Mitä nuoret ajattelevat yrittäjyyskasvatuksesta? Lue 15-vuotiaan Vivianin mietteet

Vivian Tulisalmi työskenteli Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelijana Talous ja nuoret TATissa kesäkuussa 2021. Lue Vivianin mietteet yrittäjämäisistä valmiuksista:

”Millaisia yrittäjämäisiä valmiuksia olen oppinut koulusta tai harrastuksista/vapaa-ajalta?

Koulussa oppii erilaisia taitoja aina loogisesta ajattelusta luovuuteen ja oma-aloitteisuuteen. Osa taidoista tulee tietoisesti opittua, osa puoliksi vahingossa. Sama pätee harrastuksiin. Kuitenkin monien taitojen kehittyminen on aika pitkälle itsestä kiinni.

Kouluissani, niin peruskoulussa kuin lukiossa, ei ole erityisen paljon painotettu yrittäjyyttä. Tämä on ymmärrettävää, sillä aikataulut ovat tiukat, sisältöä on paljon ja normaalit oppiaineet eivät painota yrittäjyyttä suuremmin. Yrittäjämäisiä valmiuksia tosin olen koulusta oppinut, vaikka en ole juurikaan tiedostanut tätä. Erityisesti lukio-opinnoissa olen lähes tiedostamatta oppinut esimerkiksi aloitteellisuutta, tavoitteellisuutta, sisukkuutta ja vastuunottamista.

Näitä edellä mainittuja taitoja en ole oppinut niinkään yksittäisiltä kursseilta, vaan matkan varrella. Lukiossa opiskelu vaatii aloitteellisuutta, sillä rankankin päivän jälkeen olisi tehtävä edes hieman läksyjä ja muita koulutöitä. Vastuunottamista tulee ainakin lukiossa automaattisesti, sillä kukaan ei valvo tehdäänkö läksyt vai jätetäänkö ne tekemättä. Itse olen valinnut monia haastavina pidettyjä aineita ja kursseja, kuten pitkää matematiikkaa ja fysiikkaa. Näissä aineissa sisukkuus ja periksiantamattomuus ovat ytimessä – kova työ palkitaan onnistumisen tunteella. Tavoitteellisuus lukiossa korostuu pitkällä matkalla. Mikäli on koko lukioajan jaksanut opiskella ja panostaa kouluun – olla tavoitteellinen ja sisukas – tullaan se palkitsemaan ylioppilastutkintotodistuksella ja mahdollisesti myös jatko-opintopaikalla. Olen lukion alusta asti ollut määrätietoinen siitä, mitä haluaisin opiskella seuraavaksi, mutta mikäli tällainen tavoite puuttuu voi tavoitteena olla lukion selvittäminenkin.

Erilaisista harrastuksistakin oppii monenlaisia yrittäjämäisiä valmiuksia, vaikkei sitä välttämättä ajattelisi harrastaessaan. Omiin harrastuksiini kuuluu muun muassa visuaalisia taiteita sekä musiikkia. Nämä ovat kehittäneet esimerkiksi luovuuttani sekä kykyäni muuttaa ideat toiminnaksi.

Valokuvaus on eräs harrastuksistani. Se on opettanut minulle muun muassa luovuutta, mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista sekä sisukkuutta.

Se, mitä taitoja kehittää, riippuu vahvasti esimerkiksi aineista, joita painottaa koulussa, sekä harrastuksista ja muista kiinnostuksen kohteista. Vaikken itse ajatellut suuremmin opettelevani yrittäjämäisiä valmiuksia, olen silti oppinut monia niistä. Toisaalta olisin ehkä halunnut oppia enemmän yrittämisestä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, kuten seuraavista aiheista: mitä konkreettisesti tulisi ottaa huomioon yritystä pyörittäessä, miten yritystä hoidetaan, miten eri tutkintoja voisi hyödyntää ja mitkä oletukset ja stereotypiat yrittäjyydestä ovat totta ja mitkä eivät.

Alla on linkattuna muutamia tuotekortteja näistä kertoviin materiaaleihin:

Yrittäjyyden alkumetrit-harjoitus

Kartta maailmaan jonka haluat – oman näköistä yrittäjyyttä ja työelämää etsimässä

Oma yritys oy

Yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuus

Yritystoiminnan rahoitus

Aineettomat oikeudet liiketoiminnassa

Yrittäjätarina ja-tehtävä: yrittäjän arki

Bisneskurssit