Alumnipäivän ja alumnitoiminnan suunnittelu ja toteutus Olarin lukiossa ja syksystä 2019 alkaen Otaniemen lukiossa. Olarin lukion alumnit ja opinto-ohjaaja, syksy 2019 Yhdistyneessä Otaniemen lukiossa Olarin ja Pohjois-Tapiolan alumnit. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ- suunnittele ura-hanketta ja olemassaolevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ-suunnittele ura-hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Olarin lukiossa ovat toimineet aktiiviset alumnit. Olarin Akatemian Alumnit (OAA) on syksyllä 2014 Olarissa perustettu alumniyhdistys. Toiminnallaan se pyrkii edistämään entisten ja nykyisten opiskelijoiden välistä yhteisöllisyyttä ja syventämään opiskelijoiden suhdetta lukioon.

Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa Olarin lukion entisten ja nykyisten opiskelijoiden välistä kollegiaalisuutta sekä luoda pysyvä side opiskelijoiden ja Olarin lukion välille. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja kehittää Olarin lukion toimintaa sekä edistää kriittistä ajattelua ja yhteiskunnallista aktiivisuutta. Keinoja yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi pyritään ideoimaan yhdessä yhdistyksen jäsenten sekä sen sidosryhmien kanssa.

Olarin lukiossa on järjestetty syksystä 2015 alkaen Abien Alumnipäivä. Alumniyhdistys organisoi ensimmäisen alumnipäivän marraskuulle 2015 ja hoiti aikataulut ja ohjelman itsenäisesti. Lukion puolella käytännön järjestelyjä hoiti opo.
Tästä alkoi perinne, joka on yhdistänyt alumnit tulemaan vanhaan opinahjoon aina marraskuun puolenvälin tietämillä kertomaan omista opinnoistaan ja/tai opintojensa jälkeisestä työelämästä ja työurasta.

Käytännössä alumnipäivän suunnittelu alkaa syksyllä noin syyskuun tietämillä. Ajankohta on muodostunut marraskuun puoliväliin aina torstai-iltapäiväksi noin 13-16 välille. Muutamana vuonna pajojen aikataulu on noudattanut kaavaa klo 13.20-16.15. Tälle aikavälille on mahdutettua 4 eri paja-aikataulua ja jokaiselle kellonajalle toiveena saada useampi esittely samanaikaisesti.Syksyllä 2019 järjetetään samalla kaavalla 3 perättäistä pajaa.

Noin viikkoa ennen abi- ja alumnipäivää abeille menee tieto, keitä alumneja ja miltä alalta on tulossa alumnipajoja. Abit ilmoittautuvat pajoihin etukäteen, koska osallistujamäärät/paja vaikuttavat siihen, mikä luokkatila varataan esittelylle. Opo on hoitanut tämän ja päivittänyt osallistujamäärät ja luokkatiedot alumnien aikatauluun FB:ssä ja syksyllä 2091 Driveen. Näin alumnit ovat voineet halutessaan reagoida alustavasti kuulijamäärään ennakolta. Opo on infonnut myös opettajia ja valjastanut abien kurssien opettajat tarvittaessa avuksi iltapäivän pajoihin. Lukion opettajat ovat myös iloinneet alumnien tapaamisista.

Alumneille on myös tarjolla opettajanhuoneessa kahvia/teetä ja suuhunpantavaa aina koko alumni-iltapäivän aikana ja sinne on voinut vapaasti tulla joko ennen omaa esitystään tai sen jälkeen.
Päivän jälkeen on aina paikallaan kiitokset alumneille FB-sivuston välityksellä sekä palautteen kerääminen abeilta linkin takana olevan kyselyn avulla. Palaute annetaan aina anonyymisti. (Kyselyt on helppo toteuttaa esim. googlen lomakkeiden avulla).

