Sibelius-lukiossa vietettiin alumnien aamupäivää ja tieteen iltapäivää tammikuussa 2019. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Sibelius-lukiossa vietettiin alumnien aamupäivää ja tieteen iltapäivää tammikuussa 2019. Alumnipäivässä Sibelius-lukiosta valmistuneet alumnit kertoivat nykyisille opiskelijoille opiskelu- ja uratarinoitaan. Tieteen iltapäivässä puolestaan Sibelius-lukio osallistui tapahtuman järjestämiseen, ja koululle tuli professori Olli Capen luennoimaan syöpähoitojen uusista tuulista ja dosentti Jukka U. Palo luennoimaan suomalaisten genetiikasta. Luentoja oli kuuntelemassa myös koulun ulkopuolisia henkilöitä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opiskelijakunta, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori, lukiokoulutuksen järjestäjä ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Helsingin yliopisto ja alumnit

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluina oli yhteistyön suunnittelu ja sen toteuttamisen suunnittelu Helsingin yliopiston ja alumnien kanssa. Etukäteen täytyi myös esimerkiksi suunnitella tapahtuman organisointi ja ostaa tarjottavat välipalat.

Tapahtuma vei kokonaisuudessaan koko päivän, jonka aikana ei ollut normaalia opetusta.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset lisäkustannukset välipalatarjoilusta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat sekä alumnipäivään että tieteen päivään. Lisäksi heiltä kysyttiin toiveita alumnipäivässä esiteltävistä aloista.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli asiantuntijavierailu.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallia on mahdollista juurruttaa koulun toimintakulttuuriin aika hyvin, sillä se järjestetään koulussamme säännöllisesti joka toinen vuosi. Näin opiskelijat saavat ainakin kerran lukioaikana olla mukana.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Teemapäivä, Keskiverto

Jokaiselta järjestäjältä kului toimintamalliin aikaa arviolta noin 20h.

Tammikuu on tieteen päivän kannalta ainoa mahdollinen toteutusajankohta.

Marjo Mela, Minna Juntunen, Hannu Rantala, Tarja Aro-Kuuskoski ja Marjut Haussila, Sibelius-lukio

minna.juntunen@edu.hel.fi

Kuvaus

Sibelius-lukiossa vietettiin alumnien aamupäivää ja tieteen iltapäivää tammikuussa 2019. Alumnipäivässä Sibelius-lukiosta valmistuneet alumnit kertoivat nykyisille opiskelijoille opiskelu- ja uratarinoitaan. Tieteen iltapäivässä puolestaan Sibelius-lukio osallistui tapahtuman järjestämiseen, ja koululle tuli professori Olli Capen luennoimaan syöpähoitojen uusista tuulista ja dosentti Jukka U. Palo luennoimaan suomalaisten genetiikasta. Luentoja oli kuuntelemassa myös koulun ulkopuolisia henkilöitä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opiskelijakunta, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori, lukiokoulutuksen järjestäjä ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Helsingin yliopisto ja alumnit

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluina oli yhteistyön suunnittelu ja sen toteuttamisen suunnittelu Helsingin yliopiston ja alumnien kanssa. Etukäteen täytyi myös esimerkiksi suunnitella tapahtuman organisointi ja ostaa tarjottavat välipalat.

Tapahtuma vei kokonaisuudessaan koko päivän, jonka aikana ei ollut normaalia opetusta.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset lisäkustannukset välipalatarjoilusta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat sekä alumnipäivään että tieteen päivään. Lisäksi heiltä kysyttiin toiveita alumnipäivässä esiteltävistä aloista.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli asiantuntijavierailu.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallia on mahdollista juurruttaa koulun toimintakulttuuriin aika hyvin, sillä se järjestetään koulussamme säännöllisesti joka toinen vuosi. Näin opiskelijat saavat ainakin kerran lukioaikana olla mukana.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Marjo Mela, Minna Juntunen, Hannu Rantala, Tarja Aro-Kuuskoski ja Marjut Haussila, Sibelius-lukio

minna.juntunen@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Teemapäivä, Keskiverto

Jokaiselta järjestäjältä kului toimintamalliin aikaa arviolta noin 20h.

Tammikuu on tieteen päivän kannalta ainoa mahdollinen toteutusajankohta.