Kiertotalousyrittäjyyden edistäjät -koulutus

Mitä kiertotalous tarkoittaa omassa opetustyössäni?
Millä tavoin opetus, oppisisällöt ja menetelmät tulisi uudistaa vastaamaan kiertotalouden periaatteita?

Kiertotalousyrittäjyyden edistäjät -koulutus on tehty tukemaan opettajia ja koulutuksen kehittäjiä löytämään vastauksia näihin kysymyksiin.

 

Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä koulutusorganisaatioiden kehittäjille. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke ja on osallistujille maksuton.

Koulutuksen laajuus on kolme opintopistettä (3 op)ja se koostuu webinaareista, toiminnallisista työpajapäivistä ja kehittämistehtävästä. Koulutus tarjoaa yhteisen kollegiaalisen alustan.

Aikataulu: Koulutuksen lähipäivät verkossa ovat 17.11.2021, 12.1.2022 ja 9.2.2022

Koulutuksen tarkoitus on tarjota tuki, tila ja aika konkreettisen kehityssuunnitelman toteuttamiseen kestävän kehityksen ja kiertotalousosaamisen ja yrittäjyyden edistämiseksi ja antaa innostavan kokemuksen osallisuudesta kehittää yhdessä hiilineutraaliutta edistäviä opetusmenetelmiä.

Tutustu lisää 

Ilmoittautuminen

Lisätietoja koulutuksesta löytyy myös www.rewitellen.fi sivustosta.