Helsingin medialukiossa käynnistettiin alumnitoimintaa luomalla Facebook -ryhmä alumneille. Koulusta valmistuneita ylioppilaita pyydettiin liittymään siihen. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Aloitteellisuus

Helsingin medialukiossa käynnistettiin aluminitoimintaa. Alumnien kokoamista varten luotiin Facebookiin ryhmä, jonne ohjattiin liittymään koulustamme valmistuneet ylioppilaat. Linkki liittymiskehoituksen kera painettiin erityiseen onnittelukorttiin, jollainen laitettiin jokaisen ylioppilaan todistuskansion väliin. Tavoitteena oli saada säilymään yhteys koulumme entisiin opiskelijoihin.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, opinto-ohjaaja ja rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Toteuttamiseen tarvittiin ryhmän perustamisen jälkeen kortin suunnittelu ja painatus.

Toteuttaminen ei vaikuttanut suoranaisesti muihin opettajiin tai koulun arkeen.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset kulut korttien painatuksesta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat eivät olleet mukana toiminnan kehittämisessä, mutta heidän toivottiin osallistuvan valmistumisen jälkeen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toteutus on vaivatonta, minkä vuoksi toimintamallista on helppo tulla pysyvä käytäntö.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Helppo/nopea

Tämän mallin suunnittelu oli erittäin nopeaa. Kortin suunnittelu vei aikaa joitakin tunteja. Ryhmän luominen vain muutaman minuutin.

Mallia toteutetaan syksyisin ja keväisin valmistuvien opiskelijoiden kohdalla.

Tuija Liukko-Hiltunen ja Minna Eskola, Helsingin medialukio

tuija.liukko-hiltunen@edu.hel.fi

Kuvaus

Helsingin medialukiossa käynnistettiin aluminitoimintaa. Alumnien kokoamista varten luotiin Facebookiin ryhmä, jonne ohjattiin liittymään koulustamme valmistuneet ylioppilaat. Linkki liittymiskehoituksen kera painettiin erityiseen onnittelukorttiin, jollainen laitettiin jokaisen ylioppilaan todistuskansion väliin. Tavoitteena oli saada säilymään yhteys koulumme entisiin opiskelijoihin.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, opinto-ohjaaja ja rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Toteuttamiseen tarvittiin ryhmän perustamisen jälkeen kortin suunnittelu ja painatus.

Toteuttaminen ei vaikuttanut suoranaisesti muihin opettajiin tai koulun arkeen.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset kulut korttien painatuksesta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat eivät olleet mukana toiminnan kehittämisessä, mutta heidän toivottiin osallistuvan valmistumisen jälkeen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toteutus on vaivatonta, minkä vuoksi toimintamallista on helppo tulla pysyvä käytäntö.

Ota yhteyttä

Tuija Liukko-Hiltunen ja Minna Eskola, Helsingin medialukio

tuija.liukko-hiltunen@edu.hel.fi

Aloitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Helppo/nopea

Tämän mallin suunnittelu oli erittäin nopeaa. Kortin suunnittelu vei aikaa joitakin tunteja. Ryhmän luominen vain muutaman minuutin.

Mallia toteutetaan syksyisin ja keväisin valmistuvien opiskelijoiden kohdalla.