Lisää suunnitelmallisuutta yrittäjyyskasvatukseen

Opettaja on keskeinen toimija yrittäjyyskasvatuksen suunnittelussa ja toteutumisessa. LUT-yliopistossa kehitetty MTEE Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on tarkoitettu itsearviointityökaluksi perus- ja toisen asteen opettajille, opoille ja rehtoreille. Ideana on, että tunnistamalla omat tapansa toteuttaa yrittäjyyskasvatusta, opettaja ja rehtori voivat kehittää yrittäjyyskasvatusta monipuolisesti.

”Yrittäjyyskasvatus on Suomessa hyvällä mallilla, mutta suunnitelmallisuudella siihen saadaan lisää tehoa. MTEE:n avulla voidaan vahvistaa kouluissa yrittäjyyskasvatuksen suunnitelmallisuutta. Kun opettaja saa mittaristoon vastattuaan palautteen omista yrittäjyyskasvatustoimistaan, hän voi kehittää osaamistaan edelleen ja hyödyntää saatuja vinkkejä koulun vuosisuunnitelmaa tai vuosikelloa suunnitellessaan.” toteaa yrittäjyyskasvatuksen tutkija Minna Hämäläinen LUTista.

LUT-yliopistossa on työskennelty yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksen ja kehittämisen parissa pian kaksikymmentä vuotta. Yrittäjyyskasvatus on kuulunut perusopetuksen opetussuunnitelmaan yli 25 vuotta. Se kattaa kaikki kouluasteet varhaiskasvatuksesta korkeakouluun. Vaikka Suomi on yrittäjyyskasvatuksen edelläkävijä, suunnitelmallisuus vahvistaa yrittäjyyskasvatuksen toteuttamista.

”MTEE on itsearviontiin tarkoitettu työkalu, jonka tarkoituksena on auttaa opettajia työssään.” jatkaa Minna Hämäläinen.

Mittaristo on maksuton ja helppokäyttöinen. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti, mutta vaatii rekisteröitymisen, jotta omaa kehittymistä on mahdollista seurata. Vastaamisen jälkeen käyttäjä saa palautetta omista yrittäjyyskasvatustoimistaan. Mittari tarjoaa myös vinkkejä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen.

”Mittariston tuottama palaute ja vinkit auttavat opettajaa monipuolistamaan tapoja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta”, muistuttaa Minnan kollega Lea Oksanen LUT-yliopistosta.

Mittaristo löytyy osoitteesta mittaristo.lut.fi

Lisätietoja:

Minna Hämäläinen, yrittäjyyskasvatuksen tutkija, minna.hamalainen@lut.fi,
050 564 2632
Lea Oksanen, yrittäjyyskasvatuksen tutkija, lea.oksanen@lut.fi, 050 320 7924
Pirjo Kuru, mittariston tekninen tuki, pirjo.kuru@lut.fi

 

Liitetyt materiaalit