Tunne Työ @REDI -työelämätapahtumassa opiskelijat kiersivät yhteistyökumppanien toteuttamia työelämärasteja Seppo.io-pelin avulla. Tapahtuma toteutettiin kauppakeskus REDIssä 7.11.2019. Tapahtumaan osallistui 2500 lukiolaista, 80 yhteistyökumppania ja yli 70 opiskelijaa, jotka saivat tapahtumantuottamisesta aidon harjoitustyön kurssilla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Vastuunottaminen

Tunne Työ @REDI oli yhteistyössä toteutettu työelämätapahtuma. Tapahtumaan osallistui 2500 lukiolaista, jotka pelasivat Seppo.io-alustalle toteutettua työelämäaiheista peliä. Pelin avulla opiskelijat valitsivat itseään kiinnostavien yhteistyökumppanien tehtävärasteja ja suorittivat rasteilla yhteistyökumppanien toteuttamia työelämäaiheisia tehtäviä. Tapahtuman aikana Seppo.io-peliä pelasi 664 pelaaja-tiimiä ja vastauksia saatiin 7461 kappaletta. Tapahtumassa pystyi myös kuuntelemaan haastattelulavalla järjestettäviä urahaastatteluja. Tapahtumaan osallistuneille arvottiin yritysjohtajien varjostuspäiviä.

Tapahtuman rakentamisessa oli mukana yli 70 opiskelijaa seitsemästä eri oppilaitoksesta. Oppilaitoksissa järjestettiin tapahtuman tuottamiseen liittyviä kursseja, joiden lopputyö oli aidon tapahtuman tuottaminen. Tapahtumantuottaja-kurssit toteutettiin oppiliatoskohtaisesti siten, että mm. Medialukion opiskelijat toteuttivat tapahtuman Seppo.io-pelin rakentamisen, Vuosaaren ja Perhon opiskelijat toteuttivat tapahtuman sometusta ja vatasivat vastaanottopisteestä. Opiskelijat myös toimivat oppaina, yhteistyökumppanien vastaanottajina, urahaastattelulavan vastaavina, tallensivat tapahtuman ja rekrytoivat tapahtumaan yhteistyökumppaneita. Tapahtumantuottaja-kursseille osallistuneet opiskelijat saivat aidon työkokemuksen ja todistuksen tapahtumantuottamiseen osallistumisesta.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Mallin voi toteuttaa kuka tahansa koulutuksen ammattilainen tai työelämän edustaja Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yhteistyökumppaneita tarvitaan useita. Yhteistyökumppaniksi käy kuka tahansa työelämää edustava taho, joka on valmis toteuttamaan työelämätietoutta lisäävän tehtävärastin.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Tapahtuman suunnittelu aloitettiin vuosi ennen tapahtumaa. Kauppakeskus pyydettiin mukaan tapahtuman pääyhteistyökumppaniksi n. 8kk ennen tapahtumaa. Yhteistyökumppanien rekrytointi aloitettiin 5kk aikaisemmin.

Tapahtumantuottaja-kurssien opettajat järjestivät kurssin toiminnan joko kurssipaikalla, tai oppituntien jälkeisenä toimintana. Tapahtumapäivä vaikutti kaikkiin mukaan osallistuneisiin lukioihin, sillä tapahtumaan osallistujat eivät voineet osallistua opetukseen aamupäivän aikana.

Tunne Työ @REDI toteutettiin hankeresurssien ja yhteistyökumppanien avulla. Tapahtumaan osallistuminen oli ilmaista. Mallin toteutuksesta jatkossa lisäkustannuksia saattaa tulla esim. tilavuokrasta, esiintyjäpalkkioista, tarjoiluista, juontajien palkkioista tai viestinnästä.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Tunne Työ @REDI -tapahtumassa opiskelijat toimivat aktiivisina pelaajina. Opiskelija sai valita itseään kiinnostavia työelämärasteja ja sai tilaisuuden kysyä itseään kiinnostavia lisäkysymyksiä. Tapahtumassa opiskelija sai tavallisia messuja konkreettisemmin kokeilla erilaisia työtehtäviä ja kuulla eri tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Tapahtumassa yhteistyökumppani sai kertoa omasta toiminnastaan tai alastaan. Varsinkin aloilla, joissa on pulaa osaajista, tapahtuma koettiin helppona keinona kohdata nuoria. Tapahtuman aikana yhteistyökumppanit saattoivat myös etsiä työntekijöitä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tunne Työ @REDI oli ainutkertainen työelämätapahtuma, jonka järjesti Tunne Työ – suunnittele ura -hanke. Hanke päättyi 31.12.2019.

Tutustu lisää

Tunne Työ @REDI -verkkosivut
Tunne Työ -blogi

 

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Vaativa

Tapahtuman kesto oli 3h, mutta valmistelut veivät runsaasti resursseja. Tapahtuman suunnittelu aloitettiin vuosi ennen tapahtumaa. Kauppakeskus pyydettiin mukaan tapahtuman pääyhteistyökumppaniksi n. 8kk ennen tapahtumaa. Yhteistyökumppanien rekrytointi aloitettiin 5kk ennen tapahtumaa. Tapahtumaa varten perustetut tapahtumantuottaja-kurssit sovittiin tapahtuvaa edeltävällä lukukaudella ja toteutettiin samana lukukautena tapahtuman kanssa. Verkostoitusmiskurssi järjestettiin syksyn ensimmäisessä jaksossa ja tapahtuman muuhun järjestelyyn liittyvät kurssit viimeistään toisessa jaksossa.

