Tralla.fi-tjänsten är ett register, ägt av Yksityisyrittäjäin Säätiö och upprätthållet av Ekonomi och ungdom TAT, på aktörer inom företagsfostran och personal i utbildnings- och undervisningsbranschen, som har skrivit in sig som användare i tjänsten. Registrets uppgifter används för att hitta och utnyttja företagsfostrans metoder, material och experiment (sökning och bläddring) samt för att dela dem samt sprida dem (innehåll skapat och delat av användaren).

Uppgifter som insamlas

Ekonomi och ungdom TAT samlar in uppgifter i samband med registreringen i Tralla-tjänsten. I registret lagras följande uppgifter, om den lärare, rektor eller aktör inom företagsfostran (framöver användare) som registrerar sig i tjänsten, ger om sig själv i det elektroniska registreringsformuläret:

Användarens förnamn (frivilligt)
Användarens efternamn (frivilligt)
Användarens användarnamn
Användarens e-postadress
Användarens läroanstalt/organisation
Användarens hemort
Användarens fotografi (frivilligt)
Användarens yrke (frivilligt)
Användarens presentationstext (frivilligt)
Favoriter (frivilligt)
Följda användare (frivilligt)

En användare registrerad i tjänsten som innehållsleverantör

En användare som registrerat sig i tjänsten kan i tjänsten lägga till sitt eget material, metoder och beskrivningar av undervisningsexperiment gällande företagsfostran. Användaren kan bara lägga till sådant innehåll till tjänsten, till vilken användaren har upphovsrätt och fotograferingslov. Användaren har också ansvar för uppdatering och redigering av sitt innehåll.

Om användaren laddar bildmaterial i relation till produktkortet ska hen försäkra att hen från personer som möjligtvis syns i bilder inhämtat ett skriftligt tillstånd att publicera samt från personer under 18-år också vårdnadshavarens samtycke till att använda bilderna i en tredjeparts tjänst. Användaren skall ha upphovsrätt till materialet hen laddar upp.

Eftermoderering görs i tjänsten. Innehåll, som bryter god sed eller försvagar tjänstens kvalitet, raderas utan separat meddelande.

Uppgifters överlämning

I användarens offentliga profil i Tralla-tjänsten syns de uppgifter om användaren som användaren gett om sig själv i samband med registreringen.

Yksityisyrittäjäin Säätiö och Ekonomi och ungdom TAT kan lägga till användarens uppgifter i sitt nyhetsbrevs lista. I slutet på varje nyhetsbrev finns en länk, där prenumerationen kan avslutas.

Yksityisyrittäjäin Säätiö och Ekonomi och ungdom TAT överlämnar inte uppgifter till externa aktörer.

Uppgifter överlämnas inte utan separat tillstånd utanför Europeiska unionen eller Europas ekonomiområde.

Registrets säkerhet

Endast Yksityisyrittäjäin Säätiös eller Ekonomi och ungdom TAT:s eller på deras uppdrag fungerande organisationers personal har rätt att upprätthålla registrets uppgifter. Tralla-tjänsten är skyddad och tillgång har bara namngivna användare med personliga användarnamn och lösenord.

Rätt till inspektion

Användaren kan inspektera uppgifterna som lagrats om honom eller henne och begära att den korrigeras. Korrigeringsbegäran kan skickas till adressen info[at]tralla.fi.

Användaren kan när som helst avsluta sin profil i tjänsten genom att anmäla saken genom Tralla-tjänstens kontaktformulär eller till adressen info[at]tralla.fi. Efter anmälan raderas användarens uppgifter och tillagda innehåll från registret. Användaren kan också be att få sitt tillagda innehåll flyttat till en annan användare.

Kontaktuppgifter

Ekonomi och ungdom TAT
Södra kajen 10
00130 Helsingfors
info@tralla.fi

Dataskyddsbeskrivning