Espoon yhteislyseon lukiossa järjestettiin alumnipäivä, jossa lukion entiset opiskelijat kertoivat omista opiskeluistaan. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Espoon yhteislyseon lukiossa kehitettiin alumnitoimintaa ja erityisesti alumnipäivää. Alumnipäivä järjestettiin marraskuun alussa. Sinne kutsuttiin entisiä opiskelijoitamme kertomaan, mitä ovat lukion jälkeen tehneet. Alumnipäivään saatiin eri alojen opiskeljoita esittelemään omaa alaansa ja kertomaan viimeisimmät kuulumiset opinnoista. Päivään osallistui sekä yliopisto- että amk-opiskelijoita. Alumnipäivässä yhden oppitunnin aikana opiskelijat saivat käydä kuuntelemassa kaksi n. puolen tunnin mittaista alumnitarinaa. Alumnitarinoiden päätteeksi alumneille järjestettiin alumnikahvit, missä he saivat jutella entisten opettajiensa ja opiskelukavereidensa kanssa.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelijakunta, opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Alumnit

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen toimintamallin toteutusta alumneihin tuli ottaa yhteyttä ja sopia tapahtumaan osallistumisesta. Lisäksi päivän organisointi tuli suunnitella.

Tapahtuma vaikutti oppilaitoksen muihin opettajiin, sillä se toteutettiin normaalien oppituntien päällä.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat päivään valitsemalla kaksi itseään kiinnostavaa alumnitarinaa, joihin he ilmoittautuivat Wilman tapahtumakutsun kautta. Opiskelijoille tehdyn kyselyn perusteella alumnipäivä oli yksi tärkeimmistä tavoista saada jatko-opinnoista tietoa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Alumnit tulevat koululle esittelemään omaa (opiskelu)alaansa ja kertomaan opinnoistaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Meillä ei ole ollut tähän asti käytössä mitään järjestelmällistä tapaa pitää alumneihin yhteyttä, vaan alumneja on pyydetty tapahtumaan opettajien ja opinto-ohjaajan verkostoista. Tämä on ollut melko työlästä ja vaatinut paljon yhteydenottoja Facebookissa sekä Linkedinissä. Myös aktiiviset alumnit ovat olleet hyvänä apuna kysellessään omia kavereitaan mukaan päivään. Jatkossa on tarkoitus lähettää valmistuneille alumnikysely ja hankkia alumneja järjestelmällisemmin. Myös lukion nettisivuille on alettu kerätä alumnitarinoita.

Tutustu lisää

Espoon yhteislyseon lukion alumnisivusto

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Alumnien etsiminen ja aikataulujen sopiminen eri sosiaalisissa medioissa sekä päivästä tiedottaminen vei yllättävän paljon aikaa, mutta jatkossa alunnikysely helpottanee tilannetta.

Alumnipäivä on toteutettu yleensä marraskuun alkupuolella. Alumnipäivän voi järjestää milloin vain. Perjantai on hyvä päivä, koska silloin kauempaakin tulevat alumnit pääsevät paremmin paikalle, eikä korkeakouluopiskelijoilla ole yleensä luentoja.

Espoon yhteislyseon lukio

Kuvaus

Espoon yhteislyseon lukiossa kehitettiin alumnitoimintaa ja erityisesti alumnipäivää. Alumnipäivä järjestettiin marraskuun alussa. Sinne kutsuttiin entisiä opiskelijoitamme kertomaan, mitä ovat lukion jälkeen tehneet. Alumnipäivään saatiin eri alojen opiskeljoita esittelemään omaa alaansa ja kertomaan viimeisimmät kuulumiset opinnoista. Päivään osallistui sekä yliopisto- että amk-opiskelijoita. Alumnipäivässä yhden oppitunnin aikana opiskelijat saivat käydä kuuntelemassa kaksi n. puolen tunnin mittaista alumnitarinaa. Alumnitarinoiden päätteeksi alumneille järjestettiin alumnikahvit, missä he saivat jutella entisten opettajiensa ja opiskelukavereidensa kanssa.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelijakunta, opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Alumnit

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen toimintamallin toteutusta alumneihin tuli ottaa yhteyttä ja sopia tapahtumaan osallistumisesta. Lisäksi päivän organisointi tuli suunnitella.

Tapahtuma vaikutti oppilaitoksen muihin opettajiin, sillä se toteutettiin normaalien oppituntien päällä.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat päivään valitsemalla kaksi itseään kiinnostavaa alumnitarinaa, joihin he ilmoittautuivat Wilman tapahtumakutsun kautta. Opiskelijoille tehdyn kyselyn perusteella alumnipäivä oli yksi tärkeimmistä tavoista saada jatko-opinnoista tietoa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Alumnit tulevat koululle esittelemään omaa (opiskelu)alaansa ja kertomaan opinnoistaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Meillä ei ole ollut tähän asti käytössä mitään järjestelmällistä tapaa pitää alumneihin yhteyttä, vaan alumneja on pyydetty tapahtumaan opettajien ja opinto-ohjaajan verkostoista. Tämä on ollut melko työlästä ja vaatinut paljon yhteydenottoja Facebookissa sekä Linkedinissä. Myös aktiiviset alumnit ovat olleet hyvänä apuna kysellessään omia kavereitaan mukaan päivään. Jatkossa on tarkoitus lähettää valmistuneille alumnikysely ja hankkia alumneja järjestelmällisemmin. Myös lukion nettisivuille on alettu kerätä alumnitarinoita.

Tutustu lisää

Espoon yhteislyseon lukion alumnisivusto

Ota yhteyttä

Espoon yhteislyseon lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Alumnien etsiminen ja aikataulujen sopiminen eri sosiaalisissa medioissa sekä päivästä tiedottaminen vei yllättävän paljon aikaa, mutta jatkossa alunnikysely helpottanee tilannetta.

Alumnipäivä on toteutettu yleensä marraskuun alkupuolella. Alumnipäivän voi järjestää milloin vain. Perjantai on hyvä päivä, koska silloin kauempaakin tulevat alumnit pääsevät paremmin paikalle, eikä korkeakouluopiskelijoilla ole yleensä luentoja.