Tunne Työ – suunnittele ura

Tunne Työ – suunnittele ura (2017-2019) on ollut laaja ESR-kumppanuushanke lukioiden työelämälähtöisen pedagogiikan, työelämäyhteistyön sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätuntemuksen kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on ollut tukea opiskelijoiden oppimista entistä työelämälähtöisemmin siten, että opiskelijoiden urasuunnitelmat vahvistuvat. Toimenpiteinä ovat olleet mm. erilaiset rakenteelliset pilotit, opettajien työelämäosaamisen kehittäminen ja yhteistyömallit työelämän, ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulujen kanssa.

Hankkeessa toteutettua:

 • Uudet ja ”tuunatut” lukiokurssit
 • Työtehtäviin valmentavat lukiokurssit
 • Työelämä- ja kielipassit
 • Jatkokoulutus- ja
  työelämä-tapahtumat sekä vierailut
 • Uravarjostus- ja TET-mallit
 • Systemaattinen alumnitoiminta
 • Korkeakouluyhteistyö
 • Yhteistyöprojektit, kummiyritystoiminta
 • Yrittäjyyskasvatus- ja tiimipedagogiikka
 • Rakenteellinen kehittäminen: työelämästrategiat, työelämätiimit,
  opettajien uratarinaviikot, vesot, jne.
 • Koulutusohjelmat ja -valmennukset
 • Lukiorehtoreiden ja yritysjohtajien johtamisvarjostus

 

Kehittämistä on tehty aktiivisesti yhdessä niin oppilaitosten, opiskelijoiden kuin yritysten kanssa. Hankkeen päätoteuttaja on ollut Helsingin kaupunki ja osatoteuttajia ovat olleet neljä lukiokoulutuksen järjestäjää: Espoo, Vantaa, Lahti ja Lappeenranta sekä Saimaan ammattikorkeakoulu, Perho Liiketalousopisto ja Nuori Yrittäjyys ry.

Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen ideat ja mallit Tralla.fi-palvelussa:

Hankkeen loppujulkaisu:

Tunne Työ-hankkeen loppujulkaisu: Vinkkejä ja polkuja lukion työelämälähtöisen toimintakulttuurin rakentamiseen

Hankkeen muuta materiaalia:

Tunnustukset:

 

Tunne Työ mediassa: