Tulevaisuuden osaajia -verkkosivustolta työkaluja yrittäjyys- ja innovaatiokasvatukseen

Opettajille ja varhaiskasvattajille on avattu Tulevaisuuden osaajia -niminen verkkosivusto:  www.tulevaisuudenosaajia.fi  auttamaan ja helpottamaan työtä yrittäjyys- ja innovaatiokasvatuksessa.

Opetus- ja varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmissa painotetaan elämisen taitoja ja tietoja. Eräs tapa ja pedagoginen menetelmä kehittää näitä taitoja on yrittäjyys- ja innovaatiokasvatus. Perusajatus on: vaikka kaikista ei tule yrittäjiä tai keksijöitä, kaikki tarvitsevat yrittäjyys- ja innovaatiotaitoja elämänsä eri vaiheissa.  Yrittäjyys- ja innovaatiokasvatuksen menetelmiä on helppo käyttää kaikessa opetuksessa oppiaineesta riippumatta. Käytännönläheinen yrittäjyyskasvatus tutkitusti auttaa erilaisten oppijoiden oppimista.

Verkkosivustolla voi tutustua Pohjois-Savon maakunnan yhteiseen yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusstrategiaan, joka yhdistää ensimmäisenä Suomessa yrittäjyyden ja innovaatio-osaamisen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin yhdeksi kokonaisuudeksi ja osaksi kaikkien oppilaitosten opetusta. Visiona on, että kaikki maakunnan oppilaitokset harjoittavat aktiivisesti yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusta opetuksessaan vuoteen 2025 mennessä.

Tulevaisuuden osaajia -verkkosivustolle on koottu malleja ja työkaluja yrittäjyys- ja innovaatio-opetukseen. Sivuston rakentamista ja strategiatyötä on koordinoinut Business Center Pohjois-Savo yhteistyössä paikallisten ja valtakunnallisten yrittäjyysorganisaatioiden sekä alueen kuntien kanssa. Opettajia on kuunneltu erityisen tarkasti, samoin opiskelijoiden ja yrittäjien kokemuksia. Kehitystyössä on ollut mukana Tralla.fi -palvelu.

Opettajia ja ohjaajia koulutetaan teeman aiheisiin. Sivustoa päivitetään säännöllisesti jakamalla yhteiseen käyttöön käytännössä syntyviä ideoita ja onnistuneita kokeiluja. Tietoa jaetaan maakunnallisessa yrittäjyys- ja innovaatiokasvatuksen verkostossa, johon asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus liittyä mukaan. Verkkosivustosta ja strategiasta hyötyvät opiskelijoiden ja opettajien lisäksi myös alueen yrittäjät ja muut kuntalaiset.

Voit tutustua aiheeseen katsomalla 28.1.2021 nauhoitetun tallenteen Cafe Smart -tiedekahvilasta, jonka aiheena oli Yrittäjyys kansalaistaitona. Tiedekahvilan toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Business Center Pohjois-Savo.

Voit liittyä Facebook ryhmään: Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Savossa ja olla suoraan yhteydessä teemasta.

Lisätietoja:

Kaija Sääski ja Matti Laitinen

Kaija Sääski, yrityspalvelujohtaja
puh. 044 7856922, sähköposti: kaija.saaski@savonia.fi
Business Center Pohjois-Savo
Savonia-ammattikorkeakoulu

Matti Laitinen, innovaatioasiantuntija
puh. 044 785 6333, sähköposti: matti.laitinen@savonia.fi
Business Center Pohjois-Savo

www.tulevaisuudenosaajia.fi/
www.bcpohjois-savo.fi

Business Center Pohjois-Savo: Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä -hanke. Kesto: 3 vuotta, ajalla: 1.9.2018-31.8.2021. Business Center -hankkeen rahoittavat: Etelä-Savon ely-keskus (ESR) ja Pohjois-Savon liitto (EAKR).

Hankekauden jälkeen toiminta jatkuu yhteistyösopimuksella Kuopion, Iisalmen, Varkauden NavitasKehitys Oy:n, Savonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Savon ammattiopiston kanssa.