Opettajalle
Opettajalle

Opetus- ja oppimateriaalit

Hyödynnä ja ota käyttöön yrittäjyyskasvatuksen opetus- ja oppimateriaaleja, jotka tukevat oppijoiden yrittäjämäisten valmiuksien kehittymistä. Löydät valmiita materiaaleja, jotka soveltuvat esiopetuksesta korkea-asteelle.
Hyödynnä ja ota käyttöön yrittäjyyskasvatuksen opetus- ja oppimateriaaleja, jotka tukevat oppijoiden yrittäjämäisten valmiuksien kehittymistä. Löydät valmiita materiaaleja, jotka soveltuvat esiopetuksesta korkea-asteelle.