Kuninkaantien lukiossa järjestettiin koko päivän kestävä työelämätapahtuma, jossa Kuninkaantien lukion alumnit ja muut vierailijat kertoivat opiskelu- ja uratarinoitaan ja pitivät erilaisia työpajoja ja asiantuntijaluentoja. Päivän tavoitteena oli, että opiskelijat saavat uusia ideoita ja tukea urasuunnitteluun. Malli on kehitetty Tunne Työ -suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Kuninkaantien lukiossa järjestettiin koko päivän kestävä työelämätapahtuma, joka nimettiin Kunkkupäiväksi. Päivän aikana Kuninkaantien lukion alumnit ja muut vierailijat kertoivat opiskelu- ja uratarinoitaan ja pitivät erilaisia työpajoja ja asiantuntijaluentoja. Päivän tavoitteena oli, että opiskelijat saavat uusia ideoita ja tukea urasuunnitteluun. Kunkkupäivän suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat opinto-ohjaajat ja muutama opettaja. Viestintäkurssilaiset vastasivat päivän dokumentoinnista lukion some-kanaviin. Kunkkupäivään osallistuivat kaikki opiskelijat ja opettajia.

Microsoftin työpajassa päästiin kokeilemaan holo- ja virtuaalilaseja sekä 3D-piirtämistä. Yrittäjyys-työpajassa suunniteltiin tutuille tuotteille uusia käyttötarkoituksia ja mainoksia. Linnanmäen ja Promotion Pointin työpajoissa tehtiin työhaastatteluharjoituksia, saatiin työnhakuvinkkejä sekä neuvoja oman ansioluettelon ja työhakemuksen tekemiseen. Urasuunnittelupajassa rakennettiin erilaisia tulevaisuuden näkymiä.

Alumnien uratarinoissa kuultiin ajatuksia jatko-opinnoista työelämään siirtymisestä sekä työelämästä nuoren työntekijän näkökulmasta. Edustettuja aloja oli useita; kaupan-, terveydenhuolto-, laki-, matkailu- ja ravitsemus-, teknologia- ja luonnontiedealat.

Tietokonepelien tekemisestä kiinnostuneet opiskelijat pääsivät kuuntelemaan aiheesta alan ammattilaista. Microsoftin luennolla kuultiin, miten tekoäly on muuttanut ja muuttaa työn tekemisen maailmaa.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettajat, opinto-ohjaajat, opiskelijat, alumnit
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumppanit

Alumnit, eri alojen työntekijät ja yrittäjät

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Kartoitetaan opiskelijoiden toiveita työelämäpäivän sisällöstä, ohjelmasta ja tapahtumaan osallistuvista alumneista ja muista vierailijoista esimerkiksi ryhmänohjauksessa. Valitaan tapahtumasta vastaavat henkilöt, ja sovitaan tapahtuman ohjelmasta ja aikatauluista. Vastuuryhmässä on hyvä olla mukana opiskelijoita. Ollaan hyvissä ajoin yhteydessä alumneihin ja muihin vierailijoihin. Valitaan tapahtuman dokumentoijat. Markkinoidaan tapahtumaa etukäteen opiskelijoille esimerkiksi lukion some-kanavissa. Varataan tapahtumaan tarvittava tila ja tekniikka sekä tilataan vieraille tarjottavat välipalat.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat voivat esittää toiveita työelämäpäivän sisällöstä, ohjelmasta ja tapahtumaan osallistuvista alumneista ja muista vierailijoista. Opiskelijat saavat päivän aikana laajasti tietoa eri jatko-opinto- ja uravaihtoehdoista, työnhausta ja työelämästä. Kaikki opiskelijat osallistuvat päivään, sillä päivän aikana ei ole muuta opetusta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanit pääsevät esittelemään omia alojaan ja kantamaan yhteiskuntavastuutaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminta saadaan vakiinnutettua sopimalla tapahtumasta ja ajankohdasta etukäteen opetushenkilöstön kanssa, ja sopimalla alumnien ja vierailijoiden osallistumisesta tilaisuuteen hyvissä ajoin.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä

