Oppilaitosten innovaatiotoiminta

Suomen eri oppilaitokset ja yrittäjyyskasvatuksen toimijat tekevät valtavasti hienoa innovaatio- ja kehittämistoimintaa, joilla kehitetään lasten ja nuorten yrittäjyystaitoja ja valmiuksia tulevaisuuteen yhdessä mm. eri koulutuksen järjestäjien, järjestöjen sekä yritysten kanssa.

Tralla.fi tavoitteena on tukea tätä kehittämistoimintaa ja auttaa hyvien käytäntöjen levittämisessä.

Täältä sinun on helppo löytää kootusti tietoa, millaista yrittäjyyskasvatuksen ja työelämälähtöisen pedagogiikan innovaatio- sekä kehittämistoimintaa Suomessa on.

Tänne voit jakaa valtakunnallisesti oman yrittäjyys- ja työelämähankkeen tai -projektin tuloksia. Jos haluat oman projektisi tai hankkeesi Tralla.fi:hin, ota yhteyttä. 

Kaikki projektit