voidaan suunnitella sen hetken aikataulujen mukaan (kuten myös esittelijöiden aikataulujen), eikä kaikkea tarvitse saada sopimaan muutamalle päivälle lukuvuodessa.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Alumnit, korkeakoulut, opiskelijoiden vanhemmat, muut työelämän edustajat yms.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Toimintamalli vaatii paljon suunnittelua sekä jatkuvaa yhteistyökumppaneiden etsimistä. Myös tilaresursseja joudutaan jatkuvasti käymään läpi, jotta esittelyille saadaan järjestettyä sopivat tilat.

Esittelyt haluttiin sijoittaa ”hyville” ajoille aamupäivään, joten opiskelijat tulevat valitsemiinsa esityksiin 15 minuuttia sillä hetkellä olevan tunnin loppumista ennen. Tämä nähtiin pieneksi uhraukseksi, koska mitään tunteja ei tarvinnut peruuttaa eikä hoitaa muilla järjestelyillä. Yhdistettynä välituntiin tämä antaa esittelyille hyvin 30 minuuttia aikaa.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat esittelyihin, esittivät kysymyksiä esittelijöille ja selvittivät omia kiinnostuksen kohteitaan jatko-opintojen ja työelämän suhteen. Heiltä myös tuli palaute keitä ja minkä alojen esittelijöitä kaivataan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanit esittelevät työelämää ja/tai opintoja.

Ota yhteyttä

Tapani Pikkarainen, Espoonlahden lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Oppitunti, Vaativa

Itse suunnitteluun käytettiin muutamia kokouksia, sen jälkeen tarvitaan aikaa esittelijoiden rekrytoimiseen tuleviin tapahtumiin.

Malli pyörii lukiossamme läpi vuoden, abiturientereille tarkoitetut esittelyt kannattaa sijoittaa ennen lukulomaa ja yhteishakua.