Tekijäsivu

Tunne Työ – suunnittele ura -hanke

Tunne Työ – suunnittele ura (2017-2019) on ESR-kumppanuushanke lukioiden työelämälähtöisen pedagogiikan, työelämäyhteistyön sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätuntemuksen kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oppimista entistä työelämälähtöisemmin siten, että opiskelijoiden urasuunnitelmat vahvistuvat. Toimenpiteinä ovat mm. erilaiset rakenteelliset pilotit, opettajien työelämäosaamisen kehittäminen ja yhteistyömallit työelämän, ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulujen kanssa. Kehittämistä tehdään aktiivisesti yhdessä niin oppilaitosten, opiskelijoiden kuin yritysten kanssa. Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin kaupunki ja osatoteuttajia ovat neljä lukiokoulutuksen järjestäjää: Espoo, Vantaa, Lahti ja Lappeenranta sekä Saimaan ammattikorkeakoulu, Perho Liiketalousopisto ja Nuori Yrittäjyys ry. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto. Lue lisää: www.tunnetyo.fi

Materiaalit

Talousguru -kurssi

Osuuskuntavierailu

Uratarinahaastattelut

Ope-haastattelut

Työelämälähtöisempi BI02-kurssi

Työelämäpassi

Uratarinaviikko