Lumon lukion ammattien aamupäivässä eri alojen ammattilaiset tulivat lukiolle kertomaan työstään. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Lumon lukiossa järjestettiin ammattien aamupäivä toisessa jaksossa. Tapahtumassa eri alojen ammattilaiset tulivat lukiolle kertomaan työstään. Opiskelijat ilmoittautuivat etukäteen kuuntelemaan kahta vierasta. Vieraille oli jaettu ns. ”vastuuopettajat”, eli he, joilla olisi ollut opetusta aamulla. Vieraat käyttivät näiden vastuuopettajien luokkia. Kaiken kaikkiaan tapahtuma kesti kaksi oppituntia ja sille osallistui kaikki vuosikurssit.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yhteistyökumppaniksi soveltuu henkilö, joka on kiinnostunut kertomaan ammatistaan. Vieraiden etsinnässä käytettiin hyödyksi koulun opettajien verkostoja ja alumneja.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen tapahtumaa vieraat täytyi etsiä ja heihin tuli ottaa yhteyttä. Vieraita otettiin muutama ylimääräinen, jotta mahdolliset perumiset eivät haittaisi. Lisäksi opiskelijoiden ilmoittautumiset tuli hoitaa, samoin kuin muut tapahtumaan liittyvät konkreettiset organisoinnit.

Malli kesti kaksi aamun oppituntia, jolloin ei ollut muuta opetusta. Jos opiskelijoille olisi ollut opetusta näiden tuntien aikaan, tapahtuma laskettiin näiden kurssien tunteihin.

Mallin toteuttamissa tulee ottaa huomioon mahdolliset vieraiden tuottamat lisäkulut (palkkiot, lounas ja kahvit).

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden tehtävänä oli osallistua aktiivisesti vieraiden luennoille. Opiskelijat tutustuivat tapahtuman kautta eri ammatteihin ja saivat kenties ideoita omalle urapolulleen.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on kertoa ammatistaan. Yritys, jonka työntekijä tulee kertomaan ammatistaan, voi saada yhteistyöltä työvoimaa. Yhteistyökumppani voi myös yhteistyön avulla oikaista mahdollisia ennakkoluuloja tai väärinkäsityksiä, joita alaan tai yritykseen liittyy. Yhteistyö voidaan myös kokea yleiseksi edustamis- tai markkinointityöksi, jota työntekijöiden oletetaan tekevän tietyillä aloilla.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tärkeää on, että tapahtuma on merkitty koulun kalenteriin, mielellään jo ennen lukuvuoden alkua. Juurruttamista helpottaa myös, jos mukana on tiimi/porukka, joka on innostunut asiasta ja tekee töitä mielellään yhdessä. Näin kokonaisuus ei jää vain yhden henkilön vastuulle.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Teemapäivä, Keskiverto

Malliin kului kaksi oppituntia aamupäivästä.

Tapahtuma järjestettiin lokakuussa osana työ- ja urapainotteista jaksoa.

Hilla Hietanen, Lumon lukio

Kuvaus

Lumon lukiossa järjestettiin ammattien aamupäivä toisessa jaksossa. Tapahtumassa eri alojen ammattilaiset tulivat lukiolle kertomaan työstään. Opiskelijat ilmoittautuivat etukäteen kuuntelemaan kahta vierasta. Vieraille oli jaettu ns. ”vastuuopettajat”, eli he, joilla olisi ollut opetusta aamulla. Vieraat käyttivät näiden vastuuopettajien luokkia. Kaiken kaikkiaan tapahtuma kesti kaksi oppituntia ja sille osallistui kaikki vuosikurssit.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yhteistyökumppaniksi soveltuu henkilö, joka on kiinnostunut kertomaan ammatistaan. Vieraiden etsinnässä käytettiin hyödyksi koulun opettajien verkostoja ja alumneja.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen tapahtumaa vieraat täytyi etsiä ja heihin tuli ottaa yhteyttä. Vieraita otettiin muutama ylimääräinen, jotta mahdolliset perumiset eivät haittaisi. Lisäksi opiskelijoiden ilmoittautumiset tuli hoitaa, samoin kuin muut tapahtumaan liittyvät konkreettiset organisoinnit.

Malli kesti kaksi aamun oppituntia, jolloin ei ollut muuta opetusta. Jos opiskelijoille olisi ollut opetusta näiden tuntien aikaan, tapahtuma laskettiin näiden kurssien tunteihin.

Mallin toteuttamissa tulee ottaa huomioon mahdolliset vieraiden tuottamat lisäkulut (palkkiot, lounas ja kahvit).

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden tehtävänä oli osallistua aktiivisesti vieraiden luennoille. Opiskelijat tutustuivat tapahtuman kautta eri ammatteihin ja saivat kenties ideoita omalle urapolulleen.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on kertoa ammatistaan. Yritys, jonka työntekijä tulee kertomaan ammatistaan, voi saada yhteistyöltä työvoimaa. Yhteistyökumppani voi myös yhteistyön avulla oikaista mahdollisia ennakkoluuloja tai väärinkäsityksiä, joita alaan tai yritykseen liittyy. Yhteistyö voidaan myös kokea yleiseksi edustamis- tai markkinointityöksi, jota työntekijöiden oletetaan tekevän tietyillä aloilla.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tärkeää on, että tapahtuma on merkitty koulun kalenteriin, mielellään jo ennen lukuvuoden alkua. Juurruttamista helpottaa myös, jos mukana on tiimi/porukka, joka on innostunut asiasta ja tekee töitä mielellään yhdessä. Näin kokonaisuus ei jää vain yhden henkilön vastuulle.

Ota yhteyttä

Hilla Hietanen, Lumon lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Teemapäivä, Keskiverto

Malliin kului kaksi oppituntia aamupäivästä.

Tapahtuma järjestettiin lokakuussa osana työ- ja urapainotteista jaksoa.