Alumnipäivän suunnittelu ja toteutus lyhyesti
1. Päivänmäärän päättäminen abi- ja alumnipäivälle (edeltävän kevään vesopäivä)
2. Syyskuussa aikataulupohja ja info FB-sivuille ja mahdolliset muut suorakontaktit valmistuneisiin olarilaisiin. Syksyllä Drive-linkkiä oli helppo jakaa.
3. Aikataulupohjan laatiminen Olarin Akatemian Alumnien suljettuun FB-ryhmään ja toive, mihin päivänmäärään mennessä ilmoittautumiset toivotaan tehtävän. Syksyllä käytössä jaettu Drive-klinkki, jota on ollut helppo jakaa niillekin alumneille, jtka eivät ole FB-aktiivisia.
4. Info tulevista pajoista abeille wilma-viestillä ja linkki kyselyyn, missä ennakkoilmoittautuminen pajoihin (ja mihin mennessä)
5. Kahvituksen järjestämisestä sopiminen ja infoaminen.
6. Ohjeiden kirjoittaminen alumneille ja niiden monistaminen (tietokoneiden avaamisen tarvittavat tunnukset ym.)
7. Päivän jälkeen palautekysely abeille.

Ensimmäisen abipäivän pajat kestivät 30 minuuttia ja tämä koettiin liian lyhyeksi ajaksi. Nyt on jo muutamana vuonna pajan pituus ollut 40 minuuttia ja tämä aika on koettu yleisesti ihan toimivaksi. Joillakin menisi enemmän aikaa, joillakin vähemmän. Siirtymisiin kannattaa varata hiukan enemmän aikaa, oma aikataulutuksemme on ollut liian tiukka siirtymisten suhteen. 10 minuuttia riittänee jatkossa.

Kakkosten jatko-opintoesittelyt ja työelämä
Alumnit ovat myös aktiivisia kevätpuolella, kun järjestämme kakkosille jatko-opintoalojen esittelyjä.

Kahden lukion yhdistymisen myötä alumnitoiminta vaatii yhteensovittamista ja uusien käytänteiden ja ideoiden luomista. Syksyllä 2019 järjestetään yhteinen alumnipäivä ja ideoidaan jatkoa. Jatkoksi ollaan kehitetty lisäksi työelämäpäivää ja vanhempien urapäivää. Alumnien shadowing on ollut työn alla Tunne Työ-suunnittele ura-hankkeen puitteissa.

Kehitettävää alumnitoiminnassa lukion näkökulmasta.
– pohditaan keinoja, miten saavuttaa alumnit vieläkin tehokkaammin
– FB ja mahdolliset muut somekanavat, Drive-linkit ym. helposti jaettavat kanavat – keskusteltava nykyisten abien kanssa heillä käytössä olevista tavoista
– suorat kontaktit (sähköposti/puhelin)
– valmistuvien abien yhteystietojen kerääminen (sähköpostiosoitteet, jotka toiminnassa myös valmistumisen jälkeen), aiemmin kerätty paperisella lomakkeella, jatkossa yhdelle sähköiselle lomakkeelle, johon valmistuvat lisäävät spostiosoitteensa
– alumnipäivään lisää jo työssä olevia alumneja tai erikseen työelämään liittyvä päivä, mikä ajankohta – olisi mietittävä tarkemmin (jos lauantaikoulupäiviä tulevaisuudessa, työelämässä olevat pääsisivät ehkä paremmin mukaan – tästä saatu palautetta)
– Voisiko alumnipäivä toimia iltatilaisuutena eli olisikin alumnien ilta ja tähän mahdollisesti mukaan myös nykyisten lukiolaisten vanhempia kertomaan työelämästään ja omista urapoluistaan – tämä voisi korvata esim. abeille jonkun koulupäivän
– alumnien shadowing – voisiko lukiolaisemme päästä varjostamaan alumnia opiskelupäivän puitteissa eli itseään kiinnostavaa alaa opiskelevan alumnin varjostaminen yhden päivän / puolikkaan päivän aikana tai alumniryhmän

