Helsinge gymnasiumissa toteutettiin alumnipäivä, jossa koulun entiset opiskelijat tulivat kertomaan opinnoistaan ja työelämästä lukiolaisille. Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Lukiossa toteutettiin alumnipäivä, jossa koulun entiset opiskelijat tulivat kertomaan opinnoistaan ja työelämästä lukiolaisille. Esittelemässä oli sekä työelämässä jo pidempään olleita että vasta muutama vuosi sitten lukiosta valmistuneita. Alumnipäivä kesti koko päivän.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja yritys/työelämän edustaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Lukion alumni

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen varsinaista tapahtumaa päivän ohjelma suunniteltiin, alumneihin otettiin yhteyttä ja heidän kanssaan sovittiin päivän aikatauluista. Lisäksi täytyi tehdä esimerkiksi ilmoittautumislomake, jolla opiskelijat ilmoittautuivat esittelyihin.

Alumnipäivän aikaan ei ollut normaalia opetusta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat ilmoittautuivat nettilomakkeella, mihin esittelyihin halusivat mennä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli kertoa lukiolaisille opiskelemastaan alasta ja työelämästä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisen kannalta on tärkeää, ettei tapahtuman järjestäminen jää yhden ihmisen harteille. Helsinge gymnasiumissa alumnipäivää oli järjestämässä kolme opettajaa.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Teemapäivä, Keskiverto

Etukäteisvalmisteluihin kului useampi viikko aikaa. Alumnipäivää ruvettiin suunnittelemaan muutama kuukausi ennen tapahtumaa.

Malli toteutettiin tammikuussa.

Eva Nyreen, Helsinge gymnasium

Kuvaus

Lukiossa toteutettiin alumnipäivä, jossa koulun entiset opiskelijat tulivat kertomaan opinnoistaan ja työelämästä lukiolaisille. Esittelemässä oli sekä työelämässä jo pidempään olleita että vasta muutama vuosi sitten lukiosta valmistuneita. Alumnipäivä kesti koko päivän.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja yritys/työelämän edustaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Lukion alumni

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen varsinaista tapahtumaa päivän ohjelma suunniteltiin, alumneihin otettiin yhteyttä ja heidän kanssaan sovittiin päivän aikatauluista. Lisäksi täytyi tehdä esimerkiksi ilmoittautumislomake, jolla opiskelijat ilmoittautuivat esittelyihin.

Alumnipäivän aikaan ei ollut normaalia opetusta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat ilmoittautuivat nettilomakkeella, mihin esittelyihin halusivat mennä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli kertoa lukiolaisille opiskelemastaan alasta ja työelämästä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisen kannalta on tärkeää, ettei tapahtuman järjestäminen jää yhden ihmisen harteille. Helsinge gymnasiumissa alumnipäivää oli järjestämässä kolme opettajaa.

Ota yhteyttä

Eva Nyreen, Helsinge gymnasium

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Teemapäivä, Keskiverto

Etukäteisvalmisteluihin kului useampi viikko aikaa. Alumnipäivää ruvettiin suunnittelemaan muutama kuukausi ennen tapahtumaa.

Malli toteutettiin tammikuussa.