Tralla – Yrittäjyyskasvatuksen polku -palvelu tralla.fi on Yksityisyrittäjäin Säätiön omistama ja Valtakunnallisen YES ry:n ylläpitämä rekisteri yrittäjyyskasvatuksen toimijoista ja opetus- ja koulutusalan henkilöstöstä, jotka ovat kirjautuneet palveluun käyttäjiksi. Rekisterin tietoja käytetään yrittäjyyskasvatuksen menetelmien, materiaalien ja kokeilujen hakemiseen ja hyödyntämiseen (haku ja selailu) sekä niiden jakamiseen sekä levittämiseen (käyttäjän luomat ja jakamat sisällöt).

Kerättävät tiedot

Valtakunnallinen YES ry kerää tietoja Tralla-palveluun rekisteröinnin yhteydessä. Rekisteriin tallentuvat seuraavat tiedot, jotka palveluun rekisteröityvä opettaja, rehtori tai muu yrittäjyyskasvatuksen toimija (tästä eteenpäin käyttäjä) antaa itsestään sähköisellä rekisteröintilomakkeella:

Käyttäjän etunimi (vapaaehtoinen)
Käyttäjän sukunimi (vapaaehtoinen)
Käyttäjän käyttäjätunnus
Käyttäjän sähköpostiosoite
Käyttäjän oppilaitos/organisaatio
Käyttäjän kotipaikkakunta
Käyttäjän valokuva (vapaaehtoinen)
Käyttäjän ammatti (vapaaehtoinen)
Käyttäjän esittelyteksti (vapaaehtoinen)
Suosikit (vapaaehtoinen)
Seuratut käyttäjät (vapaaehtoinen)

Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä sisällöntuottajana

Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä voi lisätä palveluun omia yrittäjyyskasvatuksen materiaalejaan, menetelmiään ja kuvauksia opetuskokeiluistaan. Käyttäjä voi lisätä palveluun vain sellaisia sisältöjä, joihin hänellä on tekijänoikeus. Käyttäjällä on myös vastuu sisältöjensä päivityksestä ja muokkauksesta.

Mikäli käyttäjä lataa tuotekortin yhteyteen kuvamateriaalia, on hänen varmistettava, että hänellä on kuvassa mahdollisesti esiintyvien henkilöiden osalta kirjallinen julkaisulupa sekä alle 18-vuotiailta myös huoltajien/huoltajan suostumus kuvien käyttöön kolmannen osapuolen palvelussa. Käyttäjällä tulee olla tekijänoikeus lataamaansa materiaaliin.

Palveluun tehdään jälkimoderointia. Sisällöt, jotka rikkovat hyvää tapaa tai heikentävät palvelun laatua, poistetaan ilman erillistä ilmoitusta.

Tietojen luovuttaminen

Tralla-palvelussa näkyy käyttäjän julkisessa profiilissa ne käyttäjän tiedot, jotka käyttäjä on antanut itsestään rekisteröitymisen yhteydessä.

Yksityisyrittäjäin Säätiö tai Valtakunnallinen YES ry voivat lisätä käyttäjän tiedot uutiskirjelistalleen. Jokaisen uutiskirjeen lopussa on linkki, jolla tilauksen voi peruuttaa.

Yksityisyrittäjäin Säätiö tai Valtakunnallinen YES ry eivät luovuta tietoja ulkopuolisille toimijoille.

Tietoja ei luovuteta ilman erillistä lupaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Ainoastaan Yksityisyrittäjäin Säätiön tai Valtakunnallinen YES ry:n tai sen toimeksiannosta toimivien organisaatioiden työntekijöillä on oikeus ylläpitää rekisterin tietoja. Tralla-palvelu on suojattu, ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tarkastusoikeus

Käyttäjä voi tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja pyytää korjaamaan niitä. Korjauspyynnöt voi lähettää osoitteeseen info[at]tralla.fi.

Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa profiilinsa palvelussa ilmoituksella asiasta Tralla-palvelun yhteydenottolomakkeella tai osoitteeseen info[at]tralla.fi. Ilmoituksen jälkeen käyttäjän tiedot ja lisäämät sisällöt kommentteja lukuun ottamatta poistetaan rekisteristä. Käyttäjä voi myös pyytää siirtämän lisäämänsä sisällöt toiselle käyttäjälle.

Yhteystiedot

Valtakunnallinen YES ry
Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki
info@tralla.fi