Opettajalle
Opettajalle

Yrittäjyyskurssit, -opinnot ja -ohjelmat

Yrittäjyyskursseilla, -opinnoissa ja -ohjelmissa syvennetään oppijoiden työelämä- ja yrittäjyystietoja ja -taitoja, tarjotaan mahdollisuuksia tutustua yrittäjyyteen käytännössä sekä tehdään yhteistyötä yritysten ja yrittäjyyttä tukevien organisaatioiden kanssa.
Yrittäjyyskursseilla, -opinnoissa ja -ohjelmissa syvennetään oppijoiden työelämä- ja yrittäjyystietoja ja -taitoja, tarjotaan mahdollisuuksia tutustua yrittäjyyteen käytännössä sekä tehdään yhteistyötä yritysten ja yrittäjyyttä tukevien organisaatioiden kanssa.