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Keskiverto

Jutta Taskinen, opinto-ohjaaja (ent. Olarin lukio, nyk. Otaniemen lukio)

Kuvaus

Olarin lukiossa ovat toimineet aktiiviset alumnit. Olarin Akatemian Alumnit (OAA) on syksyllä 2014 Olarissa perustettu alumniyhdistys. Toiminnallaan se pyrkii edistämään entisten ja nykyisten opiskelijoiden välistä yhteisöllisyyttä ja syventämään opiskelijoiden suhdetta lukioon.

Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa Olarin lukion entisten ja nykyisten opiskelijoiden välistä kollegiaalisuutta sekä luoda pysyvä side opiskelijoiden ja Olarin lukion välille. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja kehittää Olarin lukion toimintaa sekä edistää kriittistä ajattelua ja yhteiskunnallista aktiivisuutta. Keinoja yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi pyritään ideoimaan yhdessä yhdistyksen jäsenten sekä sen sidosryhmien kanssa.

Olarin lukiossa on järjestetty syksystä 2015 alkaen Abien Alumnipäivä. Alumniyhdistys organisoi ensimmäisen alumnipäivän marraskuulle 2015 ja hoiti aikataulut ja ohjelman itsenäisesti. Lukion puolella käytännön järjestelyjä hoiti opo.
Tästä alkoi perinne, joka on yhdistänyt alumnit tulemaan vanhaan opinahjoon aina marraskuun puolenvälin tietämillä kertomaan omista opinnoistaan ja/tai opintojensa jälkeisestä työelämästä ja työurasta.

Käytännössä alumnipäivän suunnittelu alkaa syksyllä noin syyskuun tietämillä. Ajankohta on muodostunut marraskuun puoliväliin aina torstai-iltapäiväksi noin 13-16 välille. Muutamana vuonna pajojen aikataulu on noudattanut kaavaa klo 13.20-16.15. Tälle aikavälille on mahdutettua 4 eri paja-aikataulua ja jokaiselle kellonajalle toiveena saada useampi esittely samanaikaisesti.Syksyllä 2019 järjetetään samalla kaavalla 3 perättäistä pajaa.

Noin viikkoa ennen abi- ja alumnipäivää abeille menee tieto, keitä alumneja ja miltä alalta on tulossa alumnipajoja. Abit ilmoittautuvat pajoihin etukäteen, koska osallistujamäärät/paja vaikuttavat siihen, mikä luokkatila varataan esittelylle. Opo on hoitanut tämän ja päivittänyt osallistujamäärät ja luokkatiedot alumnien aikatauluun FB:ssä ja syksyllä 2091 Driveen. Näin alumnit ovat voineet halutessaan reagoida alustavasti kuulijamäärään ennakolta. Opo on infonnut myös opettajia ja valjastanut abien kurssien opettajat tarvittaessa avuksi iltapäivän pajoihin. Lukion opettajat ovat myös iloinneet alumnien tapaamisista.

Alumneille on myös tarjolla opettajanhuoneessa kahvia/teetä ja suuhunpantavaa aina koko alumni-iltapäivän aikana ja sinne on voinut vapaasti tulla joko ennen omaa esitystään tai sen jälkeen.
Päivän jälkeen on aina paikallaan kiitokset alumneille FB-sivuston välityksellä sekä palautteen kerääminen abeilta linkin takana olevan kyselyn avulla. Palaute annetaan aina anonyymisti. (Kyselyt on helppo toteuttaa esim. googlen lomakkeiden avulla).

