Suomen Yrittäjien maksuttomat koulutukset opettajille 2021-2022

Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria

Opettajien maksuttomat koulutukset lukuvuonna 2021-2022

Uudistetut opettajien koulutukset auttavat kehittämään opetusta ja oppilaitoksen toimintaa. Voit valita 1 opintopisteen laajuisia verkkokursseja tai lyhyitä tietoiskuja. Osaamista on helppo päivittää työn ohjessa Moodle- alustalla.

Yhdellä ilmoittautumisella pääset tutustumaan koko tarjontaan. Uudistetut sisällöt avataan syyskuussa ja ilmoittautua voi jo nyt.

Oppimisalustalla on kolme teemaa:

1. Yrittäjyyden ilmiöt

2. Työelämä ja yrittäjyys opetuksessa

3. Yrittäjyyspedagogiikka

Lisää tietoa koulutuksista ja ilmoittautumisesta 

Suomen Yrittäjien materiaaleja Tralla.fi:ssä löydät täältä. 

 

Liitetyt materiaalit