Tekijäsivu

Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin

Hankeessa kehitetään Helsingin kaupungin lukioiden ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on parantaa lukiolaisten tietoja jatko-opiskelumahdollisuuksista, antaa lukiolaisille mahdollisuus opiskella korkeakouluopintojen sisältöjä ja helpottaa lukiolaisten jatko-opintopolun löytymistä. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää korkeakouluyhteistyön malli Helsingin kaupungin lukioihin. Hankkeen aikana pilotoidaan mm. korkeakouluyhteistyötä sisältäviä kursseja, järjestetään erilaisia tapahtumia ja tutustumismahdollisuuksia korkeakouluihin sekä lukiolaisille että opettajille. Hankkeessa tehdään myös oppimateriaaliyhteistyötä. Hanke on Opetushallituksen rahoittama ja kestää 11/2018-12/2020.

Materiaalit

Terveystapahtuma etänä