Mun juttu-digityökalu yläkoululaisille laaja-alaisten taitojen kehittämiseen

YES-verkosto on tuottanut yläkoulujen käyttöön uuden Mun juttu -digityökalun, jonka avulla laaja-alaisen osaamisen taitoja voidaan harjoitella innostavasti, aktivoivasti ja toiminnallisesti kokeilukulttuurin hengessä. Mun juttu -digityökalun avulla oppilaat voivat kehittää kolmea työelämässä ja elämässä vaadittavaa osaamisaluetta: laaja-alaista osaamista, tunneosaamista ja muutoskyvykkyyttä.

Trallastakin löytyvän Mun juttu -digityökalun tehtävät on jaettu laaja-alaisen osaamisen seitsemän teeman alle yksilö-, tiimi- ja toiminnallisiin tehtäviin. Tehtävät tukevat yksilön ajattelun kehittymistä, opettavat yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja haastavat tekemään asioita käytännössä.

Laaja-alaisen osaamisen rinnalla työkalu kehittää myös kahta muuta työelämässä ja elämässä vaadittavaa osaamisaluetta: tunneosaamista ja muutoskyvykkyyttä, joihin on työkalussa omat tehtävät.

Työkalu sopii moneen tarkoitukseen. Työkalua voi käyttää esimerkiksi monialaisissa opintokokonaisuuksissa, yhteiskuntaopin tunnilla, yrittäjyyden valinnaisaineessa, ryhmänohjauksessa, projektioppimisessa tai teemapäivässä. Mun juttu sopii myös etäopetukseen.

Näin saat Mun juttu -digityökalun käyttöösi

Mun juttu -digityökalua käytetään Seppo-alustalla. Alustalle kirjaudutaan www-selaimen kautta älypuhelimella tai tietokoneella. Pelin pelaaminen ei edellytä ohjelmien lataamista. Työkalun voi tilata oman oppilasryhmän käyttöön täältä.

Työkalun tilaajat saavat käyttöönsä myös opettajan oppaan, josta löytyy työkalun pedagoginen viitekehys sekä ohjeita työkalun käyttöön ja soveltamiseen eri oppitunneille.

Tietoa Mun juttu -digityökalusta

Mun juttu -digityökalu on kaksivuotisen kehitystyön tulos, ja se on toteutettu Yksityisyrittäjäin Säätiön rahoituksella. Työkalun ovat kehittäneet pitkän linjan yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijat Petrikki Tukiainen ja Tapu Holttinen. Työkalu pohjautuu säätiön tuella vuonna 2018 rakennettuun Mun juttu -verkkokurssiin, jossa opettajat kehittävät omaa osaamistaan laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien näkökulmasta.

Liitetyt materiaalit