Trallassa malleja lukioiden uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen

Opetushallitus julkaisi uudet lukion opetussuunnitelman perusteet viime talvena ja uusien opetussuunnitelmien mukainen lukio-opetus aloitetaan elokuussa 2021.

Uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisätä lukioiden korkeakoulu-, kansainvälisyys- sekä työelämä- ja yrittäjyysyhteistyötä. Myös lukiolaisten hyvinvointi, opiskelijan vahvempi rooli elämänsuunnitelmiensa tekijänä, elämänhallintataidot sekä yrittäjämäiset valmiudet ja asenne ovat uuden opetussuunnitelman tavoitteita.

Lukiokoulutuksen järjestäjät, oppilaitokset ja lukuisat yhteistyökumppanit ovat lähteneet kehittämään hyviä käytäntöjä uuden opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Näkyväksi tehdään ja jatkokehitetään myös jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Lukiot ovat verkostoituneet jakaakseen toisilleen ideoita ja käynnissä on useampi lukiohanke, joissa kehitetään innovatiivisia malleja, jotka tukevat lukiolaisten tulevaisuuden polkuja sekä uuden opetussuunnitelman tavoitteita.

Tralla.fi kokoaa yhteen hyviä käytäntöjä lukiokoulutukseen

Tralla.fi on tukemassa kehittämistoimintaa ja auttaa hyvien käytäntöjen levittämisessä lukiokoulutukseen. Trallassa on uusi kokonaisuus, oppilaitosten innovaatiotoiminta. Eri koulutusasteiden oppilaitoksilla ja erilaisilla kehittämisprojekteilla sekä -hankkeilla on mahdollisuus jakaa sivustolle helposti tietoa kehittämistoiminnastaan ja hyvistä käytännöistään, jotka tukevat lasten ja nuorten yrittäjyystaitoja sekä valmiuksia tulevaisuuteen. Näin tietoa ja ideoita omaan kehittämiseen voi etsiä kootusti yhdestä paikasta.

Tulevaisuudessa osioon on tulossa lisää esimerkkejä ja tuotekortteja lukiokoulutukseen, kun laaja kumppanuushanke Tunne Työ 2.0 ja Tralla kokoavat yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön toiveesta eri lukiohankkeiden tuloksia sivustolle.

Kahdeksan lukion kehittämishanke Kolmas tulevaisuus sekä Helsingin kaupungin lukiokoulutuksen hanke Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin ovat uusimpia hankkeita, jotka ovat julkaisseet kehittämiään mallejaan Trallassa.

Oppituntikokonaisuus, teemaviikko ja opiskelija-TET lukiokoulutukseen

Kolmas tulevaisuus on kahdeksan lukion yhteinen työelämätaitoihin ja työelämäyhteistyöhön keskittyvä, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke. Mukana vertaiskehittämässä ja pilotoimassa ovat: Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja, Kaurialan lukio, Lammin lukio, Linnankosken lukio ja aikuislinja, Parolan lukio, Riihimäen lukio ja aikuislukio, Salon lukio ja Someron lukio.

Lukioiden tavoitteena on kehittää paikallista työelämäyhteistyötä, yrittäjyystaitoja, työelämätaitoja, sekä opettajien työelämäpedagogisia valmiuksia. Kehitettyjä menetelmiä ja materiaaleja on julkaistu kesän aikana Trallassa, joista esimerkkinä Riihimäen lukion opiskelija-TET, kolmen oppitunnin mittainen oppituntikokonaisuus video-cv:n toteuttamiseen ja teemaviikko Yrittäjän viikko.

Helsingin kaupungin lukiot rakentavat yhteyksiä korkeakouluihin

 

Helsingissä kehitetään, pilotoidaan ja mallinnetaan korkeakouluyhteistyötä 15 kaupungin lukioissa Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin –hankeen avulla. Mukana ovat sekä suomen että ruotsinkieliset lukiot ja yhteistyötä tehdään 7 korkeakoulun kanssa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä lukiolaisten tietoja jatko-opinnoista ja antaa lukiolaisille kokemuksia korkeakouluopiskelusta ja siten auttaa lukiolaisia löytämään oma jatko-opintopolkunsa. Hankkeen aikana luodaan myös Helsingin kaupungin lukioiden korkeakouluyhteistyön malli.​

Hankkeessa on kokeiltu yhteistyökursseja mm. robotiikassa ja ohjelmoinnissa, XR:ssä, musiikissa, luonnontieteissä sekä kirjallisuudessa. Hankkeessa on myös järjestetty tapahtumia ja webinaareja yhdessä korkeakoulujen kanssa. Lukiot ovat myös kehittäneet opiskelijavarjostusta ja opettajat ovat tehneet oppimateriaaliyhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Opettajien työtä on tuettu erilaisten työpajojen ja opettajatörmäytysten avulla. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Haluaisitko lisää tietoa lukiokoulutuksen malleista ja työkaluista? Tilaa Tralla.fi koulutuskiertue lukiollesi. Lue lisää tästä

 

 

Liitetyt materiaalit

Video-CV – Kolmas tulevaisuus