Tekijä
Tekijä

Osaavia opettajia - yrittäviä nuoria

Suomen Yrittäjät
Osaavia opettajia - yrittäviä nuoria -hanke järjestää opettajille ja opettajaksi opiskeleville täydennyskoulutusta yrittäjyyspedagogiikasta. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä. www.yrittajat.fi/osaaviaopettajia
Osaavia opettajia - yrittäviä nuoria -hanke järjestää opettajille ja opettajaksi opiskeleville täydennyskoulutusta yrittäjyyspedagogiikasta. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä. www.yrittajat.fi/osaaviaopettajia