Koko koulupäivä

Essi Haataja, Harri Piiroinen, Kuninkaantien lukio

Kuvaus

Kuninkaantien lukiossa järjestettiin koko päivän kestävä työelämätapahtuma, joka nimettiin Kunkkupäiväksi. Päivän aikana Kuninkaantien lukion alumnit ja muut vierailijat kertoivat opiskelu- ja uratarinoitaan ja pitivät erilaisia työpajoja ja asiantuntijaluentoja. Päivän tavoitteena oli, että opiskelijat saavat uusia ideoita ja tukea urasuunnitteluun. Kunkkupäivän suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat opinto-ohjaajat ja muutama opettaja. Viestintäkurssilaiset vastasivat päivän dokumentoinnista lukion some-kanaviin. Kunkkupäivään osallistuivat kaikki opiskelijat ja opettajia.

Microsoftin työpajassa päästiin kokeilemaan holo- ja virtuaalilaseja sekä 3D-piirtämistä. Yrittäjyys-työpajassa suunniteltiin tutuille tuotteille uusia käyttötarkoituksia ja mainoksia. Linnanmäen ja Promotion Pointin työpajoissa tehtiin työhaastatteluharjoituksia, saatiin työnhakuvinkkejä sekä neuvoja oman ansioluettelon ja työhakemuksen tekemiseen. Urasuunnittelupajassa rakennettiin erilaisia tulevaisuuden näkymiä.

Alumnien uratarinoissa kuultiin ajatuksia jatko-opinnoista työelämään siirtymisestä sekä työelämästä nuoren työntekijän näkökulmasta. Edustettuja aloja oli useita; kaupan-, terveydenhuolto-, laki-, matkailu- ja ravitsemus-, teknologia- ja luonnontiedealat.

Tietokonepelien tekemisestä kiinnostuneet opiskelijat pääsivät kuuntelemaan aiheesta alan ammattilaista. Microsoftin luennolla kuultiin, miten tekoäly on muuttanut ja muuttaa työn tekemisen maailmaa.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettajat, opinto-ohjaajat, opiskelijat, alumnit
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumppanit

Alumnit, eri alojen työntekijät ja yrittäjät

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Kartoitetaan opiskelijoiden toiveita työelämäpäivän sisällöstä, ohjelmasta ja tapahtumaan osallistuvista alumneista ja muista vierailijoista esimerkiksi ryhmänohjauksessa. Valitaan tapahtumasta vastaavat henkilöt, ja sovitaan tapahtuman ohjelmasta ja aikatauluista. Vastuuryhmässä on hyvä olla mukana opiskelijoita. Ollaan hyvissä ajoin yhteydessä alumneihin ja muihin vierailijoihin. Valitaan tapahtuman dokumentoijat. Markkinoidaan tapahtumaa etukäteen opiskelijoille esimerkiksi lukion some-kanavissa. Varataan tapahtumaan tarvittava tila ja tekniikka sekä tilataan vieraille tarjottavat välipalat.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat voivat esittää toiveita työelämäpäivän sisällöstä, ohjelmasta ja tapahtumaan osallistuvista alumneista ja muista vierailijoista. Opiskelijat saavat päivän aikana laajasti tietoa eri jatko-opinto- ja uravaihtoehdoista, työnhausta ja työelämästä. Kaikki opiskelijat osallistuvat päivään, sillä päivän aikana ei ole muuta opetusta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanit pääsevät esittelemään omia alojaan ja kantamaan yhteiskuntavastuutaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminta saadaan vakiinnutettua sopimalla tapahtumasta ja ajankohdasta etukäteen opetushenkilöstön kanssa, ja sopimalla alumnien ja vierailijoiden osallistumisesta tilaisuuteen hyvissä ajoin.

Ota yhteyttä

Essi Haataja, Harri Piiroinen, Kuninkaantien lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä

Koko koulupäivä