Opettajalle
Opettajalle

Oppimisympäristöt

Yrittäjämäiset oppimisympäristöt ovat monipuolisia, luovia ja avaavat ovia yhteiskuntaan. Ne tarjoavat aitoja kokemuksia yrittäjyydestä ja työelämästä. Lisäksi ne antavat mahdollisuuksia kokeiluille ja yhteistyölle oppilaitosten, yritysten, järjestöjen ja työelämän kanssa.
Yrittäjämäiset oppimisympäristöt ovat monipuolisia, luovia ja avaavat ovia yhteiskuntaan. Ne tarjoavat aitoja kokemuksia yrittäjyydestä ja työelämästä. Lisäksi ne antavat mahdollisuuksia kokeiluille ja yhteistyölle oppilaitosten, yritysten, järjestöjen ja työelämän kanssa.