Talous ja nuoret TATin tuore julkaisu: Nuorten työelämämaisemat

TAT Nuorten tulevaisuusraportti on jokavuotinen tutkimus, joka kartoittaa yläkoululaisen, lukiolaisen ja ammatillisen opiskelijan näkemyksiä tulevasta työelämästä. Vuoden 2021 tuloksista on nyt koostettu julkaisu, joka välittää nuorten ajatuksia tiivistetyssä muodossa.

 

Nuorten työelämämaisemat -julkaisun tavoitteena on välittää nuorten ajatuksia, asenteita ja odotuksia työelämästä. Julkaisuun on nostettu kolme ilonaihetta ja kolme huolenaihetta. Ilonaiheiksi nousivat esimerkiksi tyttöjen lisääntynyt kiinnostus johtajuuteen ja nuorten halu tehdä merkityksellistä työtä. Toisaalta huolenaiheita ovat sukupuolittuneet toimialat ja kotitaustan vaikutus nuorten tulevaisuuteen.

Julkaisu soveltuu esimerkiksi koulujen ja oppilaitosten käyttöön, opetuksen kehittämiseen sekä esimerkiksi kuntapäätöksenteon tueksi.  Tehtävämme on kuunnella, rohkaista ja kannustaa, jotta jokainen nuori innostuisi työelämästä ja rohkaistuisi toteuttamaan omia unelmiaan.

 

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021: Nuorten ajatuksia, asenteita ja odotuksia