Piritta Ekroth
Työelämäkoordinaattori
Tunne Työ – suunnittele ura -hanke (ESR)
Helsingin kaupunki
piritta.ekroth@hel.fi

Kuvaus

Tunne Työ @REDI oli yhteistyössä toteutettu työelämätapahtuma. Tapahtumaan osallistui 2500 lukiolaista, jotka pelasivat Seppo.io-alustalle toteutettua työelämäaiheista peliä. Pelin avulla opiskelijat valitsivat itseään kiinnostavien yhteistyökumppanien tehtävärasteja ja suorittivat rasteilla yhteistyökumppanien toteuttamia työelämäaiheisia tehtäviä. Tapahtuman aikana Seppo.io-peliä pelasi 664 pelaaja-tiimiä ja vastauksia saatiin 7461 kappaletta. Tapahtumassa pystyi myös kuuntelemaan haastattelulavalla järjestettäviä urahaastatteluja. Tapahtumaan osallistuneille arvottiin yritysjohtajien varjostuspäiviä.

Tapahtuman rakentamisessa oli mukana yli 70 opiskelijaa seitsemästä eri oppilaitoksesta. Oppilaitoksissa järjestettiin tapahtuman tuottamiseen liittyviä kursseja, joiden lopputyö oli aidon tapahtuman tuottaminen. Tapahtumantuottaja-kurssit toteutettiin oppiliatoskohtaisesti siten, että mm. Medialukion opiskelijat toteuttivat tapahtuman Seppo.io-pelin rakentamisen, Vuosaaren ja Perhon opiskelijat toteuttivat tapahtuman sometusta ja vatasivat vastaanottopisteestä. Opiskelijat myös toimivat oppaina, yhteistyökumppanien vastaanottajina, urahaastattelulavan vastaavina, tallensivat tapahtuman ja rekrytoivat tapahtumaan yhteistyökumppaneita. Tapahtumantuottaja-kursseille osallistuneet opiskelijat saivat aidon työkokemuksen ja todistuksen tapahtumantuottamiseen osallistumisesta.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Mallin voi toteuttaa kuka tahansa koulutuksen ammattilainen tai työelämän edustaja Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yhteistyökumppaneita tarvitaan useita. Yhteistyökumppaniksi käy kuka tahansa työelämää edustava taho, joka on valmis toteuttamaan työelämätietoutta lisäävän tehtävärastin.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Tapahtuman suunnittelu aloitettiin vuosi ennen tapahtumaa. Kauppakeskus pyydettiin mukaan tapahtuman pääyhteistyökumppaniksi n. 8kk ennen tapahtumaa. Yhteistyökumppanien rekrytointi aloitettiin 5kk aikaisemmin.

Tapahtumantuottaja-kurssien opettajat järjestivät kurssin toiminnan joko kurssipaikalla, tai oppituntien jälkeisenä toimintana. Tapahtumapäivä vaikutti kaikkiin mukaan osallistuneisiin lukioihin, sillä tapahtumaan osallistujat eivät voineet osallistua opetukseen aamupäivän aikana.

Tunne Työ @REDI toteutettiin hankeresurssien ja yhteistyökumppanien avulla. Tapahtumaan osallistuminen oli ilmaista. Mallin toteutuksesta jatkossa lisäkustannuksia saattaa tulla esim. tilavuokrasta, esiintyjäpalkkioista, tarjoiluista, juontajien palkkioista tai viestinnästä.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Tunne Työ @REDI -tapahtumassa opiskelijat toimivat aktiivisina pelaajina. Opiskelija sai valita itseään kiinnostavia työelämärasteja ja sai tilaisuuden kysyä itseään kiinnostavia lisäkysymyksiä. Tapahtumassa opiskelija sai tavallisia messuja konkreettisemmin kokeilla erilaisia työtehtäviä ja kuulla eri tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Tapahtumassa yhteistyökumppani sai kertoa omasta toiminnastaan tai alastaan. Varsinkin aloilla, joissa on pulaa osaajista, tapahtuma koettiin helppona keinona kohdata nuoria. Tapahtuman aikana yhteistyökumppanit saattoivat myös etsiä työntekijöitä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tunne Työ @REDI oli ainutkertainen työelämätapahtuma, jonka järjesti Tunne Työ – suunnittele ura -hanke. Hanke päättyi 31.12.2019.

Tutustu lisää

Tunne Työ @REDI -verkkosivut
Tunne Työ -blogi

 

Ota yhteyttä

Piritta Ekroth
Työelämäkoordinaattori
Tunne Työ – suunnittele ura -hanke (ESR)
Helsingin kaupunki
piritta.ekroth@hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Vastuunottaminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Vaativa

Tapahtuman kesto oli 3h, mutta valmistelut veivät runsaasti resursseja. Tapahtuman suunnittelu aloitettiin vuosi ennen tapahtumaa. Kauppakeskus pyydettiin mukaan tapahtuman pääyhteistyökumppaniksi n. 8kk ennen tapahtumaa. Yhteistyökumppanien rekrytointi aloitettiin 5kk ennen tapahtumaa. Tapahtumaa varten perustetut tapahtumantuottaja-kurssit sovittiin tapahtuvaa edeltävällä lukukaudella ja toteutettiin samana lukukautena tapahtuman kanssa. Verkostoitusmiskurssi järjestettiin syksyn ensimmäisessä jaksossa ja tapahtuman muuhun järjestelyyn liittyvät kurssit viimeistään toisessa jaksossa.