Alumnipäivän suunnittelu ja toteutus lyhyesti
1. Päivänmäärän päättäminen abi- ja alumnipäivälle (edeltävän kevään vesopäivä)
2. Syyskuussa aikataulupohja ja info FB-sivuille ja mahdolliset muut suorakontaktit valmistuneisiin olarilaisiin. Syksyllä Drive-linkkiä oli helppo jakaa.
3. Aikataulupohjan laatiminen Olarin Akatemian Alumnien suljettuun FB-ryhmään ja toive, mihin päivänmäärään mennessä ilmoittautumiset toivotaan tehtävän. Syksyllä käytössä jaettu Drive-klinkki, jota on ollut helppo jakaa niillekin alumneille, jtka eivät ole FB-aktiivisia.
4. Info tulevista pajoista abeille wilma-viestillä ja linkki kyselyyn, missä ennakkoilmoittautuminen pajoihin (ja mihin mennessä)
5. Kahvituksen järjestämisestä sopiminen ja infoaminen.
6. Ohjeiden kirjoittaminen alumneille ja niiden monistaminen (tietokoneiden avaamisen tarvittavat tunnukset ym.)
7. Päivän jälkeen palautekysely abeille.

Ensimmäisen abipäivän pajat kestivät 30 minuuttia ja tämä koettiin liian lyhyeksi ajaksi. Nyt on jo muutamana vuonna pajan pituus ollut 40 minuuttia ja tämä aika on koettu yleisesti ihan toimivaksi. Joillakin menisi enemmän aikaa, joillakin vähemmän. Siirtymisiin kannattaa varata hiukan enemmän aikaa, oma aikataulutuksemme on ollut liian tiukka siirtymisten suhteen. 10 minuuttia riittänee jatkossa.

Kakkosten jatko-opintoesittelyt ja työelämä
Alumnit ovat myös aktiivisia kevätpuolella, kun järjestämme kakkosille jatko-opintoalojen esittelyjä.

Kahden lukion yhdistymisen myötä alumnitoiminta vaatii yhteensovittamista ja uusien käytänteiden ja ideoiden luomista. Syksyllä 2019 järjestetään yhteinen alumnipäivä ja ideoidaan jatkoa. Jatkoksi ollaan kehitetty lisäksi työelämäpäivää ja vanhempien urapäivää. Alumnien shadowing on ollut työn alla Tunne Työ-suunnittele ura-hankkeen puitteissa.

Kehitettävää alumnitoiminnassa lukion näkökulmasta.
– pohditaan keinoja, miten saavuttaa alumnit vieläkin tehokkaammin
– FB ja mahdolliset muut somekanavat, Drive-linkit ym. helposti jaettavat kanavat – keskusteltava nykyisten abien kanssa heillä käytössä olevista tavoista
– suorat kontaktit (sähköposti/puhelin)
– valmistuvien abien yhteystietojen kerääminen (sähköpostiosoitteet, jotka toiminnassa myös valmistumisen jälkeen), aiemmin kerätty paperisella lomakkeella, jatkossa yhdelle sähköiselle lomakkeelle, johon valmistuvat lisäävät spostiosoitteensa
– alumnipäivään lisää jo työssä olevia alumneja tai erikseen työelämään liittyvä päivä, mikä ajankohta – olisi mietittävä tarkemmin (jos lauantaikoulupäiviä tulevaisuudessa, työelämässä olevat pääsisivät ehkä paremmin mukaan – tästä saatu palautetta)
– Voisiko alumnipäivä toimia iltatilaisuutena eli olisikin alumnien ilta ja tähän mahdollisesti mukaan myös nykyisten lukiolaisten vanhempia kertomaan työelämästään ja omista urapoluistaan – tämä voisi korvata esim. abeille jonkun koulupäivän
– alumnien shadowing – voisiko lukiolaisemme päästä varjostamaan alumnia opiskelupäivän puitteissa eli itseään kiinnostavaa alaa opiskelevan alumnin varjostaminen yhden päivän / puolikkaan päivän aikana tai alumniryhmän

Ota yhteyttä

Jutta Taskinen, opinto-ohjaaja (ent. Olarin lukio, nyk. Otaniemen lukio)

Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Keskiverto