Espoon aineenopettajat jalkautuivat yhdeksi iltapäiväksi 11 erilaiseen yritykseen. Ideana oli kuulla millaista yritysyhteistyötä yrityksen kanssa voisi tehdä ja millaisia taitoja opiskelijat omassa työtulevaisuudessaan tarvitsevat. Jokaisesta espoolaisesta lukiosta lähti muutama opettaja jokaiseen tarjolla olevista yrityksistä. Näin lukio sai haltuunsa yhteyksiä kaikkiin mukana olleisiin yrityksiin. Malli on kehitetty Tunne Työ -suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa

Espoossa aineenopettajilla oli mahdollisuus osallistua iltapäivän mittaiseen yritysvierailuun. Tunne työ -hankkeen Espoon tiimi järjesti yritysvierailukohteet ja lukioissa rehtorit jakoivat opettajakuntansa vierailemaan eri yrityksissä. Ideana oli, että joka koulusta olisi vierailijoita jokaiseen yritykseen, jolloin lukio saisi yhteyden kaikkiin mukana olleisiin yrityksiin.

Vaativuus

Vaativa
Vierailun järjestäminen yrityksen vaatii jonkinlaista aiempaa kokemusta yrityksen kanssa yhteistyöstä. Ylipäätään yhteyden saaminen yritykseen oli joissain tapauksissa mahdotonta. Yrityskumppaneiden mukaan saaminen tiettynä päivänä tietyllä kellonlyömällä oli hankalaa.

 Toteuttaja

Meillä kokeilu toteutettiin osana Tunne työ-hanketta. Toteuttajatiimissä oli 3 henkilöä, joista kullakin oli noin 5 yritystä. Kaikkiin toivottuihin yrityksiin ei koskaan saatu yhteyttä. Opetusvirasto voisi myös olla hankkeen toteuttaja. Opettajien ääntä kannattaa kuitenkin kuunnella siitä mitkä yritykset olisivat heistä kiinnostavia.

Soveltuvat yhteistyökumppanit

Kaikki yritykset ovat potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Kuitenkin havaintomme oli, että sellaiset yritykset, joiden kanssa oli tehty jotain yhteistyötä, vastasivat yhteydenottoihimme ja heillä oli jo valmiita malleja yritysyhteistyöstä koulujen kanssa.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Päivä vaati melko paljon ennakkovalmisteluja. Pelkkä yhteys yritykseen ei riitä vaan useissa yrityksissä asia kiersi ihmiseltä toiselle ja itsellä piti olla melko hyvä kuva siitä, mitä yritykseltä päivän aikana halutaan. Lukioiden mukaan saaminenkaan ei ollut ihan yksinkertaista. Osa lukioista ilmoitti heti osa vain muutamaa päivää ennen, ettei heiltä ole kukaan tulossa ko päivään. Koska järjestelyt piti tehdä jo noin kolme kuukautta aiemmin oli harmi, etteivät kaikki koulut olleet mukana. Onneksi suurimmasta osasta Espoon lukioita oli opettajia mukana päivässä.

Järjestelyissä kannattaa olla useampia opettajia mukana näin yhteistyöverkostot suurenevat. Olimme aliresurssoineet järjestelyt. Kuvittelimme, että kun on yhteys yritykseen, homma hoituu. Tämän jälkeen yrityksiä avustettiin ja neuvottiin päivän järjestämisessä.

Jokaisessa yrityksessä oli vierailulla myös Tunne työ -tiimin jäsen, joka tilanteessa pystyi auttamaan isäntiä pysymään toivomassamme aiheessa.

Yhteensä noin 60h työtä meni yrityspäivään kaikkiin järjestelyihin.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Tilaisuutta ei oltu suunniteltu opiskelijoille. Hyödyn he saavat välillisesti, kun opettaja osaa paremmin suunnata opetustaan niihintaitoihin, mitä he tulevaisuudessa tarvitsevat. Päivä tarjosi myös malleja, joilla aineenopettaja voi miettiä yritysyhteistyötä jonkin toisen yrityksen kanssa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyöyritykset järjestivät 3h tapahtuman kukin omissa tiloissaan. Tilaisuus sisälsi yrityksen esittelyn. Lisäksi olimme toivoneet, että yhdessä pohdittaisiin millaisia valmiuksia tulevaisuuden työntekijöillä pitäisi olla sekä joko esiteltäisiin jo toteutunutta yritysyhteistyötä tai yhdessä opettajien kanssa pohdittaisiin, millaisia yhteistyömalleja olisi olemassa jatkotyöskentelyyn.

Yritykset saavat näkyvyyttä ja täyttävät yhteiskunnallista vastuutaan. Hyöty ei näy heti vaan vasta joidenkin vuosien jälkeen, kun uusien työntekijöiden taidot vastaavat paremmin niitä tarpeita, joita yrityksillä on.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Järjestämme vielä muutamaan kertaan samanlaisen tilaisuuden, koska saimme osallistujilta runsaasti hyvää palautetta. Seuraava tilaisuus voisi olla järjestetty esim. aineopettaja ryhmittäin tai soveltuvin aineopettajaryhmittymin. Esimerkiksi biologian ja kemian opettajat yhdistettynä kieltenopettajilla voisi olla hyvä ryhmä johonkin yritykseen. Tällöin kaikkia vierailuita ei välttämättä tarvitsisi järjestää samana ajankohtana.

Myös korkeakouluvierailuja olemme ajatelleet järjestää samaan tapaan.

Hankkeen jälkeen opetusvirasto voisi periaatteessa jatkaa ko järjestelyä esim. Espoossa järjestettävinä pedagogisina iltapäivinä.

