Tekijäsivu

Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia - yrittäviä nuoria -hanke (2015-2021) järjestää opettajille täydennyskoulutusta yrittäjyyspedagogiikasta. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä. Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 383 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 64 toimialajärjestöstä. www.yrittajat.fi www.yrittajat.fi/osaaviaopettajia

Materiaalit

Munyritys.fi