Tekijäsivu

Tunnetyo-ope

Tunnetyo-ope on Tunne Työ 2.0 -hankkeen kehittäjäopettaja. Hankkeessa toimii n. 65 aineenopettajaa Helsingin, Espoon, Vantaan, Lahden ja Lappeenrannan alueella. Opettajat kehittävät hankkeessa lukiokursseja, opintojaksoja ja tapahtumia uudistuneen lukion opetussuunnitelman (LOPS2021) perusteiden mukaisiksi. Tunne Työ 2.0 on kumppanuushanke lukioiden työelämälähtöisen toimintakulttuurin, opintojaksojen sekä työelämäyhteistyön kehittämiseksi. Hanketta rahoittaa euroopan sosiaalirahasto.

Materiaalit