Eri ammatinharjoittajat vierailevat lukiossamme ja kertovat omasta koulutuksestaan, urapolustaan, työtehtävistään ja työelämästä yleisesti.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Eri ammatinharjoittajat vierailevat lukiossamme ja kertovat omasta koulutuksestaan, urapolustaan, työtehtävistään ja työelämästä yleisesti. Wilma-viestein lähestymme huoltajia ja kysymme vapaaehtoisia kertomaan  omasta ammatista ja työnkuvasta. Myös lähialueen yritysten edustajia tai muita halukkaita on pyydetty vierailemaan.

On aiemmin toteutettu yksittäisin vierailuin, mutta tarkoituksena on laajentaa niin, että kokonainen vuosikurssi voi osallistua muutamaan eri luentoon aamupäivän aikana ja siihen on lisätty yleisiä työelämäaspekteja esim. opinto-ohjaajan toimesta.

Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ – suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Toteuttaja

Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla, lähinnä 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumppanit

Huoltajat, lähialueen yritykset, muut kiinnostuneet työelämässä olevat ihmiset tai muut asiantuntijat

Vaativuus

Keskiverto

Ennakkovalmistelut

Vierailun sopminen, tilan varaaminen, opiskelijoiden informointi. Mikäli useampi samanaikainen niin myös vaihtojen koordinointi ja ilmoittautuminen.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Useita oppitunteja, Oppitunti

Kuvaus

Eri ammatinharjoittajat vierailevat lukiossamme ja kertovat omasta koulutuksestaan, urapolustaan, työtehtävistään ja työelämästä yleisesti. Wilma-viestein lähestymme huoltajia ja kysymme vapaaehtoisia kertomaan  omasta ammatista ja työnkuvasta. Myös lähialueen yritysten edustajia tai muita halukkaita on pyydetty vierailemaan.

On aiemmin toteutettu yksittäisin vierailuin, mutta tarkoituksena on laajentaa niin, että kokonainen vuosikurssi voi osallistua muutamaan eri luentoon aamupäivän aikana ja siihen on lisätty yleisiä työelämäaspekteja esim. opinto-ohjaajan toimesta.

Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ – suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Toteuttaja

Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla, lähinnä 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumppanit

Huoltajat, lähialueen yritykset, muut kiinnostuneet työelämässä olevat ihmiset tai muut asiantuntijat

Vaativuus

Keskiverto

Ennakkovalmistelut

Vierailun sopminen, tilan varaaminen, opiskelijoiden informointi. Mikäli useampi samanaikainen niin myös vaihtojen koordinointi ja ilmoittautuminen.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Useita oppitunteja, Oppitunti