 

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Vaativa

Kesto 3h. Valmistelu noin 3 kk aiemmin.

Maija Flinkman

Otaniemen lukio, PL 3251, 02070 Espoon kaupunki

maija.flinkman@espoo.fi

Kuvaus

Espoossa aineenopettajilla oli mahdollisuus osallistua iltapäivän mittaiseen yritysvierailuun. Tunne työ -hankkeen Espoon tiimi järjesti yritysvierailukohteet ja lukioissa rehtorit jakoivat opettajakuntansa vierailemaan eri yrityksissä. Ideana oli, että joka koulusta olisi vierailijoita jokaiseen yritykseen, jolloin lukio saisi yhteyden kaikkiin mukana olleisiin yrityksiin.

Vaativuus

Vaativa
Vierailun järjestäminen yrityksen vaatii jonkinlaista aiempaa kokemusta yrityksen kanssa yhteistyöstä. Ylipäätään yhteyden saaminen yritykseen oli joissain tapauksissa mahdotonta. Yrityskumppaneiden mukaan saaminen tiettynä päivänä tietyllä kellonlyömällä oli hankalaa.

 Toteuttaja

Meillä kokeilu toteutettiin osana Tunne työ-hanketta. Toteuttajatiimissä oli 3 henkilöä, joista kullakin oli noin 5 yritystä. Kaikkiin toivottuihin yrityksiin ei koskaan saatu yhteyttä. Opetusvirasto voisi myös olla hankkeen toteuttaja. Opettajien ääntä kannattaa kuitenkin kuunnella siitä mitkä yritykset olisivat heistä kiinnostavia.

Soveltuvat yhteistyökumppanit

Kaikki yritykset ovat potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Kuitenkin havaintomme oli, että sellaiset yritykset, joiden kanssa oli tehty jotain yhteistyötä, vastasivat yhteydenottoihimme ja heillä oli jo valmiita malleja yritysyhteistyöstä koulujen kanssa.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Päivä vaati melko paljon ennakkovalmisteluja. Pelkkä yhteys yritykseen ei riitä vaan useissa yrityksissä asia kiersi ihmiseltä toiselle ja itsellä piti olla melko hyvä kuva siitä, mitä yritykseltä päivän aikana halutaan. Lukioiden mukaan saaminenkaan ei ollut ihan yksinkertaista. Osa lukioista ilmoitti heti osa vain muutamaa päivää ennen, ettei heiltä ole kukaan tulossa ko päivään. Koska järjestelyt piti tehdä jo noin kolme kuukautta aiemmin oli harmi, etteivät kaikki koulut olleet mukana. Onneksi suurimmasta osasta Espoon lukioita oli opettajia mukana päivässä.

Järjestelyissä kannattaa olla useampia opettajia mukana näin yhteistyöverkostot suurenevat. Olimme aliresurssoineet järjestelyt. Kuvittelimme, että kun on yhteys yritykseen, homma hoituu. Tämän jälkeen yrityksiä avustettiin ja neuvottiin päivän järjestämisessä.

Jokaisessa yrityksessä oli vierailulla myös Tunne työ -tiimin jäsen, joka tilanteessa pystyi auttamaan isäntiä pysymään toivomassamme aiheessa.

Yhteensä noin 60h työtä meni yrityspäivään kaikkiin järjestelyihin.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Tilaisuutta ei oltu suunniteltu opiskelijoille. Hyödyn he saavat välillisesti, kun opettaja osaa paremmin suunnata opetustaan niihintaitoihin, mitä he tulevaisuudessa tarvitsevat. Päivä tarjosi myös malleja, joilla aineenopettaja voi miettiä yritysyhteistyötä jonkin toisen yrityksen kanssa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyöyritykset järjestivät 3h tapahtuman kukin omissa tiloissaan. Tilaisuus sisälsi yrityksen esittelyn. Lisäksi olimme toivoneet, että yhdessä pohdittaisiin millaisia valmiuksia tulevaisuuden työntekijöillä pitäisi olla sekä joko esiteltäisiin jo toteutunutta yritysyhteistyötä tai yhdessä opettajien kanssa pohdittaisiin, millaisia yhteistyömalleja olisi olemassa jatkotyöskentelyyn.

Yritykset saavat näkyvyyttä ja täyttävät yhteiskunnallista vastuutaan. Hyöty ei näy heti vaan vasta joidenkin vuosien jälkeen, kun uusien työntekijöiden taidot vastaavat paremmin niitä tarpeita, joita yrityksillä on.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Järjestämme vielä muutamaan kertaan samanlaisen tilaisuuden, koska saimme osallistujilta runsaasti hyvää palautetta. Seuraava tilaisuus voisi olla järjestetty esim. aineopettaja ryhmittäin tai soveltuvin aineopettajaryhmittymin. Esimerkiksi biologian ja kemian opettajat yhdistettynä kieltenopettajilla voisi olla hyvä ryhmä johonkin yritykseen. Tällöin kaikkia vierailuita ei välttämättä tarvitsisi järjestää samana ajankohtana.

Myös korkeakouluvierailuja olemme ajatelleet järjestää samaan tapaan.

Hankkeen jälkeen opetusvirasto voisi periaatteessa jatkaa ko järjestelyä esim. Espoossa järjestettävinä pedagogisina iltapäivinä.

 

Ota yhteyttä

Maija Flinkman

Otaniemen lukio, PL 3251, 02070 Espoon kaupunki

maija.flinkman@espoo.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Vaativa

Kesto 3h. Valmistelu noin 3 kk aiemmin.