Kurssin suorittanut osaa kertoa perusasioita työnhausta, työelämän käytännöistä ja asiakaspalvelusta. Ensisijainen kohderyhmä on yli 13-vuotiaat nuoret, joilla ei ole vielä kokemusta työelämästä.

Tavoitteellisuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Vastuunottaminen

Kurssin suorittanut osaa kertoa perusasioita työnhausta, työelämän käytännöistä ja asiakaspalvelusta. Ensisijainen kohderyhmä on yli 13-vuotiaat nuoret, joilla ei ole vielä kokemusta työelämästä.

Kurssipäivän opetusmenetelmät ovat osallistavia, joten ryhmässä tulisi olla 12–20 nuorta. Ryhmätöiden ja draaman avulla tutustutaan työelämän pelisääntöihin sekä ihmissuhde- ja asiakaspalvelutaitoihin. Kurssin materiaalina on Ajokortti työelämään -opas, joka on saatavana myös selkomukautettuna. Kurssin suorittanut saa opintopisteytetyn todistuksen ja digitaalisen osaamismerkin.

Maksullisuus
Maksullinen
Kesto / Laajuus
Kurssi

Kurssin laajuus on 0,5 opintopistettä. EQF-taso 3.

Suomen 4H-liitto
www.4h.fi

Kuvaus

Kurssin suorittanut osaa kertoa perusasioita työnhausta, työelämän käytännöistä ja asiakaspalvelusta. Ensisijainen kohderyhmä on yli 13-vuotiaat nuoret, joilla ei ole vielä kokemusta työelämästä.

Kurssipäivän opetusmenetelmät ovat osallistavia, joten ryhmässä tulisi olla 12–20 nuorta. Ryhmätöiden ja draaman avulla tutustutaan työelämän pelisääntöihin sekä ihmissuhde- ja asiakaspalvelutaitoihin. Kurssin materiaalina on Ajokortti työelämään -opas, joka on saatavana myös selkomukautettuna. Kurssin suorittanut saa opintopisteytetyn todistuksen ja digitaalisen osaamismerkin.

Tutustu lisää

https://4h.fi/ajokortti

Ota yhteyttä

Suomen 4H-liitto
www.4h.fi

Tavoitteellisuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Vastuunottaminen
Maksullisuus
Maksullinen
Kesto / Laajuus
Kurssi

Kurssin laajuus on 0,5 opintopistettä. EQF-taso 3.