Kort på Svenska

Tralla.fi – En verktygslåda för företagande

 

Tralla.fi erbjuder lärare ett brett sortiment kostnadsfria material, modeller och verktyg för utvecklandet av företagarkunskaper hos barn och unga, enkelt på ett ställe. I tjänsten har sammanställts bland annat skriftligt material, olika färdiga uppgifter samt tips på spel och tillämpningar.

I Tralla.fi-tjänsten finns:

• Verktyg, modeller och material för utvecklandet av företagarkunskaper från förskolenivå till högskolenivå.
• En sökmotor som du kan använda för sökning av idéer och tips, bland annat enligt utbildningsnivå eller läroämnen.
• Information om företagsam pedagogik och aktörerna inom företagarutbildningen i Finland.
• Möjlighet att dela med dig av egen god praxis och ta tillvara dina egna favoriter.

Tralla.fi-tjänsten upprätthålls av Ekonomi och ungdom TAT samt Ung Företagsamhet rf. Tjänsten ägs av stiftelsen Yksityisyrittäjäin Säätiö.

Bakgrund

 

Tralla.fi uppstod som en del av Yksityisyrittäjäin Säätiös projekt Yrittäjyyskasvatuksen polku (”Företagarutbildningens stig”, 2017–2019) vars mål har varit att stödja läroanstalternas logiska och målinriktade företagarutbildning. I utvecklingen av Tralla-tjänsten har bland annat beaktats undervisnings- och kulturministeriets strategi för företagarutbildning 2017, Europeiska Unionens ramverk EntreComp, det vill säga Entrepreneurship Competence Framework, läroplaner och andra strategier som styr utbildning ur företagsamhetens synvinkel. Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT deltar som expert i utvecklandet av Tralla. Som beskyddare av Yrittäjyyskasvatuksen polku-projektet har fungerat president Sauli Niinistö.