Ressun lukiossa päätettiin järjestää alumnitilaisuudet siten, että kukin lukion kuudesta aineryhmästä järjestää lukuvuoden aikana yhden. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Ressun lukiossa tehtiin päätös, että kukin lukion kuudesta aineryhmästä järjestää lukuvuoden aikana yhden alumnitilaisuuden (esimerkiksi pyytämällä koululle vierailijan, jonka työ liittyy kyseiseen oppiaineeseen). Alumnitilaisuuden toteutukseen annettiin vapaat kädet. Malli takasi eri alojen edustavuuden vierailuissa eikä toisaalta lisännyt juurikaan opettajien työmäärää, sillä aineryhmätyöskentelylle oli varattu aikaa muutenkin.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja ja rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Toimintamalli vaati vain päätöksen siitä, että alumnitilaisuudet tullaan toteuttamaan näin. Varsinaisten tilaisuuksien järjestämistä helpotti Ressun tapauksessa hankkeessa erillisenä toimintamallina koostettu ”puhujapankki”, josta oli helppo tarkastella eri aloille sijoittuneita alumneja.

Malli aktivoi opettajia ylläpitämään työelämäyhteyksiä ja lisäsi opettajien keskinäistä vuorovaikutusta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoita aktivoitiin pyytämällä myös heiltä ideoita puhujista tai tiettyyn oppiaineeseen liittyvistä ammateista. Ottamalla osaa ideointiin opiskelijat varmistivat, että puhujat ovat heitä kiinnostavia.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Malli vaatii rehtorin myötävaikutusta; opettajien yhteiseen suunnittelutyöhön on varattava aikaa ja linjattava tavoite selkeästi.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Muu, Helppo/nopea

Alumnitilaisuuksien sunnittelu tehtiin aineryhmätyöskentelylle varattuna aikana.

Mallia toteutettiin koko lukuvuoden ajan.

Marko Halonen, Ressun lukio

marko.halonen@edu.hel.fi

Kuvaus

Ressun lukiossa tehtiin päätös, että kukin lukion kuudesta aineryhmästä järjestää lukuvuoden aikana yhden alumnitilaisuuden (esimerkiksi pyytämällä koululle vierailijan, jonka työ liittyy kyseiseen oppiaineeseen). Alumnitilaisuuden toteutukseen annettiin vapaat kädet. Malli takasi eri alojen edustavuuden vierailuissa eikä toisaalta lisännyt juurikaan opettajien työmäärää, sillä aineryhmätyöskentelylle oli varattu aikaa muutenkin.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja ja rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Toimintamalli vaati vain päätöksen siitä, että alumnitilaisuudet tullaan toteuttamaan näin. Varsinaisten tilaisuuksien järjestämistä helpotti Ressun tapauksessa hankkeessa erillisenä toimintamallina koostettu ”puhujapankki”, josta oli helppo tarkastella eri aloille sijoittuneita alumneja.

Malli aktivoi opettajia ylläpitämään työelämäyhteyksiä ja lisäsi opettajien keskinäistä vuorovaikutusta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoita aktivoitiin pyytämällä myös heiltä ideoita puhujista tai tiettyyn oppiaineeseen liittyvistä ammateista. Ottamalla osaa ideointiin opiskelijat varmistivat, että puhujat ovat heitä kiinnostavia.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Malli vaatii rehtorin myötävaikutusta; opettajien yhteiseen suunnittelutyöhön on varattava aikaa ja linjattava tavoite selkeästi.

Ota yhteyttä

Marko Halonen, Ressun lukio

marko.halonen@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Muu, Helppo/nopea

Alumnitilaisuuksien sunnittelu tehtiin aineryhmätyöskentelylle varattuna aikana.

Mallia toteutettiin koko lukuvuoden ajan.