LUT-yliopiston Ysimittari-pilotti: Nuoret kokevat koulu-yritysyhteistyön hyödyllisenä

LUT-Yliopiston Ysimittarilla selvitetään ysiluokkalaisten yrittäjyysasenteita. Koronan takia Ysimittari-kysely siirrettiin keväältä syksyyn ja Opetushallitus lähettää kyselyn yläkouluille ensi kuussa 27.10. Keväällä toteutettiin Ysimittari-pilotti, josta on saatu alustavia tuloksia muun muassa nuorten positiivisesta suhtautumisesta yritysyhteistyöhön.

Pilotista jo alustavia tuloksia: Koulu-yritysyhteistyö kiinnostaa

Ysimittari-tutkimuksessa selvitetään muun muassa sitä, mikä mielikuva yrittäjyydestä nuorille on syntynyt ja minkälaisia yrittäjyysvalmiuksia he kokevat omaksuneensa peruskoulun aikana. Kyseessä on maailmanlaajuisesti ennätyslaaja tutkimus, jossa kerätään vastaukset kolmelta peräkkäiseltä ikäluokalta heidän ollessaan yhdeksännellä luokalla, eli jopa 150 000 oppilaalta.

Ysimittari-kyselyn toimivuutta testattiin pilotilla viime keväänä ja yli 2 800 yhdeksäsluokkalaista vastasi kyselyyn pilotin aikana.

LUT-yliopiston tutkija Anu Raappana kertoo, että aineistoa on käyty alustavasti läpi muun muassa koulu-yritysyhteistyön osalta.

”Pilotista ilmenee, että merkittävä osa nuorista kokee hyötyvänsä koulussa tehtävästä yhteistyöstä yritysten kanssa. On ilahduttavaa huomata, että nuoret itse mieltävät yritysyhteistyön tärkeäksi. Ainoastaan kahdeksan prosenttia pilotin vastaajista ei pitänyt yritysyhteistyötä lainkaan hyödyllisenä”.

Raappanan mukaan vastauksista ilmenee myös, että yritysyhteistyötä tehdään nuorten mukaan kouluissa riippumatta siitä millä alueella koulu sijaitsee.

”Saimme pilottiin vastauksia sekä isoista että pienistä kunnista kuin myös maaseutumaisista ja kaupunkimaisista kunnista. Eroa ei löytynyt myöskään tyttöjen ja poikien välillä”.

LUT on toiminut vuodesta 2003 lähtien yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksen ja kehittämisen parissa. Ysimittari-tutkimushankkeen rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö ja sen toteuttaa LUT-yliopisto yhdessä YES-verkoston sekä Opetushallituksen kanssa. LUT on ollut myös tiiviisti mukana kehittämässä Tralla.fi-palvelua.

Lue uutinen kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja Ysimittarista:

Anu Raappana
Nuorempi tutkija, LUT-yliopisto
+358 504387676
etunimi.sukunimi@lut.fi