Nuori Yrittäjyys ry haluaa yrittäjyyskasvatuksen kaikkiin kouluihin

Lasten ja nuorten yrittäjyys­kasvatukseen miljoona­lahjoitus tunnetuilta yrittäjiltä

 

Joukko tunnettuja yrittäjiä mukaan lukien Ilkka PaananenMikko Kodisoja ja Risto Siilasmaa ovat lähteneet yksityishenkilöinä tukemaan NY:n toimintaa viideksi vuodeksi. Myös Louise ja Göran Ehrnrooth Säätiö lähti toimintamme tueksi. Lahjoitussumma on 1,25 miljoonaa euroa vuosittain viiden lukuvuoden ajan, eli yhteensä 6,25 miljoonaa euroa. Vauhdilla muuttuvassa työelämässä yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen osaamisella on suuri merkitys. Näitä taitoja lapset ja nuoret pääsevät harjoittelemaan osana koulun opetusta toteutettavissa pitkäkestoisissa Nuori Yrittäjyys -ohjelmissa.

”Jaamme NY:n kanssa unelman siitä, että kaikki suomalaiset lapset ja nuoret saisivat mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä koulussa. Yrittäjyyskasvatuksessa opittavat taidot ovat tärkeitä, vaikka ei päätyisikään lopulta itse yrittäjäksi – ennen kaikkea se, että oppii tekemään muiden ihmisten kanssa töitä yhteisen päämäärän eteen. Samalla lapset saavat kavereita ja mielekästä tekemistä”, Ilkka Paananen kertoo. ”Itse en vielä edes yläasteella tiennyt, mikä yrittäjä on. Olisi ollut hienoa, jos tällaista toimintaa olisi ollut jo silloin. Suomessa on maailman paras peruskoulu, mutta yrittäjyyskasvatukseen panostamisessa lähdemme muihin Pohjoismaihin verrattuna takamatkalta. Meidän pitäisi saada kaikille lapsille ja nuorille maksuton yrittäjyyskasvatus aina päiväkodista yliopistoon, ja viedä Suomi tässäkin maailman kärkeen.”

NY:n ja tukijoiden yhteinen tavoite on saavuttaa kaikki Suomen koulut ja oppilaitokset, jotta jokaiselle lapselle ja nuorelle tarjoutuu mahdollisuus oppia yrittäjyys- työelämä- ja taloustaitoja osana opintojaan, tasapuolisesti taustaan tai koulun maantieteelliseen sijaintiin katsomatta.

”Tiedämme, että ohjelmat todella kiinnostavat nuoria, mutta käytännönläheiseen tekemiseen perustuvien ohjelmien toteuttaminen jää edelleen vain muutamien innokkaiden opettajien varaan”, Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen kertoo. ”Haluamme tukea opettajia heidän tärkeässä työssään, ja yrittäjiltä sekä säätiöltä saadun lahjoituksen myötä pystymme tuntuvasti lisäämään kouluyhteistyötä. Pyrimme siihen, että opettajat ottavat valmiita malleja käyttöönsä, yritykset sparraavat ja verkostoituvat nuorten kanssa, löytävät työntekijöitä, ja jopa jatkajia yrityksiinsä. Tavoitteena on nostaa NY-ohjelmien käyttöaste kouluissa 80 prosenttiin seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä on globaalistikin kunnianhimoinen tavoite. Työmme tukena on vuosia ollut mahtavia yhteistyökumppaneita yrityksistä, säätiöistä ja julkiselta sektorilta, ja toivotamme kaikki uudet kumppanit tervetulleiksi mukaan tulevaisuuden mahdollistajiksi.”

Yrittäjyyskiinnostus kasvaa, mutta vain vähemmistö saa opinnoissa hyvät perustiedot yrittäjyydestä

15–29-vuotiaiden nuorten kiinnostus yrittäjyyden kokeilemiseen on kasvanut vuodesta 2013. Nuorisobarometrin 2020 mukaan nuorista, jotka eivät vielä toimi yrittäjinä, oli 58 prosenttia ainakin jokseenkin sitä mieltä, että haluaisi kokeilla yritystoimintaa jossain vaiheessa työuraa. 62 prosenttia nuorista ajattelee, että jo peruskoulussa kaikille tulisi opettaa yrittäjyystaitoja. Yli puolet nuorista kuitenkin kertoo, etteivät koulutus tai opinnot tarjoa heille hyviä perustietoja yrittäjyydestä. Korkeakouluopiskelijoista vain 14 prosenttia kokee opintojen antaneen hyvät valmiudet toimia yrittäjänä.

Peli- ja viihdealan yrittäjä Mikko Kodisojan mukaan yrittäjyystaitoja harjoittelemalla lapset ja nuoret oppivat itsevarmuutta, itseohjautuvuutta ja työelämätaitoja, jotka ovat hyödyllisiä, vaikka yrittäjäksi ei lopulta päätyisikään: ”Mitä suuremmalle joukolle pystymme esiintuomaan yrittäjyyttä ja yrittäjähenkisyyttä, sitä todennäköisempiä ovat isot menestystarinat täältä pienestä, mutta sisukkaasta Suomesta.”

Siilasmaa: ”Päättäjien kannattaa tukea yrittäjyyskasvatusta”

Risto Siilasmaan mukaan yrittäjyydessä on pitkälti kyse rohkeutta ja riskinottoa edellyttävästä ongelmanratkaisusta. ”Yrittäjyys on yksi keskeisistä tekijöistä, joihin panostamalla edesautamme ihmiskuntaa uhkaavien haasteiden ratkaisemista. Suomessa keskeinen haaste on hyvinvointiyhteiskunnan pystyssä pitäminen. Yrittäjyyden kautta voidaan synnyttää massiivista lisäarvoa, jolla pystymme rahoittamaan kaikkea sitä, mitä pidämme arvokkaana”, Siilasmaa toteaa. ”Yrittäjyyden arvostus on onneksi nousussa. Meillä on yhä enemmän upeita yrittäjäesimerkkejä, ja uskon että myös päättäjät ovat alkaneet arvostaa sitä, millainen voima yrittäjyyteen liittyy. Nuori Yrittäjyys -toiminta tarjoaa loistavia työvälineitä päättäjille tarttua toimeen ja edesauttaa yrittäjyyden onnistumista Suomessa.”

”Uskomme, että yrittäjyys, oli se sitten missä muodossa tahansa, yksityisenä yrittäjänä, osana tiimiä, osana isoakin yritystä tai miksi ei voittoa tavoittelemattoman hyväntekeväisyyden muodossa, on kasvun ja hyvinvoinnin perusta. Ilman uutta ajattelua, riskinottoa, uuden oppimista ja myös epäonnistumisia Suomi tai maailma ei kehity tänään, saati huomista varten”, toteaa Alexander Ehrnrooth, Louise ja Göran Ehrnrooth Säätiön hallituksen jäsen. ”Tänään on parempi hetki kuin koskaan olla yrittäjä. Taloustaitojen perusymmärrys, jota Nuori Yrittäjyys -ohjelmat edistävät, muodostaa perustan tälle ympäri Suomea. Olemme kiitollisia, kun voimme olla mukana tukemassa tätä toimintaa ja ennen kaikkia nuoria yrittäjiä.”