Opettajalle
Opettajalle

Arviointi

Arvioi yrittäjyyskasvatuksen toteutumista säännöllisesti. Samalla myös kehität yrittäjyyskasvatusta oppilaitoksessasi. Yrittäjyyskasvatusta voi arvioida oppijan ja opettajan näkökulmasta sekä organisaation tasolla. Yrittäjyyskasvatuksessa arvioidaan koko prosessia,
ei vain lopputulosta.
Arvioi yrittäjyyskasvatuksen toteutumista säännöllisesti. Samalla myös kehität yrittäjyyskasvatusta oppilaitoksessasi. Yrittäjyyskasvatusta voi arvioida oppijan ja opettajan näkökulmasta sekä organisaation tasolla. Yrittäjyyskasvatuksessa arvioidaan koko prosessia,
ei vain lopputulosta.