Kallion lukiossa järjestettiin koulun entisille oppilaille iltatapahtuma. Tapahtuman tavoitteena oli alumnien verkostojen ja koulun toiminnan yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen ja uusien toimintamallien ideoiminen mm. nykyisten opiskelijoitten työelämätietoisuuden lisäämiseksi. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Kallion lukiossa käynnistettiin alumnitoiminta järjestämällä alumneille ohjelmallinen ilta lokakuussa 2018. Koululle kutsuttiin somekanavia hyödyntäen koulun entisiä opiskelijoita, joita pyydettiin ilmoittautumaan sähköpostitse etukäteen. Koulun nykyisiä opiskelijoita oli esiintymässä illassa ja tutorit auttoivat käytännön järjestelyissä, mm. ilmoittautuneiden vastaanottamisessa. Tavoitteena oli entisten opiskelijoitten erilaisten verkostojen ja koulun toiminnan yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen ja uusien toimintamallien ideoiminen mm. nykyisten opiskelijoitten työelämätietoisuuden lisäämiseksi.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Alumnit

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Valmistelut aloitettiin koululla syyslukukauden alussa. Ennen tapahtuman toteuttamista suunniteltiin aikataulu, tiedottamisstrategia, ilmoittautumiskäytäntö, ohjelma, tarjoilu ja nykyisten opiskelijoiden osallistaminen. Lisäksi jaettiin vastuut mm. ohjelman vetämisestä, esitysten harjoittamisesta, illan tarjoilujen valmistamisesta, tilojen koristelusta ja siistimisestä, valokuvauksesta, muista käytännön järjestelyistä ja opiskelijoiden ohjaamisesta. Suunnittelua tehtiin palavereissa ja sähköpostitse ja Wilmassa (eli tarvittiin tietokoneita ja puhelimia). Ohjelman toteuttamisessa tarvittiin bändisoittimia, äänentoistoa ja valoja.

Tilaisuus oli illalla ja paikalle saivat tulla kaikki halukkaat opojen ja rehtorin ja muutaman tilaisuutta järjestäneen aineenopettajan lisäksi.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset tarjoilukustannukset (tilaisuudessa tarjoiltiin kevyttä iltapalaa).

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat mukana illan ohjelman järjestämisessä, vieraiden vastaanottamisessa, esiintymässä, opastamassa vieraita ja keskustelemassa heidän kanssaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Alumneilla ei ollut toimintamallissa mitään tiettyä roolia – he olivat mukana ideoimassa ja keskustelemassa entisen lukionsa henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Alumnit saivat yhteistyöstä verkostoitumisen muiden alumnien kanssa ja mahdollisuuden toimia entisen koulunsa opiskelijoiden hyväksi.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttaminen vaatii päätöksen jatkaa toimintaa, ajan varaamisen uudelle tapaamiselle, tiedottamisesta huolehtimisen ja järjestelyvastuiden jakamisen.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Teemapäivä, Muu, Keskiverto

Tilaisuus järjestettiin ensimmäistä kertaa ja suunnittelu aloitettiin alusta. Se vaati rehtorilta, opolta ja opettajalta aikaa useita tunteja, jotka kuitenkin jakautuivat parin kuukauden ajalle ja oli mahdollista tehdä oman opetustyön ohessa. Tapahtumapäivänä työtunteja tuli alkuiltapäivästä iltaan, vaihdellen eri järjestäjillä.

Tapahtuma järjestettiin lokakuussa. Aika oli hyvä, koska se mahdollisti syyslukukauden aikana vielä toisen alumni-toimintaan ja uratietoisuuden lisäämiseen liittyvän tilaisuuden järjestämisen.

Kallion lukio

Kuvaus

Kallion lukiossa käynnistettiin alumnitoiminta järjestämällä alumneille ohjelmallinen ilta lokakuussa 2018. Koululle kutsuttiin somekanavia hyödyntäen koulun entisiä opiskelijoita, joita pyydettiin ilmoittautumaan sähköpostitse etukäteen. Koulun nykyisiä opiskelijoita oli esiintymässä illassa ja tutorit auttoivat käytännön järjestelyissä, mm. ilmoittautuneiden vastaanottamisessa. Tavoitteena oli entisten opiskelijoitten erilaisten verkostojen ja koulun toiminnan yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen ja uusien toimintamallien ideoiminen mm. nykyisten opiskelijoitten työelämätietoisuuden lisäämiseksi.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Alumnit

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Valmistelut aloitettiin koululla syyslukukauden alussa. Ennen tapahtuman toteuttamista suunniteltiin aikataulu, tiedottamisstrategia, ilmoittautumiskäytäntö, ohjelma, tarjoilu ja nykyisten opiskelijoiden osallistaminen. Lisäksi jaettiin vastuut mm. ohjelman vetämisestä, esitysten harjoittamisesta, illan tarjoilujen valmistamisesta, tilojen koristelusta ja siistimisestä, valokuvauksesta, muista käytännön järjestelyistä ja opiskelijoiden ohjaamisesta. Suunnittelua tehtiin palavereissa ja sähköpostitse ja Wilmassa (eli tarvittiin tietokoneita ja puhelimia). Ohjelman toteuttamisessa tarvittiin bändisoittimia, äänentoistoa ja valoja.

Tilaisuus oli illalla ja paikalle saivat tulla kaikki halukkaat opojen ja rehtorin ja muutaman tilaisuutta järjestäneen aineenopettajan lisäksi.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset tarjoilukustannukset (tilaisuudessa tarjoiltiin kevyttä iltapalaa).

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat mukana illan ohjelman järjestämisessä, vieraiden vastaanottamisessa, esiintymässä, opastamassa vieraita ja keskustelemassa heidän kanssaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Alumneilla ei ollut toimintamallissa mitään tiettyä roolia – he olivat mukana ideoimassa ja keskustelemassa entisen lukionsa henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Alumnit saivat yhteistyöstä verkostoitumisen muiden alumnien kanssa ja mahdollisuuden toimia entisen koulunsa opiskelijoiden hyväksi.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttaminen vaatii päätöksen jatkaa toimintaa, ajan varaamisen uudelle tapaamiselle, tiedottamisesta huolehtimisen ja järjestelyvastuiden jakamisen.

Ota yhteyttä

Kallion lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Teemapäivä, Muu, Keskiverto

Tilaisuus järjestettiin ensimmäistä kertaa ja suunnittelu aloitettiin alusta. Se vaati rehtorilta, opolta ja opettajalta aikaa useita tunteja, jotka kuitenkin jakautuivat parin kuukauden ajalle ja oli mahdollista tehdä oman opetustyön ohessa. Tapahtumapäivänä työtunteja tuli alkuiltapäivästä iltaan, vaihdellen eri järjestäjillä.

Tapahtuma järjestettiin lokakuussa. Aika oli hyvä, koska se mahdollisti syyslukukauden aikana vielä toisen alumni-toimintaan ja uratietoisuuden lisäämiseen liittyvän tilaisuuden järjestämisen.